Skip to main content

Kaare Stensdal Holding ApS

CVR-normu

40807357

Najugaq

Valhøjs Alle 174

Postnormu aamma illoqarfik

2610 Rødovre

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

24.09.2019

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Rødovre

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed herunder ved at eje kapitalandele i andre selskaber samt aktivitet som efter bestyrelsens vurdering er beslægtet hermed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

24.09.2019

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

40.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

24.09.2019 - 30.09.2020

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af selskabets direktion.

Direktioni

(Direktør)
Kaare Lund Stensdal
Krügersgade 4, 2. th.
2200 København N

Pilersitsisut

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K

Kukkunersiuisoq

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Kaare Lund Stensdal
Krügersgade 4, 2. th.
2200 København N
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 25.09.2019


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 25.09.2019Piviusumik piginnittut

Kaare Lund Stensdal
Krügersgade 4, 2. th.
2200 København N
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 25.09.2019


Pivisiusumik piginnittuusimasut

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Afhændelsesdato: 25.09.2019Ateq

Kaare Stensdal Holding ApS

P-normu

Najugaqarfik

Valhøjs Alle 174

Postnormu aamma illoqarfik

2610 Rødovre

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

24.09.2019

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik
24.09.2019 Nye selskaber

CVR-normu: 40807357

Navn og adresse:
Kaare Stensdal Holding ApS
Valhøjs Alle 174, 2610 Rødovre

Stiftelsesdato: 24.09.2019.
Virkningsdato: 24.09.2019.
Seneste vedtægtsdato: 24.09.2019.

Kapital:

kr. 40.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 40.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

Søren Stensdal, den 24.09.2019.Direktion:

Kaare Lund Stensdal, den 24.09.2019.

Selskabet tegnes af selskabets direktion..


Revision:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 24.09.2019.

Første regnskabsår:

24.09.2019 - 30.09.2020.


Regnskabsår:

01.10 - 30.09.

Formål:

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed herunder ved at eje kapitalandele i andre selskaber samt aktivitet som efter bestyrelsens vurdering er beslægtet hermed.