Skip to main content

EMDESIC HOLDING ApS

CVR-nummer

32931251

Adresse

Islandsgade 8, 2. tv.

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

05.05.2010

Ophørsdato

18.01.2013

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Aalborg

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

30.09.2010

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.05.2010 - 30.09.2011
Dato: 09.03.2012
Periode: 05.05.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Navn

EMDESIC HOLDING ApS

P-nummer

Adresse

Islandsgade 8, 2. tv.

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

05.05.2010

Ophørsdato

18.01.2013

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


20.02.2013 Statusændring

CVR-nummer: 32931251

Navn og adresse:
EMDESIC HOLDING ApS
Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK ApS.


13.11.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32931251

Navn og adresse:
EMDESIC HOLDING ApS
Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om,
at der påtænkes gennemført en fusion mellem
CVR-NR. 32931251 EMDESIC HOLDING ApS (ophørende).
CVR-NR. 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK ApS (fortsættende), og
kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal
udarbejdes en fusionsplan.
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 32931251 EMDESIC HOLDING ApS.
CVR-NR. 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK ApS, har i enighed besluttet, at
der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes
stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis
fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om
fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt
sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger
efter at den endelige beslutning om fusion er truffet.


07.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32931251

Navn og adresse:
EMDESIC HOLDING ApS
Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

30.09.2010.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Første regnskabsår:

05.05.2010 - 30.09.2011.


01.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 32931251

Navn og adresse:
EMDESIC HOLDING ApS
Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 32885292 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELS, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


15.07.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 32931251

Navn og adresse:
EMDESIC HOLDING ApS
Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

05.05.2010.

Seneste vedtægtsdato:

05.05.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 104,70.

Stifter:

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTION PRIVATE LIMITED, Velekkat House, Ram Nivas, Thiruvampadi Road, Poonkunnam P.O., Trichur Kerala, Indien, den 05.05.2010.

Direktion:

Suneesh Thavarool Puthiyadath, Islandsgade 8, 2. tv., 9000 Aalborg, den 05.05.2010.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 32885292 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELS, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 05.05.2010.

Første regnskabsår:

05.05.2010 - 31.12.2010.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Status
Fra
Til
05.05.2010
17.01.2013
Normal