Skip to main content

OEP Holding A/S

CVR number

39139561

Address

Ringager 6

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

21.11.2017

Cessation date

02.05.2018

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Brøndby

Activity code

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Objects

Selskabets formål er at eje kapitalinteresser samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtet aktivitet i øvrigt.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

21.11.2017

Classes of shares

Nej

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

21.11.2017 - 31.12.2017

Legal owners


Terminated legal owners

Ole Egede Paustian
Ved Kæret 34
2820 Gentofte
Danmark
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 02.05.2018Beneficial owners

The business has no beneficial owners and the management is therefore recognised as the beneficial owners.


Terminated beneficial owners

Ole Egede Paustian
Ved Kæret 34
2820 Gentofte
Danmark
Pct. of share capital: 100,00%
Pct. of voting rights: 100,00%
Afhændelsesdato: 02.05.2018
Closed production units

Name

OEP Holding A/S

P-number

Address

Ringager 6

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

21.11.2017

Ophørsdato

02.05.2018

Sector code

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Advertising protection

No


03.05.2018 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 39139561

Navn og adresse:
OEP Holding A/S I LIKVIDATION
Ringager 6, 2605 Brøndby

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Ole Egede Paustian, den 02.05.2018.

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 02.05.2018.


31.01.2018 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 39139561

Navn og adresse:
OEP Holding A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Likvidation vedtaget 31.01.2018

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Ole Egede Paustian, c/o Taster Wine A/S, Ringager 6, 2605 Brøndby, den 31.01.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bo Egede Paustian, den 31.01.2018, Ole Egede Paustian, den 31.01.2018, Ted Egede Paustian, den 31.01.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Ole Egede Paustian, den 31.01.2018.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


06.12.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 39139561

Navn og adresse:
OEP Holding A/S
Ringager 6, 2605 Brøndby

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 21.11.2017 opstået efter spaltning. Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-nummer: 27731317 OLE EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S, der samtidigt er opløst.

Seneste vedtægtsdato: 21.11.2017.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt ved spaltning kr. 500.000,00  til kurs 5.282,51, fuldt indbetalt.


Bestyrelse:

Bo Egede Paustian, Søager 17, 2820 Gentofte, den 21.11.2017, Ole Egede Paustian, Ved Kæret 34, 2820 Gentofte, den 21.11.2017, Ted Egede Paustian, Fridtjof Nansens Pl 3, 5. tv, 2100 København Ø, den 21.11.2017.Direktion:

Ole Egede Paustian, Ved Kæret 34, 2820 Gentofte, den 21.11.2017.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene..


Revision:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1561 København V, den 21.11.2017.

Første regnskabsår:

21.11.2017 - 31.12.2017.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at eje kapitalinteresser samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtet aktivitet i øvrigt.
Status
From
Till
31.01.2018
01.05.2018
Under frivillig likvidation
21.11.2017
30.01.2018
Normal
Powers to bind
From
Till
21.11.2017
30.01.2018
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.