Skip to main content

EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP

CVR-nummer

24245896

Adresse

Taastrup Hovedgade 175

Postnummer og by

2630 Taastrup

Startdato

16.10.1999

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Høje Taastrup

Branchekode

879090 Andre former for institutionsophold

Bibrancher

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Fondens formål er - via bolig, erhvervsudlejningsaktiviteter og/eller andre erhvervsaktiviteter - at støtte etablering og/eller drift af i henhold til serviceloven etablerede institutioner, som arbejder for sent udviklede unge, der i folkeskolen eller anden tilsvarende skoleform har modtaget specialundervisning i henhold til gældende regler vedrørende undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er endvidere fondens formål, via udlejning og/eller andre aktiviteter, at fremme den praktisk betonede undervisning og det meningsfyldte arbejde med at modne og udvikle de unge ved at inddrage dem i planlægning og gennemførelse af produktion samt at motivere og optræne dem til at indgå på arbejdsmarkedet og /eller påbegynde en uddannelse. De unges almene udvikling bl.a. med hensyn til selvhjælp og ansvarsbevidsthed søges, via fondens virksomhed, fremmet gennem botrænings- og fritidstilbud m.v., således at de unge også socialt vil kunne levet et selvstændigt og normalt liv. Når målgruppen sent udviklede unge gennem længere tid (normalt 1-3 år) har deltaget i arbejds-, bo- og fritidstræning og herefter skønnes at kunne stå på egne ben, er det desuden fondens formål, via fondens virksomhed, at medvirke til, at de unge opnår selstændig arbejds- og bosituation ved iværksættelsen af en trinvis udslusning. Fonden kan endvidere drive almindelig udlejningsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.12.2011

Registreret Kapital

13.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1995 - 31.12.1995

Tegningsregel

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelse

(Formand)
Knud Foldschack
Mørdrupvej 7
3540 Lynge
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Eva Karin Graff
Nyvej 100
3300 Frederiksværk
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Peter Bjerregaard
Egevej 12
Sørup
3480 Fredensborg
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Revisor

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Havneholmen 29
1561 København V

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Dato: 19.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 08.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.08.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.09.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP

P-nummer

Adresse

Taastrup Hovedgade 175

Postnummer og by

2630 Taastrup

Startdato

16.10.1999

Branchekode

879090 Andre former for institutionsophold

Reklamebeskyttelse

Nej
28.03.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 01.05.2013.

Tiltrådte:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1561 København V, den 01.05.2013.


11.07.2012 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

29.12.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.500.000,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 13.000.000,00.


22.12.2011 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i revision

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

09.10.2010. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 22.12.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 8.150.000,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.500.000,00.
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 14722939 HAJAMO INVEST A/S, den 09.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, den 09.10.2010.


05.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Knud Foldschack, den 01.01.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Olaf Sørensen, den 31.12.2009.


11.11.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Bjerregaard, Egevej 12, Sørup, 3480 Fredensborg.
03.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Køgevej 175, 2630 Taastrup

Ny adresse:

Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup.


10.12.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Køgevej 175, 2630 Taastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12934084 LAUGE SCHMIDT & CO., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.11.2004.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 14722939 HAUGBYRD, FAURUM & ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vagtelvej 58, postboks 229, 2000 Frederiksberg, den 18.11.2004.


23.07.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Køgevej 175, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

26.11.1996. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.07.1998.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Peter Langvad-Nielsen, den 26.11.1996, Vibeke Lassen, den 26.11.1996, Claus Leth-Nissen, den 26.11.1996, Ole Ravn Thomsen, den 26.11.1996, Peter Vormsborg, den 26.11.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Forstander Eva Graff, Ulstrupparken 20, 3000 Helsingør, den 26.11.1996.


11.01.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Køgevej 175, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Knudsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Knud Foldschack, Mørdrupvej 7, 3540 Lynge.


12.07.1995 Nye selskaber

CVR-nummer: 24245896

Navn og adresse:
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP
Køgevej 175, 2630 Taastrup

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vedtægtsdato:

02.01.1995.

Kapital:

kr. 350.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 350.000,00.

Bestyrelse:

Grosserer Olaf Sørensen, (formand), Strandvejen 186E, 2920 Charl., Jørgen Knudsen, Hyldegårds Tværvej 2, 1. tv., 2920 Charl., Kurator Jens Peter Langvad-Nielsen, Våbenstedvej 20, 2730 Herlev, Kurator Vibeke Lassen, Ørnekærs Vænge 146, 2635 Ishøj, Forstander Claus Leth Nissen, Lykkemosevej 28, 3480 Fredensborg, Ole Ravn Thomsen, Højbovej 12, 3460 Birkerød, Peter Vormsborg, Nordvangsparken 12, 3460 Birkerød.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S179500 REVISIONSAKTIESELSKABET LAUGE SCHMIDT, Grønnegade 3, 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.01.1995 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.01.2008
999999 Uoplyst
16.10.1999
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
09.10.2010
28.12.2011
8.500.000,00 DKK
15.02.1995
08.10.2010
350.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk


4. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2013
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2010
0 medarbejdere
1. kvt2010
0 medarbejdere
4. kvt2009
1 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
1 medarbejdere
3. kvt2008
1 medarbejdere
2. kvt2008
1 medarbejdere
1. kvt2008
1 medarbejdere