Skip to main content

Vaskebjørn IvS under konkurs

CVR-nummer

38319299

Adresse

Gentoftegade 68

Postnummer og by

2820 Gentofte

Startdato

01.01.2017

Virksomhedsform

Iværksætterselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Under konkurs

Kreditoplysninger

Regnskab og boafslutning

Telefon

22301152

Mail

isaac@likehunter.dk

Kommune

Gentofte

Branchekode

812100 Almindelig rengøring i bygninger

Bibrancher

561010 Restauranter
479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter
900300 Kunstnerisk skaben

Formål

At sælge og levere rengøring til erhverv virksomheder g private hjem At levere catering til Kantine At drive restaurant hammaskjold

Binavne

DHH IvS
Hammarskjold Catering IvS
Hammarskjold Rengøring IvS
Likehunter IvS
Restaurant Hammarskjold IvS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 07.01 til 06.01

Seneste vedtægtsdato

01.01.2017

Registreret Kapital

1,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.2017 - 06.01.2018

Stiftere

Teresita Cervantes Freire
Håndværkerhaven 11, st. tv.
2400 København NV
Danmark

Isaac Martin Rojas Mora
Dalgas Boulevard 55, st.
2000 Frederiksberg
Danmark

Legale Ejere

Isaac Martin Rojas Mora
Dalgas Boulevard 55, st.
2000 Frederiksberg
Danmark
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.07.2017


Ophørte legale ejere

Teresita Cervantes Freire
Håndværkerhaven 11, st. tv.
2400 København NV
Danmark
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 01.07.2017Reelle Ejere

Isaac Martin Rojas Mora
Dalgas Boulevard 55, st.
2000 Frederiksberg
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 01.07.2017


Ophørte reelle ejere

Teresita Cervantes Freire
Håndværkerhaven 11, st. tv.
2400 København NV
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Afhændelsesdato: 01.07.2017Navn

Vaskebjørn IvS

P-nummer

Adresse

Gentoftegade 68

Postnummer og by

2820 Gentofte

Startdato

01.01.2017

Branchekode

812100 Almindelig rengøring i bygninger

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

22301152

Mail

isaac@likehunter.dk
07.01.2019 Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring i revision

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Vaskebjørn IvS UNDER TVANGSOPLØSNING
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Binavne:

Likehunter IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

DHH IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Hammarskjold Rengøring IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Restaurant Hammarskjold IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Hammarskjold Catering IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Konkursdekret afsagt 26.11.2018 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling

Likvidatorer:

Fratrådte:

Ole Larsen, den 26.11.2018.

Revision:


27.09.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Vaskebjørn IvS UNDER TVANGSOPLØSNING
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Binavne:

Likehunter IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

DHH IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Hammarskjold Rengøring IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Restaurant Hammarskjold IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Hammarskjold Catering IvS UNDER TVANGSOPLØSNING

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling har udnævnt følgende likvidatorer: Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn, den 20.09.2018.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


21.08.2018 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Vaskebjørn IvS
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 21.08.2018

Direktion:

Fratrådte:

Selskabs og Events direktør Isaac Martin Rojas Mora (adm. dir), den 21.08.2018.

Revision:

Fratrådte:

DANSK REVISION CHARLOTTENLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.08.2018.


21.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Vaskebjørn IvS
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Direktion:

Fratrådte:

Teresita Cervantes Freire, den 21.12.2017.


16.01.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Den Hvide Handske IvS
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Nyt navn: Vaskebjørn IvS10.01.2017 Nye selskaber

CVR-nummer: 38319299

Navn og adresse:
Den Hvide Handske IvS
Gentoftegade 68, 2820 Gentofte

Binavne: Likehunter IvS, DHH IvS, Hammarskjold Rengøring IvS, Restaurant Hammarskjold IvS, Hammarskjold Catering IvS.
Stiftelsesdato: 01.01.2017.
Virkningsdato: 01.01.2017.
Seneste vedtægtsdato: 01.01.2017.

Kapital:

kr. 1,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 1,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stiftere:

Teresita Cervantes Freire, den 01.01.2017, Selskabs og Events direktør Isaac Martin Rojas Mora, den 01.01.2017.Direktion:

Teresita Cervantes Freire, den 01.01.2017, Selskabs og Events direktør Isaac Martin Rojas Mora (adm. dir), den 01.01.2017.

Virksomheden tegnes af direktionen.


Revision:

CVR-NR. 14649905 DANSK REVISION CHARLOTTENLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hyldegårdsvej 2, 1., 2920 Charlottenlund, den 01.01.2017.

Første regnskabsår:

01.01.2017 - 06.01.2018.


Regnskabsår:

07.01 - 06.01.

Formål:

At sælge og levere rengøring til erhverv virksomheder g private hjemAt levere catering til KantineAt drive restaurant hammaskjoldStatus
Fra
Til
21.08.2018
25.11.2018
Under tvangsopløsning
01.01.2017
20.08.2018
Normal
Tegningsregel
Fra
Til
20.09.2018
26.11.2018
Virksomheden tegnes af en likvidator
01.01.2017
21.08.2018
Virksomheden tegnes af direktionen