Skip to main content

Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S

CVR-nummer

40300732

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.03.2019

Ophørsdato

02.04.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Randers

Branchekode

351400 Handel med elektricitet

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for belysnings- og byrumsløsninger samt al virksomhed, som efter bestyrelsens vurdering har forbindelse dermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.03.2019

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.03.2019 - 31.12.2019

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Eniig Energiteknik A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 01.03.2019

VERDO A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 02.04.2019



Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte p-enheder

Navn

Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.03.2019

Ophørsdato

02.04.2019

Branchekode

351400 Handel med elektricitet

Reklamebeskyttelse



13.06.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 40300732

Navn og adresse:
Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 02.04.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 25481992 VERDO TEKNIK A/S.


26.03.2019 Ændring af adresse

CVR-nummer: 40300732

Navn og adresse:
Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S
Over Bækken 6, 9000 Aalborg

Ny adresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Ny kommune: Randers

04.03.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 40300732

Navn og adresse:
Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S
Over Bækken 6, 9000 Aalborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 25481992 VERDO TEKNIK A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene SKOVBY EL-SERVICE A/S, ENERGI RANDERS EL OG VVS A/S, ENERGI RANDERS EL-SERVICE A/S, ENERGI RANDERS FORSYNINGSINSTALLATION A/S, ENERGI RANDERS VVS-INSTALLATION A/S, HELGE JENSEN VVS-SERVICE A/S, ER TEKNIK A/S, ENERGI RANDERS ENTREPRISE A/S, ENERGI HILLERØD ENTREPRISE A/S, P & P ELEKTRO A/S, VERDO ENTRERPISE A/S, AGERSKELLET EL-SERVICE A/S og CVR-nummer: 40300732 Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 25481992 VERDO TEKNIK A/S og CVR-nummer: 40300732 Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


01.03.2019 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 40300732

Navn og adresse:
Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S
Over Bækken 6, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jesper Barslund Jacobsen, (formand), den 01.03.2019, Direktør Bent Kristensen, (næstformand), den 01.03.2019, Thomas Østvand Offersen, den 01.03.2019.

Tiltrådte:

Kim Frimer, (formand), den 01.03.2019, Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen, den 01.03.2019, Hans Christian Wenzelsen, den 01.03.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Ken Thon, (adm. dir), den 01.03.2019.

Tiltrådte:

Morten Birch, den 01.03.2019.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 01.03.2019.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 01.03.2019.


01.03.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 40300732

Navn og adresse:
Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S
Over Bækken 6, 9000 Aalborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 01.03.2019 opstået efter spaltning. Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-nummer: 28331959 Eniig City Solutions A/S.

Seneste vedtægtsdato: 01.03.2019.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt ved spaltning kr. 1.000.000,00  til kurs 9.084,40, fuldt indbetalt.


Bestyrelse:

Jesper Barslund Jacobsen, (formand), den 01.03.2019, Direktør Bent Kristensen, (næstformand), den 01.03.2019, Thomas Østvand Offersen, den 01.03.2019.



Direktion:

Ken Thon, (adm. dir), den 01.03.2019.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.


Revision:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Papirfabrikken 26, 8600 Silkeborg, den 01.03.2019.

Første regnskabsår:

01.03.2019 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for belysnings- og byrumsløsninger samt al virksomhed, som efter bestyrelsens vurdering har forbindelse dermed.
Adresse
Fra
Til
01.03.2019
25.03.2019
Over Bækken 6 9000 Aalborg
Status
Fra
Til
01.03.2019
01.04.2019
Normal