Skip to main content

PG EJENDOMME HOLDING II ApS

CVR-nummer

11985335

Adresse

c/o Property Group A/S
Havneholmen 29, 6.

Postnummer og by

1561 København V

Startdato

07.03.1988

Ophørsdato

03.07.2008

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, der investerer i fast ejendom, asmt anden virksomhed beslægtet hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.09.2007

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.03.1988 - 30.06.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Dato: 26.02.2008
Periode: 01.07.2006 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.02.2007
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2006
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.01.2004
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 13.01.2003
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.01.2002
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.01.2001
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.2000
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.01.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.01.1995
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.02.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.02.1993
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.12.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.04.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.03.1990
Periode: 07.03.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

ADR NR.1058 ApS

P-nummer

Adresse

96

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

07.03.1988

Ophørsdato

02.07.1988

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

PG EJENDOMME HOLDING II ApS

P-nummer

Adresse

c/o Property Group A/S
Havneholmen 29, 6.

Postnummer og by

1561 København V

Startdato

03.07.1988

Ophørsdato

03.07.2008

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


19.08.2008 Statusændring

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
PG EJENDOMME HOLDING II ApS
c/o Property Group A/S, Havneholmen 29, 6., 1561 Fisketorvet

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 10616271 PG EJENDOMME HOLDING I ApS.


11.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
PG EJENDOMME HOLDING II ApS
Kalvebod Brygge 47, 5., 1561 Fisketorvet

Ny adresse:

c/o Property Group A/S, Havneholmen 29, 6., 1561 København V.


03.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
PG EJENDOMME HOLDING II ApS
Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 Kalvebod Brygge

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til anpartsselskabslovens § 65,
jf. aktieselskabslovens § 134 a for fusion mellem
CVR-NR. 10616271 PG EJENDOMME HOLDING I ApS.
CVR-NR. 11985335 PG EJENDOMME HOLDING II ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til anpartsselskabslovens §
65, jf. aktieselskabslovens § 134 c, stk 4.


16.03.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
PG EJENDOMME HOLDING II ApS
Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 Kalvebod Brygge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lutz Könnecker, den 13.03.2008, Michael Lexner, den 13.03.2008.


26.11.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
PG EJENDOMME HOLDING II ApS
Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 Kalvebod Brygge

Omlægningsperiode:

01.07.2006 - 31.12.2007.
19.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
Tuborgvej 96, postboks 72, 1560 Kalvebod Brygge

Vedtægter ændret:

18.09.2007.

Nyt navn:

PG EJENDOMME HOLDING II ApS.

Ny adresse:

Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V.

Ny kommune:

København.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Hans Christian Grube, den 18.09.2007, CVR-NR. 27674399 ONE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.09.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 18.09.2007.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2007 - 31.12.2008.


13.09.2007 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
Tuborgvej 96, postboks 72, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

23.07.2007.

Likvidationen hævet og selskabet er trådt i virksomhed på ny 23.07.2007.

Fratrådt som likvidator:

Dan Rybak, den 23.07.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Bøge Mikkelsen, (formand), Stenlandsvænget 10, Vindinge, 4000 Roskilde, den 23.07.2007, Direktør Jesper Pedersen Damborg, Lysagervej 2, 2920 Charlottenlund, den 23.07.2007, Direktør Claus Rene Klostermann, Østre Lagunevej 7, 2680 Solrød Strand, den 23.07.2007, Lutz Könnecker, Amagerbrogade 148, 4. th., 2300 København S, den 23.07.2007, Direktør Michael Lexner, Ingeborgvej 13, 2920 Charlottenlund, den 23.07.2007.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jesper Pedersen Damborg, Lysagervej 2, 2920 Charlottenlund, den 23.07.2007.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 27674399 ONE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg, den 23.07.2007.


06.10.2004 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
Tuborgvej 96, postboks 72, 2900 Hellerup

Likvidation vedtaget 01.10.2004.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Dan Rybak, Tuborgvej 96, 2900 Hellerup, den 01.10.2004.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


14.12.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
Tuborgvej 96, postboks 72, 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers.

Indtrådt i revisionen:

Statsautoriseret revisor Hans Christian Grube, Overgaden neden Vandet 9 C, 1023 København K.


18.03.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
Tuborgvej 96, postboks 72, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

30.11.1996.

Kapitalforhøjelse kr. 120.000,00: kr. 58.528,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 61.472,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


09.10.1996 Ændring af adresse

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
c/o advokat Dan Rybak, Skindergade 32, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

08.10.1996.

Ny adresse:

Tuborgvej 96, postboks 72, 2900 Hellerup.

Ny kommune:

Gentofte.


14.01.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
c/o advokat Dan Rybak, Skindergade 32, 1159 Skindergade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Michael Ankjær-Jensen.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND, Lyngbyvej 16-28, 2100 København Ø.


16.03.1988 Nye selskaber

CVR-nummer: 11985335

Navn og adresse:
ADR NR.1058 ApS
c/o advokat Dan Rybak, Skindergade 32, 1159 Skindergade

Stiftelsesdato:

07.03.1988

Seneste vedtægtsdato:

07.03.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS158134 ApS KBUS 8 NR. 1993 c/o advokat Dan Rybak, Skindergade 32, 1159 København K

Direktion:

Advokat Dan Rybak

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Michael Ankjær-Jensen, Frederiksgade 7, 1265 København K

Første regnskabsår:

07.03.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
07.03.1988
17.09.2007
ADR NR.1058 ApS
Adresse
Fra
Til
19.09.2007
10.06.2008
Kalvebod Brygge 47, 5. 1560 København V
07.03.1988
18.09.2007
Tuborgvej 96 2900 Hellerup
Status
Fra
Til
23.07.2007
02.07.2008
Normal
01.10.2004
22.07.2007
Under frivillig likvidation
07.03.1988
30.09.2004
Normal
Branchekode
Fra
Til
07.03.1988
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
08.03.1988
19.12.1996
80.000,00 DKK