Skip to main content

AAA UNITED DANMARK A/S

CVR-nummer

32775926

Adresse

Inge Lehmanns Gade 2

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

23.02.2010

Ophørsdato

01.02.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter spaltning

Kommune

Aarhus

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er handel og fabrikation, investering og finansiering

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.08 til 31.07

Seneste vedtægtsdato

13.06.2017

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

21.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.02.2010 - 31.07.2010

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen, af bestyrelsesformanden eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

AAA UNITED A/S
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 01.02.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Anders Holch Povlsen
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 01.02.2019Dato: 23.11.2018
Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.11.2017
Periode: 01.08.2016 - 31.07.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.11.2016
Periode: 01.08.2015 - 31.07.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.10.2015
Periode: 01.08.2014 - 31.07.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.10.2014
Periode: 01.08.2013 - 31.07.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 09.10.2013
Periode: 01.08.2012 - 31.07.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.10.2012
Periode: 01.08.2011 - 31.07.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.10.2011
Periode: 01.08.2010 - 31.07.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.2010
Periode: 23.02.2010 - 31.07.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

AAA UNITED DANMARK A/S

P-nummer

Adresse

Inge Lehmanns Gade 2

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

23.02.2010

Ophørsdato

01.02.2019

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej


23.03.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 01.02.2019 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 40370765 AAA United Danmark 1 A/S og CVR-nummer 40370749 AAA United Danmark 2 A/S.


03.01.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C

Erhvervsstyrelsen har modtaget spaltningsplan for den påtænkte spaltning af CVR-nummer: 32775926 AAA UNITED DANMARK A/S (indskydende ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene Amagertorv 8 A/S.

De øvrige deltagende virksomheder er en/flere nye virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 32775926 AAA UNITED DANMARK A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.


15.06.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Ny adresse: Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C
Ny kommune: Århus

30.08.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 35249559 AMAGERTORV 8 ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 13.06.2017
Nyt binavn: Amagertorv 8 A/S
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 13.06.2017.
kr. 1.000.000,00, indbetalt ved fusion, kurs 3.755,76.
Kapitalen udgør herefter kr. 21.000.000,00.

15.05.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 32775926 AAA UNITED DANMARK A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 35249559 AMAGERTORV 8 ApS (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 32775926 AAA UNITED DANMARK A/S og CVR-nummer: 35249559 AMAGERTORV 8 ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.
06.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Vedtægter ændret:

25.11.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PARTNER REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 25.11.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 25.11.2011.


03.08.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Vedtægter ændret:

12.07.2010.

Første regnskabsår:

23.02.2010 - 31.07.2010.


09.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Vedtægter ændret:

24.02.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 19.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 626,32.

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00.


24.02.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 32775926

Navn og adresse:
AAA UNITED DANMARK A/S
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Stiftelsesdato:

23.02.2010.

Seneste vedtægtsdato:

23.02.2010.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 1.000.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 32563872 AAA UNITED A/S, Fredskovvej 5, 7330 Brande, den 23.02.2010.

Bestyrelse:

Statsautoriseret revisor Lise Kaae Løvbjerg (formand), den 23.02.2010, Anders Holch Povlsen, den 23.02.2010, Merete Bech Povlsen, den 23.02.2010.

Direktion:

Anders Holch Povlsen, den 23.02.2010.

Selskabet tegnes af direktionen, af bestyrelsesformanden eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Revision:

PARTNER REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Torvegade 22, 7330 Brande, den 23.02.2010.

Første regnskabsår:

23.02.2010 - 31.07.2011.

Regnskabsår:

01.08 - 31.07.
Adresse
Fra
Til
20.10.2018
13.11.2018
Inge Lehmanns Gade 2 8000 Aarhus C
15.06.2018
19.10.2018
Inge Lehmanns Gade 2 8000 Aarhus C
23.02.2010
14.06.2018
Fredskovvej 5 7330 Brande
Status
Fra
Til
23.02.2010
31.01.2019
Normal
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
25.11.2011
12.06.2017
25.11.2011
Registreret kapital
Fra
Til
24.02.2010
12.06.2017
20.000.000,00
23.02.2010
23.02.2010
1.000.000,00 DKK