Skip to main content

Amager Strand Ejendomme A/S

CVR-nummer

40080023

Adresse

Vesterbrogade 149

Postnummer og by

1620 København V

Startdato

10.12.2018

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

København

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

12.12.2019

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

2.580.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

10.12.2018 - 31.12.2018

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Direktion

(Adm. dir.)
Jens Christian Berner
Bækkelunden 72
2660 Brøndby Strand

Bestyrelse

(Formand)
Eric Korre Horten
Fagerdalen 22
2950 Vedbæk
Valgform: Generalforsamling

Jens Christian Berner
Bækkelunden 72
2660 Brøndby Strand
Valgform: Generalforsamling

Jesper Sørensen
Kenny Drews Vej 65, 01. tv.
2450 København SV
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Brickshare A/S
Vesterbrogade 149
1620 København V

Legale Ejere

Virksomheden har ingen legale ejere, der ejer kapitalposter på 5 % eller mere.


Ophørte legale ejere

Brickshare A/S
Vesterbrogade 149
1620 København V
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 19.12.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Junaid Ahmad
Dybendalsvej 12
2720 Vanløse
Ejerandel: 80,64%
Stemmerettigheder: 80,64%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 19.12.2018Dato: 06.06.2019
Periode: 10.12.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Navn

Amager Strand Ejendomme A/S

P-nummer

Adresse

Vesterbrogade 149

Postnummer og by

1620 København V

Startdato

10.12.2018

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

12.12.2019 Ændring af kapital

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Vedtægter ændret: 12.12.2019
Kapitalnedsættelse besluttet 06.11.2019 er gennemført 12.12.2019.
Kapitalen udgør herefter kr. 2.580.000,00.

13.11.2019 Ændring af kapital

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Kapitalnedsættelse besluttet 06.11.2019 henlæggelse til særlig reserve kr. 2.000.000,00  til kurs 100,00.
Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

21.06.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Vedtægter ændret: 27.05.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Junaid Ahmad, den 27.05.2019.

Tiltrådte:

Jens Christian Berner, den 27.05.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Junaid Ahmad, (adm. dir), den 27.05.2019.

Tiltrådte:

Jens Christian Berner, (adm. dir), den 27.05.2019.


24.04.2019 Ændring af kapital

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Vedtægter ændret: 31.12.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 31.12.2018.
kr. 40.000,00, indbetalt kontant, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 4.580.000,00.

14.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Første regnskabsår: 10.12.2018 - 31.12.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Reshma Aasiyah Umar Ahmad, den 01.01.2019.

Tiltrådte:

Jesper Sørensen, den 01.01.2019.

Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening..
19.12.2018 Ændring af kapital

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Vedtægter ændret: 19.12.2018
Kapital: kr. 400.000,00, delvist indbetalt. Tidligere kapital er nu fuldt indbetalt.
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 19.12.2018.
kr. 4.140.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 4.540.000,00.

18.12.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 10.12.2018

Virksomheden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene..


11.12.2018 Nye selskaber

CVR-nummer: 40080023

Navn og adresse:
Amager Strand Ejendomme A/S
Vesterbrogade 149, 1620 København V

Stiftelsesdato: 10.12.2018.
Virkningsdato: 10.12.2018.
Seneste vedtægtsdato: 10.12.2018.

Kapital:

kr. 400.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 400.000,00  til kurs 100,00, heraf samlet indbetalt kr. 100.000,00.


Stifter:

CVR-NR. 37933589 Brickshare A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, den 10.12.2018.


Bestyrelse:

Eric Korre Horten, (formand), den 10.12.2018, Junaid Ahmad, den 10.12.2018, Reshma Aasiyah Umar Ahmad, den 10.12.2018.Direktion:

Junaid Ahmad, (adm. dir), den 10.12.2018.

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand..


Revision:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 10.12.2018.

Første regnskabsår:

10.12.2018 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom.Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
27.05.2019
11.12.2019
27.05.2019
31.12.2018
26.05.2019
31.12.2018
19.12.2018
30.12.2018
19.12.2018
10.12.2018
18.12.2018
10.12.2018
Registreret kapital
Fra
Til
31.12.2018
11.12.2019
4.580.000,00
19.12.2018
30.12.2018
4.540.000,00
10.12.2018
18.12.2018
400.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
18.12.2018
13.01.2019
Virksomheden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene.
10.12.2018
17.12.2018
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand.