Skip to main content

WILLIAM DEMANT INVEST A/S

CVR-nummer

27761291

Adresse

Kongebakken 9

Postnummer og by

2765 Smørum

Startdato

26.05.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Egedal

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Formål

Selskabets formål er at besidde de aktier, udstedt af William Demant Holding A/S, som William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond (herefter "Fonden") har overdraget til selskabet, dog således at stemmerettighederne for selskabets til enhver tid værende aktiepost i William Demant Holding A/S udøves af Fonden. Administrationen og besiddelsen skal ske i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens fundats, herunder § 3, jf. uddrag heraf i nedenstående pkt. 2 A; at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder, i fast ejendom i ind- og udland og i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. 2A. UDDRAG AF FONDENS FUNDATS 2A.1. Fundatsens § 3 A, stk. 4 (uddrag), "Konkret skal Fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding A/S, med mindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af William Demant Holding A/S koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hoved-forretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding A/S eller - i tilfælde af fusion eller aktieombygning - i det fortsættende selskab". 2A.2. Fundatsens § 3 B, stk. 5 "(i) Fonden har overdraget en bestemmende andel af sin beholdning af aktier i William Demant Holding A/S til Fondens helejede datterselskab William Demant Invest A/S, der er holdingselskab i William Demant-koncernen. Fonden udøver stemmerettighederne på den aktie-post i William Demant Holding A/S, som William Demant Invest A/S til enhver tid besidder. (ii) Fondens aktier i William Demant Invest A/S må ikke afhændes, så længe Fonden består. (iii) Fondsbestyrelsen skal gennem Fondens stemmeret i William Demant Invest A/S, forhindre kapitaludvidelse i William Demant Invest A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemajoritet i William Demant Invest A/S, sikre, at temaer, der omhandler (a) aktieposten i William Demant Holding A/S, (b) eller ændring af formålsbestemmelsen i William Demant Invest A/S og/eller i William Demant Holding A/S indstilles til realitets-behandling og godkendelse i Fondens bestyrelse, og sikre, at beslutninger i William Demant Invest A/S træffes i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens vedtægter, herunder § 3 A (formålsbestemmelsen)".

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.06.2019

Registreret Kapital

3.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

26.05.2004 - 31.12.2004

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene; af den administrerende direktør alene; af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør; eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir)
Niels Jacobsen
Toldbodgade 85
1253 København K
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Lars Nørby Johansen
Sundvænget 38
2900 Hellerup
Danmark
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Jesper Brandgaard
Nordre Strandvej 216
3140 Ålsgårde
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Peter Straarup
Kildeskovsvej 86 F
2820 Gentofte
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Ulla Brockenhuus-Schack
Giesegårdvej 70
Giesegård
4100 Ringsted
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Niels Bjørn Christiansen
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Legale Ejere

William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 26.05.2004

Reelle Ejere

Peter Straarup
Kildeskovsvej 86 F
2820 Gentofte
Danmark
Andre rettigheder:
Peter Straarup er bestyrelsesmedlem i Oticon Fonden. Oticon Fonden besidder 100 % selskabets kapitalandele og stemmerettigheder.
Ændringsdato: 19.04.2012

Lars Nørby Johansen
Sundvænget 38
2900 Hellerup
Danmark
Andre rettigheder:
Lars Nørby Johansen er bestyrelsesmedlem i Oticon Fonden. Oticon Fonden besidder 100 % selskabets kapitalandele og stemmerettigheder.
Ændringsdato: 25.04.2017

Ulla Brockenhuus-Schack
Giesegårdvej 70
Giesegård
4100 Ringsted
Danmark
Andre rettigheder:
Ulla Brockenhuus-Schack er bestyrelsesmedlem i Oticon Fonden. Oticon Fonden besidder 100 % selskabets kapitalandele og stemmerettigheder.
Ændringsdato: 19.04.2012

Peter Alexander Foss
Skovvangen 34
2920 Charlottenlund
Danmark
Andre rettigheder:
Peter Alexander Foss er bestyrelsesmedlem i Oticon Fonden. Oticon Fonden besidder 100 % selskabets kapitalandele og stemmerettigheder.
Ændringsdato: 13.09.2011

Dato: 15.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
IFRS extension
ZIP

Dato: 04.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP

Dato: 05.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
IFRS extension
ZIP
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 19.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP

Dato: 27.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
IFRS extension
ZIP
ÅrsrapportDato: 25.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 21.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.04.2005
Periode: 26.05.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

WILLIAM DEMANT INVEST A/S

P-nummer

Adresse

Kongebakken 9

Postnummer og by

2765 Smørum

Startdato

26.05.2004

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej
04.06.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret: 01.06.2019

09.04.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Bestyrelse:

Fratrådte:

Peter Alexander Foss, (næstformand), den 09.04.2019.

