Skip to main content

N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS

CVR-nummer

33245955

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

07.10.2010

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

70209079

Mail

niels@nelma.dk

Kommune

København

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

13.03.2016

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.10.2010 - 31.12.2011

Legale Ejere

Niels Erik Bidstrup
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 07.10.2010

Reelle Ejere

Niels Erik Bidstrup
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 07.10.2010

Dato: 13.03.2019
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.01.2018
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.11.2016
Periode: 01.01.2016 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.03.2016
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 25.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2012
Periode: 07.10.2010 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS

P-nummer

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

07.10.2010

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej
19.04.2017 Ændring af adresse

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup

Ny adresse: Bredgade 30, 1260 København K
Ny kommune: København

13.04.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret: 13.03.2016

Revision:

Fratrådte:

CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.03.2016.

Regnskabsår ændret til: 01.10 - 30.09

Omlægningsperiode: 01.01.2016 - 30.09.2016


16.12.2015 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup

Den under 19.10.2015 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af virksomheden, er tilbagetaget.

Direktion:

Tiltrådte:

Niels Erik Bidstrup, den 30.11.2015.

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Store Kongensgade 68, 1264 København K, den 30.11.2015.


19.10.2015 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 19.10.2015

Direktion:

Fratrådte:

Niels Erik Bidstrup (adm. dir), den 19.10.2015.

Revision:

Fratrådte:

CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.10.2015.


24.09.2015 Ændring i revision

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 07.08.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Store Kongensgade 68, 1264 København K, den 07.08.2015.
04.08.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Koldinggade 29, 4. tv., 2900 Hellerup

Ny adresse:

Tranegårdsvej 48, 2900 Hellerup.

Ny kommune:

Gentofte.


27.01.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Koldinggade 29, 4. tv., 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 13254192 GUTFELT & PARTNERE A/S, den 17.04.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 17.04.2011.


13.10.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33245955

Navn og adresse:
N.E. BIDSTRUP HOLDING ApS
Koldinggade 29, 4. tv., 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

07.10.2010.

Seneste vedtægtsdato:

07.10.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Niels Erik Bidstrup, den 07.10.2010.

Direktion:

Niels Erik Bidstrup (adm. dir), den 07.10.2010.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 13254192 GUTFELT & PARTNERE A/S, c/o Lennart Gutfelt, Tømmerupvej 75, 2770 Kastrup, den 07.10.2010.

Første regnskabsår:

07.10.2010 - 31.12.2011.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
04.08.2014
18.04.2017
Tranegårdsvej 48 2900 Hellerup
07.10.2010
03.08.2014
Koldinggade 29, 4. tv. 2100 København Ø
Status
Fra
Til
19.10.2015
15.12.2015
Under tvangsopløsning
07.10.2010
18.10.2015
Normal
Branchekode
Fra
Til
07.10.2010
05.08.2014
999999 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
07.10.2010
12.03.2016
07.10.2010