Skip to main content

CHRISTIAN NIELSENS FOND

CVR-nummer

26324017

Adresse

Strandvejen 895

Postnummer og by

2930 Klampenborg

Startdato

16.10.1999

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

70102107

Mail

info@christiannielsensfond.dk

Kommune

Lyngby-Taarbæk

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Fondet har følgende formål: 1. At medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder kan drives i Christian Nielsens ånd, og på en sådan måde, at de virker til almen gavn for dansk industri. 2. Årligt at uddele mindst kr. 50.000,00, efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, til Dansk Blindesamfund, Frelsens hær, trængende gamle og svage i Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner, personer i Søllerød kommune, der uden selv at være skyld heri, er kommet i afgørende økonomiske vanskeligheder, og hvor det offentlige ikke skønnes at kunne hjælpe eller hjælpe tilstrækkeligt, for eksempel enker, invalide personer og faderløse børn, hvor disse skønnes særligt hårdt ramt, eller til værdigt trængende blandt Strandmøllens nuværende eller tidligere ansatte, deres efterladte eller deres pårørende. 3. At yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling, herunder ved - at yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri - at stille til disposition for industriel eller teknologisk institution eller læreanstalt beløb til anvendelse for specificerede enkentopgaver, som skønnes nyttige for dansk industri - at yde støtte til private personer, der skønnes værdige og egnede til videreuddannelse, også i praktisk retning, inden for dansk industri. 4. At give økonomisk hjælp til forskningen inden for dansk industri, land- og skovbrug og fiskere, når forskningen har industrielt sigte. 5. At yde hjælp til bevarelse af industriel eller håndværksmæssig kunnen og teknik, som af kulturelle, historiske studiemæssige grunde skønnes bevarings- værdige for samfundet, herunder restaurering af bygninger og driftsmidler. 6. Fondet kan yde en hædersgave til en dansk mand eller kvinde, der har vist et særligt initiativ inden for industrien. Hædersgaven uddeles på legatstifterens fødselsdag den 14. Februar og kan ikke søges. Hæders- gaven betegnes "CHRISTIAN NIELSENS PRIS". Fondets støtte kan ydes som legater, der ikke skal tilbagebetales, eller som lån med eller uden sikkerhed og forrentning. Såfremt støtten ydes til iværksættelse eller gennemførelse af projekter til kommerciel anvendelse, kan støtten helt eller delvist ydes som lån, såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt af pædagogiske grunde, eller fordi projektets gennemførelse vil indebære en sådan indtjening, at bidragnyderen med rimelighed skønnes at måtte afgive støtten til brug for andre iværksættere af industriel udvikling. Sådanne lån kan efter ansøgning eftergives, såfremt det støttede projekt ikke viser sig gennemførligt eller mislykkes for iværksætteren.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

17.06.2010

Registreret Kapital

100.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1985 - 31.12.1985

Tegningsregel

Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

(Formand)
Henrik Nathansen
Kronprinsessevej 7
3480 Fredensborg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Annette Steen Salskov-Iversen
Carl Plougs Vej 37
3460 Birkerød
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Alexander Buendia
Solvej 5, 4. tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Poul Smed
Troldeskoven 16
3310 Ølsted
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Søren Kjeldsen Andersen
Skovbrynet 3
8660 Skanderborg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Torben Berlin Jensen
Trørødvej 55
Trørød
2950 Vedbæk
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Revisor

AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S
Kongevejen 3
3000 Helsingør

Reelle Ejere

Bestyrelsesmedlemmerne anses som reelle ejere

Dato: 13.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 22.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 06.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.04.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.04.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.08.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.09.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

CHRISTIAN NIELSENS FOND

P-nummer

Adresse

Strandvejen 895

Postnummer og by

2930 Klampenborg

Startdato

01.01.1970

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

45803005

Mail

info@strandmollen.dk
15.01.2020 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jacques Hermann, (formand), den 27.09.2019, Henrik Nathansen, den 27.09.2019.

