Skip to main content

JOHS. FRANDSEN ApS

CVR-nummer

41547316

Adresse

Huginsvej 25

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

22.12.1972

Ophørsdato

05.09.2001

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Ringsted

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at drive automobilforretning og dermed beslægtet virksomhed samt handel og finansiering

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.06 til 31.05

Seneste vedtægtsdato

11.12.1996

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

125.000,00 DKK
Dato: 08.11.2000
Periode: 01.06.1999 - 31.05.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.11.1999
Periode: 01.06.1998 - 31.05.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.11.1998
Periode: 01.06.1997 - 31.05.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.09.1997
Periode: 01.06.1996 - 31.05.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.11.1996
Periode: 01.06.1995 - 31.05.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 10.12.1995
Periode: 01.06.1994 - 31.05.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1994
Periode: 01.06.1993 - 31.05.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.12.1993
Periode: 01.06.1992 - 31.05.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1992
Periode: 01.06.1991 - 31.05.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.01.1992
Periode: 01.06.1990 - 31.05.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.10.1990
Periode: 01.06.1989 - 31.05.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.10.1989
Periode: 01.06.1988 - 31.05.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.03.1989
Periode: 01.06.1987 - 31.05.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.01.1988
Periode: 01.06.1986 - 31.05.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.03.1987
Periode: 01.06.1985 - 31.05.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1984 - 31.05.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1983 - 31.05.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1982 - 31.05.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1981 - 31.05.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1980 - 31.05.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1979 - 31.05.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1978 - 31.05.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.06.1977 - 31.05.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

JOHS FRANDSEN APS

P-nummer

Adresse

Huginsvej 25

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

09.06.1997

Ophørsdato

05.09.2001

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

JOHS. FRANDSEN ApS

P-nummer

Adresse

25

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

22.12.1972

Ophørsdato

08.06.1997

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


08.10.2001 Statusændring

CVR-nummer: 41547316

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN ApS
Huginsvej 25, 4100 Ringsted

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 10139090 "HELGE LARSEN HOLDING A/S".


25.06.2001 Statusændring

CVR-nummer: 41547316

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN ApS
Huginsvej 25, 4100 Ringsted

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 41547316 JOHS. FRANDSEN ApS.
CVR-NR. 42039810 AUTOMOBILFIRMAET HELGE LARSEN A/S.
CVR-NR. 10139090 "HELGE LARSEN HOLDING A/S".
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


17.06.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 41547316

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN ApS
Huginsvej 25, 4100 Ringsted

Kapitalnedsættelse besluttet 11.12.1996 er gennemført 01.05.1997.
Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 10.000,00, B kr. 115.000,00.


23.04.1997 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret:

11.12.1996.

Kapitalnedsættelse besluttet 11.12.1996 med henlæggelse til særlig fond kr. 175.000,00 til kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 175.000,00.

Selskabet er omdannet til ApS234108.
NAVN: JOHS. FRANDSEN ApS.
ADRESSE: Huginsvej 25, 4100 Ringsted.

Kommune:

Ringsted.

Kapital kr. 300.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 10.000,00, B kr. 290.000,00.

Direktion:

Direktør Niels Peter Larsen.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

Statsaut. revisor Arne Frandsen, Toldbuen 1, 4700 Næstved.

Regnskabsår:

01.06 - 31.05.


26.04.1996 Ændring i revision

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISORERNE I TOLDBODEN.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Arne Frandsen, Toldbuen 1, 4700 Næstved, den 20.03.1996.
10.11.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Frandsen


28.09.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annelise Høyer Frandsen, Knud Frandsen, Rosa Kirstine Magdalene Frandsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Ove Poulsen (formand), Direktør Niels Peter Larsen, Kathe Larsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Knud Frandsen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Peter Larsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

Revisorerne i Toldboden, Toldbodgade 8, 4700 Næstved


14.01.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Arne Gøtsche Pedersen

Indtrådt i revisionen:

Schøbel & Marholt Revisionsaktieselskab, Priorgade 3, 4180 Sorø


12.07.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Johannes Frandsen


15.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Carl Siegwart Sønnichsen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Arne Gøtsche Pedersen, Rolighed 7, 4180 Sorø


06.12.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S53814

Navn og adresse:
JOHS. FRANDSEN A/S
Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

REG.NR. A/S53814
NAVN: JOHS. FRANDSEN A/S
ADRESSE: Holbækvej 1-3, 4180 Sorø

Stiftelsesdato:

22.12.1972

Seneste vedtægtsdato:

18.12.1975

Kapital:

kr. 300.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 10.000,00, B kr. 290.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Fru Annelise Høyer Frandsen (formand), Autoforhandler Knud Frandsen, Konsulent Jens Frandsen, Autoforhandler Jens Johannes Frandsen, Fru Rosa Kirstine Magdalene Frandsen

Direktion:

Autoforhandler Knud Frandsen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i for- ening eller af
bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Carl Siegwart Sønnichsen, Sct. Mortensgade 6, 4700 Næstved

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.06 - 31.05
Status
Fra
Til
22.12.1972
04.09.2001
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
22.12.1996
300.000,00 DKK