Skip to main content

SMS HOLDING ApS

CVR-nummer

28116462

Adresse

Grootsvej 9

Postnummer og by

2680 Solrød Strand

Startdato

22.09.2004

Ophørsdato

20.01.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter erklæring

Kommune

Solrød

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalbesiddelser i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.04 til 31.03

Seneste vedtægtsdato

22.09.2004

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

22.09.2004 - 31.03.2005

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Steen Møller Sørensen
Grootsvej 9
2680 Solrød Strand
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 20.01.2017Dato: 17.08.2016
Periode: 01.04.2015 - 31.03.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.06.2015
Periode: 01.04.2014 - 31.03.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2014
Periode: 01.04.2013 - 31.03.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.2013
Periode: 01.04.2012 - 31.03.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.07.2012
Periode: 01.04.2011 - 31.03.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 10.06.2011
Periode: 01.04.2010 - 31.03.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.07.2010
Periode: 01.04.2009 - 31.03.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2009
Periode: 01.04.2008 - 31.03.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.08.2008
Periode: 01.04.2007 - 31.03.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.2007
Periode: 01.04.2006 - 31.03.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2006
Periode: 01.04.2005 - 31.03.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2005
Periode: 22.09.2004 - 31.03.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

SMS HOLDING ApS

P-nummer

Adresse

Grootsvej 9

Postnummer og by

2680 Solrød Strand

Startdato

22.09.2004

Ophørsdato

20.01.2017

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


20.01.2017 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 28116462

Navn og adresse:
SMS HOLDING ApS
Grootsvej 9, 2680 Solrød Strand

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Direktion:

Fratrådte:

Steen Møller Sørensen, den 20.01.2017.

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 20.01.2017.


07.05.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 28116462

Navn og adresse:
SMS HOLDING ApS
Grootsvej 9, 2680 Solrød Strand

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Interessentskabet af 1. januar 2001 Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, den 06.05.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 06.05.2009.


28.09.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 28116462

Navn og adresse:
SMS HOLDING ApS
Grootsvej 9, 2680 Solrød Strand

Stiftelsesdato:

22.09.2004.

Seneste vedtægtsdato:

22.09.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Akademiingeniør Steen Møller Sørensen, den 22.09.2004.

Direktion:

Akademiingeniør Steen Møller Sørensen, den 22.09.2004.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Allé 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 22.09.2004.

Første regnskabsår:

22.09.2004 - 31.03.2005.

Regnskabsår:

01.04 - 31.03.

Status
Fra
Til
22.09.2004
19.01.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
22.09.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst