Skip to main content

FOLMER INDGILDSEN. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING. TIRSTRUP ApS

CVR-nummer

50365115

Adresse

Birkebakken 8 - 10
Tirstrup

Postnummer og by

8400 Ebeltoft

Startdato

12.11.1974

Ophørsdato

09.10.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Tvangsopløst

Telefon

86363135

Kommune

Syddjurs

Branchekode

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirk- somhed, herunder fremstilling af halvfabrikata til byggeri, samt bygge- og anlægsvirksomhed iøvrigt, en- treprenørvirksomhed, opførelse af fast ejendom for egen regning med salg for øje samt kapitalanbringel- ser i forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.01.1995

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Per Vasegård Ingildsen
Søhusvej 8 F, 03. 0003.
8400 Ebeltoft
Danmark
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 09.10.2017Dato: 26.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 31.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.1995
Periode: 01.07.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.12.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.02.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.10.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.11.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.01.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.01.1990
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.02.1989
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.03.1988
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.11.1986
Periode: 01.07.1985 - 30.06.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.08.1986
Periode: 01.07.1984 - 30.06.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1983 - 30.06.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1982 - 30.06.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1981 - 30.06.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1980 - 30.06.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1979 - 30.06.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1978 - 30.06.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1977 - 30.06.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1976 - 30.06.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

FOLMER INDGILDSEN TØMRER-OG SNEDKERFORRETNING TIRSTRUP APS

P-nummer

Adresse

Birkebakken 8 - 10
Tirstrup

Postnummer og by

8400 Ebeltoft

Startdato

01.10.1974

Ophørsdato

09.10.2017

Branchekode

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86363135

Mail

f-ingildsen@mail.dk


27.10.2017 Statusændring

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING. TIRSTRUP ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Birkebakken 8-10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Skifteretsbehandlingen sluttet, virksomheden er opløst


31.08.2017 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING. TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Skifteretten i Randers den 31.08.2017

Direktion:

Fratrådte:

Per Vasegård Ingildsen, den 31.08.2017.

Revision:

Fratrådte:

KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 31.08.2017.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


30.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 10024730 BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S, den 30.11.2004.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 27478131 KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Lillegade 6, 8500 Grenaa, den 30.11.2004.


20.01.1995 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, 8400 Ebeltoft

Vedtægter ændret:

18.01.1995.

Ny adresse:

Birkebakken 8-10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1994 - 31.12.1994.
27.10.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, 8400 Ebeltoft

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Inge Dagmar Ingildsen


25.03.1991 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8-10, 8400 Ebeltoft

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Djurslunds Revisionskontor

Indtrådt i revisionen:

Revisionskontoret i Grenaa Statsautoriseret revisor, Lillegade 6, 8500 Grenaa


02.01.1990 Ændring af adresse

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 6, 8400 Ebeltoft

Ny adresse:

Birkebakken 8-10, 8400 Ebeltoft


19.11.1986 Nye selskaber

CVR-nummer: 50365115

Navn og adresse:
FOLMER INDGILDSEN, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, TIRSTRUP ApS
Birkebakken 6, 8400 Ebeltoft

Stiftelsesdato:

12.11.1974

Seneste vedtægtsdato:

04.11.1985

Kapital:

kr. 100.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 100.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Per Vasegård Ingildsen, Inge Dagmar Ingildsen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Djurslunds Revisionskontor, Torvet 15, 8500 Grenå

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Adresse
Fra
Til
12.11.1974
31.12.2006
Birkebakken 8 - 10
Tirstrup 8400 Ebeltoft
Status
Fra
Til
31.08.2017
08.10.2017
Under tvangsopløsning
12.11.1974
30.08.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
12.11.1974
31.12.2007
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
18.12.1994
100.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
18.01.1995
31.08.2017
Selskabet tegnes af en direktør alene
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk


4. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
2-4 medarbejdere
1. kvt2006
2-4 medarbejdere
4. kvt2005
2-4 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
2-4 medarbejdere
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere
3. kvt2000
5-9 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
5-9 medarbejdere
1. kvt1999
5-9 medarbejdere