Skip to main content

MLI Huse Holding ApS

CVR-nummer

37571407

Adresse

Tørveskæret 15
Sparkær

Postnummer og by

8800 Viborg

Startdato

23.03.2016

Ophørsdato

22.12.2018

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter spaltning

Kommune

Viborg

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, herunder at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

23.03.2016

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

50.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.03.2016 - 31.12.2016

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Johnny Ingemann Weller
Bakkelyvej 6
Sparkær
8800 Viborg
Danmark
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 22.12.2018

Lars Ingemann
Klokkedybet 14
Vinde
7800 Skive
Danmark
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 22.12.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Johnny Ingemann Weller
Bakkelyvej 6
Sparkær
8800 Viborg
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Afhændelsesdato: 22.12.2018

Lars Ingemann
Klokkedybet 14
Vinde
7800 Skive
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Afhændelsesdato: 22.12.2018Dato: 27.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.03.2017
Periode: 23.03.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport


Ophørte p-enheder

Navn

MLI Huse Holding ApS

P-nummer

Adresse

Tørveskæret 15
Sparkær

Postnummer og by

8800 Viborg

Startdato

23.03.2016

Ophørsdato

22.12.2018

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse28.01.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 37571407

Navn og adresse:
MLI Huse Holding ApS
Tørveskæret 15, Sparkær, 8800 Viborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 22.12.2018 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 40207309 IVVG Holding ApS og CVR-nummer 40207295 Fam. Ingemann Holding Skive ApS.


23.11.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 37571407

Navn og adresse:
MLI Huse Holding ApS
Tørveskæret 15, Sparkær, 8800 Viborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der påtænkes gennemført en spaltning af CVR-nummer: 37571407 MLI Huse Holding ApS (indskydende ophørende) og kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan.

De øvrige deltagende virksomheder er en/flere nye virksomheder.

Kapitalejerne i CVR-nummer: 37571407 MLI Huse Holding ApS har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med spaltningen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om spaltningen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


06.11.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 37571407

Navn og adresse:
MLI Huse Holding ApS
Tørveskæret 15, Sparkær, 8800 Viborg

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 2, 18., 8000 Aarhus C, den 01.04.2017.


30.03.2016 Nye selskaber

CVR-nummer: 37571407

Navn og adresse:
MLI Huse Holding ApS
Tørveskæret 15, Sparkær, 8800 Viborg

Stiftelsesdato: 23.03.2016.
Virkningsdato: 23.03.2016.
Seneste vedtægtsdato: 23.03.2016.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost kr. 50.000,00  til kurs 1.268,92, fuldt indbetalt.


Stiftere:

Lars Ingemann, den 23.03.2016, Johnny Ingemann Weller, den 23.03.2016.Direktion:

Lars Ingemann, den 23.03.2016, Johnny Ingemann Weller, den 23.03.2016.

Selskabet tegnes af en direktør..

Første regnskabsår:

23.03.2016 - 31.12.2016.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, herunder at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Status
Fra
Til
23.03.2016
21.12.2018
Normal