Tiltrådte:

Henrik Nathansen, (formand), den 27.09.2019.


15.07.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Søren Kjeldsen Andersen, den 03.07.2019.


15.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ina Steincke, den 11.12.2018.

Tiltrådte:

Torben Berlin Jensen, den 11.12.2018.


28.09.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anne-Mette Beske Nielsen, den 26.09.2018.


08.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Annette Steen Salskov-Iversen, den 26.06.2018.
07.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Anne-Mette Beske Nielsen, den 27.04.2017.


20.11.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Henrik Nathansen, den 22.09.2015.


29.12.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Ellegaard Muusmann, den 01.07.2013.


14.02.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Aksel Knudsen, den 31.12.2012.


10.02.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24210901 AAEN & CO. A/S, den 01.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33241763 AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, Kongevejen 3, 3000 Helsingør, den 01.10.2010.


16.09.2010 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

17.06.2010.

Kapitalforhøjelse kr. 33.299.089,00: kr. 25.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kr. 8.299.089,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.
Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.


08.09.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Landsdommer Knud Aksel Knudsen, den 01.09.2008.


12.01.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Landsdommer Ina Steincke, den 01.01.2008.


21.11.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erling Halfdan Stenby, den 24.10.2007.


21.11.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Alexander Buendia, den 14.09.2006.


27.09.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Viggo Terp-Hansen.


21.05.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor Erling Halfdan Stenby, den 30.04.2002.


07.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jacques Hermann, den 26.04.2000, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Viggo Terp-Hansen, den 26.04.2000.


26.10.1999 Ændring i revision

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 25.10.1999.

Indtrådt i revisionen:

AAEN & CO. STATSAUTORISERET REVISORER A/S, Torvegade 3, 1., 3000 Helsingør, den 25.10.1999.


28.03.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

11.12.1995. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 28.03.1996.


27.11.1992 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

25.08.1992. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 27.11.1992

Kapitalforhøjelse:

kr. 66.700.911,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud

Kapitalen udgør herefter kr. 66.700.911,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Bjørn Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Administrationschef Svend Ellegaard Muusmann

Bestyrelsen tegnes af formanden og et
bestyrelsesmedlem eller af tre
bestyrelsesmedlemmer.


04.02.1986 Nye selskaber

CVR-nummer: 26324017

Navn og adresse:
CHRISTIAN NIELSENS FOND
Strandvejen 895, 2930 Klampenborg

Fondsmyndighed:

Aktieselskabs-registeret

Vedtægtsdato:

04.09.1984

Kapital:

kr. 0,00

Indbetalingsmåde:

Bestyrelse:

Landsdommer Viggo Terp-Hansen (formand), Departementchef Jacques Hermann, Civilingeniør Lars Bjørn Jensen, akademiingeniør Poul Smed

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening ,
ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse

Revision:

Revision Danmark, Gefionsvej 2, 3000 Helsingør

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Branchekode
Fra
Til
24.09.2003
31.12.2007
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
16.10.1999
23.09.2003
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Registreret kapital
Fra
Til
02.09.1992
16.06.2010
66.700.911,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
1 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2019
1 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2019
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2018
1 medarbejdere
1 årsværk


2. kvt2018
1 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2018
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
1 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
1 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
1 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
1. kvt2014
1 medarbejdere
4. kvt2013
1 medarbejdere
3. kvt2013
1 medarbejdere
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2010
0 medarbejdere
2. kvt2010
0 medarbejdere
1. kvt2010
0 medarbejdere
4. kvt2009
0 medarbejdere
2. kvt2005
1 medarbejdere
1. kvt2005
1 medarbejdere
4. kvt2004
1 medarbejdere
3. kvt2004
1 medarbejdere
2. kvt2004
1 medarbejdere
1. kvt2004
1 medarbejdere
4. kvt2003
1 medarbejdere
3. kvt2003
1 medarbejdere
2. kvt2003
1 medarbejdere
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
1 medarbejdere
3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
1 medarbejdere
1. kvt2002
1 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
1 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
1 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere