Skip to main content

Fonden BIBIANA Danmark

CVR-nummer

39302039

Adresse

Ørestads Boulevard 55 B, 1.

Postnummer og by

2300 København S

Startdato

01.12.2017

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Socialøkonomisk virksomhed

Ja

Kommune

København

Branchekode

900300 Kunstnerisk skaben

Bibrancher

855200 Undervisning i kulturelle discipliner

Formål

Fonden er oprettet med henblik på at virke for at udvikle børnekulturen og kunst for børn og for alle i hele Danmark. Fonden inddrager børn i udvikling af idéer, for at sikre børn og unges møde med kulturen på deres præmisser. Som Fondens fyrtårn er hensigten at etablere et BIBIANA Danmark, House og Art for Children i samarbejde med BIBIANA Bratislava. Dette kan ske på enhver måde der er tjeneligt for formålet herunder, men ikke begrænset til løbende at udvikle og afvikle børnekulturarrangementer. Arrangementerne udvikles med fokus på at fremme et varieret kulturtilbud i hverdagen. Arbejdet vil ske gennem et bredt samarbejde med ministerier, kommuner, organisationer, institutioner, beboerforeninger, det frivillige foreningsliv, kunstnere, iværksættere og virksomheder. Fonden arbejder internationalt og for hele Danmark. Fonden er ansvarlig i sit virke ved løbende at have fokus på at driften, såvel økonomiske som miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag. Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Endvidere vil Fonden være at registrere som en registreret socialøkonomiske virksomhed og derved omfattet af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra fondsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.12.2017

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.12.2017 - 31.12.2018

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Direktion

(Direktør)
Janne Bech
Ved Volden 8, 04. tv.
1425 København K
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Susanne Kirsten Larsen
Otto Brandenburgs V 112, 02. th.
2450 København SV
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Pia Allerslev Uth
Weidekampsgade 45, 02. tv.
2300 København S
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Christian Schultzer-Nielsen Have
Gammel Kongevej 99, 2. th.
1850 Frederiksberg C
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Knud Foldschack
Mørdrupvej 7
3540 Lynge
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Revisor

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Reelle Ejere

Bestyrelsesmedlemmerne anses som reelle ejere

Dato: 18.06.2019
Periode: 01.12.2017 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Navn

Fonden BIBIANA Danmark

P-nummer

Adresse

Ørestads Boulevard 55 B, 1.

Postnummer og by

2300 København S

Startdato

01.12.2017

Branchekode

900300 Kunstnerisk skaben

Reklamebeskyttelse

12.12.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 39302039

Navn og adresse:
Fonden BIBIANA Danmark
Ørestads Boulevard 55B, 1., 2300 København S

Direktion:

Tiltrådte:

Janne Bech, den 01.12.2017.


22.02.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 39302039

Navn og adresse:
Fonden BIBIANA Danmark
Ørestads Boulevard 55B, 1., 2300 København S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Susanne Kirsten Larsen, den 01.12.2017.

Tiltrådte:

Susanne Kirsten Larsen (formand), den 01.12.2017.


02.02.2018 Nye selskaber

CVR-nummer: 39302039

Navn og adresse:
Fonden BIBIANA Danmark
Ørestads Boulevard 55B, 1., 2300 København S

Fondsmyndighed: Erhvervsstyrelsen
Stiftelsesdato: 01.12.2017.
Seneste vedtægtsdato: 01.12.2017.

Kapital:

kr. 300.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 300.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Bestyrelse:

Knud Foldschack, den 01.12.2017, Christian Schultzer-Nielsen Have, den 01.12.2017, Susanne Kirsten Larsen, den 01.12.2017, Pia Allerslev Simonsen, den 01.12.2017.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening..


Revision:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 01.12.2017.

Første regnskabsår:

01.12.2017 - 31.12.2018.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Fonden er oprettet med henblik på at virke for at udvikle børnekulturen og kunst for børn og for alle i hele Danmark. Fonden inddrager børn i udvikling af idéer, for at sikre børn og unges møde med kulturen på deres præmisser. Som Fondens fyrtårn er hensigten at etablere et BIBIANA Danmark, House og Art for Children i samarbejde med BIBIANA Bratislava. Dette kan ske på enhver måde der er tjeneligt for formålet herunder, men ikke begrænset til løbende at udvikle og afvikle børnekulturarrangementer. Arrangementerne udvikles med fokus på at fremme et varieret kulturtilbud i hverdagen. Arbejdet vil ske gennem et bredt samarbejde med ministerier, kommuner, organisationer, institutioner, beboerforeninger, det frivillige foreningsliv, kunstnere, iværksættere og virksomheder. Fonden arbejder internationalt og for hele Danmark.Fonden er ansvarlig i sit virke ved løbende at have fokus på at driften, såvel økonomiske som miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag.Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Endvidere vil Fonden være at registrere som en registreret socialøkonomiske virksomhed og derved omfattet af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra fondsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter.
Adresse
Fra
Til
01.12.2017
30.09.2018
Ørestads Boulevard 55 B, 1. 2300 København S
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk