Skip to main content

ORLANDO FINANCE ApS

CVR-nummer

50565416

Adresse

c/o Revisionskontoret
Østergade 24, 4.

Postnummer og by

1100 København K

Startdato

10.07.1974

Ophørsdato

20.11.2001

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

Lyngby-Taarbæk

Branchekode

702030 Anden udlejning af boliger

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, i såvel eget selskab som i beslægtede virksomheder

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.11 til 31.10

Seneste vedtægtsdato

04.09.1992

Registreret Kapital

500.000,00 DKK
Dato: 27.03.1992
Periode: 01.11.1990 - 31.10.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.05.1991
Periode: 01.11.1989 - 31.10.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.03.1990
Periode: 01.11.1988 - 31.10.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.04.1989
Periode: 01.11.1987 - 31.10.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.04.1988
Periode: 01.08.1986 - 31.10.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 19.03.1987
Periode: 01.08.1985 - 31.07.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.02.1986
Periode: 01.08.1984 - 31.07.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1983 - 31.07.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1982 - 31.07.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1981 - 31.07.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1980 - 31.07.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1979 - 31.07.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1978 - 31.07.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.08.1977 - 31.07.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

ORLANDO FINANCE APS UNDER TVANGSOPLØSNING ADVOKAT CASPER MOLKTE

P-nummer

Adresse

Hammerensgade 1

Postnummer og by

1267 København K

Startdato

03.09.1992

Ophørsdato

20.11.2001

Branchekode

702030 Anden udlejning af boliger

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

ORLANDO FINANCE ApS

P-nummer

Adresse

24, 4.

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

10.07.1974

Ophørsdato

02.09.1992

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


23.01.2002 Statusændring

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ORLANDO FINANCE ApS
c/o Revisionskontoret, Østergade 24, 4., 1100 Østergade

Konkursbehandlingen afsluttet 20.11.2001, selskabet opløst.


10.02.1994 Statusændring

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ORLANDO FINANCE ApS UNDER KONKURS
c/o Revisionskontoret, Østergade 24, 4., 1100 Østergade

Konkursdekret afsagt 08.02.1994 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


09.12.1993 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ORLANDO FINANCE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Revisionskontoret, Østergade 244, 1100 Østergade

Den 08.11.1993 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Casper Moltke, Hammerensgade 1, 1267 København K, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


06.10.1993 Statusændring

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ORLANDO FINANCE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Revisionskontoret, Østergade 244, 1100 Østergade

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens ¤86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 06.10.1993. Ledelsen er fratrådt.


27.01.1993 Ændring af adresse

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ORLANDO FINANCE ApS
c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15 C, Postboks 161, 2800 Kongens Lyngby

Ny adresse:

c/o Revisionskontoret, Østergade 24,4, 1100 København K
12.10.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 50565416

Navn og adresse:
ANPARTSSELSKABET AF 26.JANUAR 1979
Søndergade 33, 9640 Farsø

Vedtægter ændret:

04.09.1992.

Nyt navn:

ORLANDO FINANCE ApS

Ny adresse:

c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15 C, Postboks 161, 2800 Lyngby

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kai Ebbesø, Erna Ebbesø, Frits Ebbesø

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Peder Hansen Larsen, Direktør Bent Giesmann Lindhardt, Arkitekt Peter Jan Mattsson

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Frits Ebbesø

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bent Giesmann Lindhardt

Selskabet tegnes af en direktør, eller den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Søren Engel Larsen, Frederiksberg Alle 18, 1820 Fr.berg C


21.08.1992 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: A/S60341

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979
Søndergade 33, 9640 Farsø

Vedtægter ændret:

12.08.1992

Likvidationen hævet og selskabet er trådt
i virksomhed på ny 12.08.1992
Selskabet er omdannet til ApS208119
NAVN: ANPARTSSELSKABET AF 26.JANUAR 1979
ADRESSE: Søndergade 33, 9640 Farsø

Kommune:

Farsø

Kapital kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Lagerforvalter Kai Ebbesø, Vestervang 8, 9640 Farsø, Erna Ebbesø, L. Heidemanns Vej 1, 9640 Farsø, Direktør Frits Ebbesø, L. Heidemanns Vej 9, 9640 Farsø

Direktion:

Direktør Frits Ebbesø, L. Heidemanns Vej 9, 9640 Farsø

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direktør sammen med et
bestyrelsesmedlem.

Revision:

Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S, Boulevarden 28, 9000 Aalborg

Regnskabsår:

01.11 - 31.10


12.05.1992 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S60341

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979 I LIKVIDATION
Søndergade 33, 9640 Farsø

Likvidation vedtaget 01.05.1992

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Palle Folkerman, Søndergade 9, 9640 Farsø

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene.


13.05.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S60341

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979
Søndergade 33, 9640 Farsø

Vedtægter ændret:

27.02.1987

Regnskabsår ændret til:

01.11 - 31.10

Omlægningsperiode:

01.08.1986 - 31.10.1987


03.08.1984 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S60341

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979
Søndergade 33, 9640 Farsø

REG.NR. A/S60341
NAVN: AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979
ADRESSE: Søndergade 33, 9640 Farsø

Stiftelsesdato:

10.07.1974

Seneste vedtægtsdato:

26.01.1979

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 500.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Fru Erna Ebbesø (formand), Lagerforvalter Kai Ebbesø, Disponent Frits Ebbesø

Direktion:

Disponent Frits Ebbesø

Revision:

Revisor Centret, Danmarksgade 56 , 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.08 - 31.07
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.08.1992
07.10.1992
ANPARTSSELSKABET AF 26.JANUAR 1979
10.07.1974
14.08.1992
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 1979
Status
Fra
Til
08.02.1994
19.11.2001
Under konkurs
06.10.1993
07.02.1994
Under tvangsopløsning
12.05.1992
05.10.1993
Under frivillig likvidation
10.07.1974
11.05.1992
Normal