Tiltrådte:

Jesper Brandgaard, (næstformand), den 09.04.2019, Niels Bjørn Christiansen, den 09.04.2019.


05.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Bestyrelse:

Fratrådte:

Niels Boserup (formand), den 25.04.2017.

Tiltrådte:

Lars Nørby Johansen (formand), den 25.04.2017.


08.06.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret: 01.06.2016

13.06.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

01.06.2013.
01.05.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Christian Nielsen, den 18.04.2013.


09.05.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

19.04.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Peter Alexander Foss, den 19.04.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Eva Steiness, den 19.04.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Managing Partner SEED Capital Ulla Brockenhuus-Schack, den 19.04.2012, Ordførende direktør Peter Straarup, den 19.04.2012.


30.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.


10.11.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

10.11.2011.


10.11.2011 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

10.11.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 1.401,37.

Kapitalen udgør herefter kr. 3.500.000,00.


13.09.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

13.09.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Jacobsen, den 13.09.2011, Stefan Ingildsen, den 13.09.2011, Svend Børge Foged Thomsen, den 13.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Boserup (formand), den 13.09.2011, Adm. direktør Peter Alexander Foss, den 13.09.2011, Niels Christian Nielsen, den 13.09.2011, Adm. direktør Eva Steiness, den 13.09.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rasmus Rømeling, den 13.09.2011.

Indtrådt i direktionen:

Adm. Direktør Niels Jacobsen (adm. dir), den 13.09.2011.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene; af den administrerende direktør alene; af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør; eller af den samlede bestyrelse.


17.07.2008 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

01.07.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 96.400,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.500.000,00.


28.02.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

01.02.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 226.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00.


15.10.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kenneth Aaby Sachse, den 15.10.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

VP, Investor Relations Stefan Ingildsen, den 15.10.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kenneth Aaby Sachse, den 15.10.2007.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Rasmus Rømeling (adm. dir), den 15.10.2007.


22.08.2007 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

02.07.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 180.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.500.000,00.


09.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

31.05.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


18.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Strandvejen 58, 2765 Smørum

Vedtægter ændret:

01.11.2005.

Ny adresse:

Kongebakken 9, 2765 Smørum.

Ny kommune:

Ledøje-Smørum.


06.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Dyhrberg Nielsen, den 28.02.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finanschef Kenneth Aaby Sachse, den 28.02.2005.


12.01.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

14.12.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 120.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


28.05.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27761291

Navn og adresse:
WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Stiftelsesdato:

26.05.2004.

Seneste vedtægtsdato:

26.05.2004.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 200,00.

Stifter:

CVR-NR. 11628141 WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES (MILLAS) FOND - KALDET OTICON-FONDEN, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, den 26.05.2004.

Bestyrelse:

Adm. Direktør Niels Jakobsen (formand), den 26.05.2004, Karsten Dyhrberg Nielsen, den 26.05.2004, Økonomidirektør Svend Børge Foged Thomsen, den 26.05.2004.

Direktion:

Finanschef Kenneth Aaby Sachse, den 26.05.2004.

Selskabet tegnes af formanden alene eller af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C.Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 26.05.2004.

Første regnskabsår:

26.05.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
01.11.2005
31.12.2006
Kongebakken 9 2765 Smørum
26.05.2004
31.10.2005
Strandvejen 58 2900 Hellerup
Branchekode
Fra
Til
01.01.2005
31.12.2007
652320 Investeringsselskaber
28.05.2004
31.12.2004
741490 Anden virksomhedsrådgivning
26.05.2004
27.05.2004
652320 Investeringsselskaber
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
01.06.2016
31.05.2019
01.06.2016
01.06.2013
31.05.2016
01.06.2013
Registreret kapital
Fra
Til
01.07.2008
09.11.2011
2.500.000,00 DKK
01.02.2008
30.06.2008
2.000.000,00 DKK
02.07.2007
31.01.2008
1.500.000,00 DKK
14.12.2004
01.07.2007
1.000.000,00 DKK
26.05.2004
13.12.2004
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk


2. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2017
5-9 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
5-9 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
5-9 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
5-9 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2015
5-9 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1. kvt2014
1 medarbejdere
3. kvt2013
1 medarbejdere
2. kvt2013
1 medarbejdere
1. kvt2013
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere