Skip to main content

Facit Bank A/S

CVR-nummer

40236546

Adresse

Østre Stationsvej 1

Postnummer og by

5000 Odense C

Startdato

06.02.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

63113900

Kommune

Odense

Branchekode

641900 Banker, sparekasser og andelskasser

Formål

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed i overensstemmelse med sin tilladelse i henhold til § 14, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.01.2020

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

51.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

06.02.2019 - 31.12.2019

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et direktionsmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Jesper Lyhne
Ingemannsvej 24
5230 Odense M
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Jørn Tolstrup Rohde
Langelinie 183
5230 Odense M
Danmark
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Ole Michael Friis
Hunderupvej 128
5230 Odense M
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Peter Schou Jørgensen
Frederiksberg Alle 19 A, 02. th.
1820 Frederiksberg C
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Nicoline Erika Hyldahl
Havndrupvej 5
Havndrup
5750 Ringe
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Peter Schak Larsen
Sadolinsgade 9, st. th.
5000 Odense C
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

3C GROUPS A/S
Østre Stationsvej 1 - 5
5000 Odense C

Revisor

Legale Ejere

3C Facit Holding ApS
Langelinie 187
5230 Odense M
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 30.08.2019


Ophørte legale ejere

3C GROUPS A/S
Østre Stationsvej 1 - 5
5000 Odense C
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 30.08.2019Reelle Ejere

Niels Thorborg
Langelinie 185
5230 Odense M
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 06.02.2019

Navn

Facit Bank A/S

P-nummer

Adresse

Østre Stationsvej 1

Postnummer og by

5000 Odense C

Startdato

06.02.2019

Branchekode

641900 Banker, sparekasser og andelskasser

Reklamebeskyttelse

Nej
13.02.2020 Ændring af kapital

CVR-nummer: 40236546

Navn og adresse:
Facit Bank A/S
Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C

Vedtægter ændret: 28.01.2020
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 28.01.2020.
kr. 600.000,00, indbetalt kontant, kurs 12.500,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 51.000.000,00.

02.10.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 40236546

Navn og adresse:
Facit Bank A/S
Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ole Michael Friis, den 25.09.2019.

Tiltrådte:

Ole Michael Friis, (næstformand), den 25.09.2019.


30.08.2019 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 40236546

Navn og adresse:
3C Bolig 1 A/S
Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C

Vedtægter ændret: 30.08.2019
Nyt navn: Facit Bank A/S
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 30.08.2019.
kr. 49.900.000,00, indbetalt kontant, kurs 500,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 50.400.000,00.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Melanchton Pedersen, den 30.08.2019, Niels Thorborg, (formand), den 30.08.2019.

Tiltrådte:

Ole Michael Friis, den 30.08.2019, Peter Schou Jørgensen, den 30.08.2019, Peter Schak Larsen, den 30.08.2019, Jørn Tolstrup Rohde, (formand), den 30.08.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Nicoline Erika Hyldahl, den 30.08.2019.

Tiltrådte:

Jesper Lyhne, (adm. dir), den 30.08.2019.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et direktionsmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse..

Formål ændret: Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed i overensstemmelse med sin tilladelse i henhold til § 14, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har den 30.08.2019 i medfør af § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed givet tilladelse til, at virksomheden kan udøve virksomhed som pengeinstitut.06.02.2019 Nye selskaber

CVR-nummer: 40236546

Navn og adresse:
3C Bolig 1 A/S
Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C

Stiftelsesdato: 06.02.2019.
Virkningsdato: 06.02.2019.
Seneste vedtægtsdato: 06.02.2019.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 500.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 30696808 3C GROUPS A/S, Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C, den 06.02.2019.


Bestyrelse:

Niels Thorborg, (formand), den 06.02.2019, Nicoline Erika Hyldahl, den 06.02.2019, Søren Melanchton Pedersen, den 06.02.2019.Direktion:

Nicoline Erika Hyldahl, den 06.02.2019.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse..


Revision:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Tværkajen 5, 5000 Odense C, den 06.02.2019.

Første regnskabsår:

06.02.2019 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden, efter bestyrelsens skøn, beslægtet virksomhed.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
06.02.2019
29.08.2019
3C Bolig 1 A/S
Branchekode
Fra
Til
06.02.2019
29.08.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
Formål
Fra
Til
06.02.2019
29.08.2019
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden, efter bestyrelsens skøn, beslægtet virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
30.08.2019
27.01.2020
30.08.2019
06.02.2019
29.08.2019
06.02.2019
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.2019
27.01.2020
50.400.000,00
06.02.2019
29.08.2019
500.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
06.02.2019
29.08.2019
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.