Skip to main content

Glunz & Jensen A/S

CVR-normu

38066412

Najugaq

Lindholm Havnevej 29

Postnormu aamma illoqarfik

5800 Nyborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

22.09.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Nyborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Siunertaq

Selskabets formål er er udvikling, produktion og markedsføring af maskiner og udstyr til den grafiske branche samt industri, handel og serviceydelser og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Sulisut amerlassusiat

Atit allat

AJAX International A/S
AJAX Maskinfabrik A/S
AJAX-Graphic Production, Ballerup A/S
AJAX-Graphic Production, Sorø A/S
Artica A/S


GKS International A/S
GLUNZ & JENSEN MICROFLEX A/S
GRAFISK KVIK SERVICE A/S
Get Asset Management A/S
Graphic Equipment Technologies A/S
Hans Lüth International A/S
K.H. MICROFLEX A/S
K.H. PRODUKTION A/S
Lima-Graphic Production, Slagelse A/S
Lüth International A/S
MICROFLEX A/S
Maskinfabrikken Neotek, Ringsted A/S
Mediflex A/S
Mediflex-Technologies A/S
Rama-Graphic Production, Slagelse A/S
Revomatt A/S
Ritema A/S
Suma-Graphic Production, Slagelse A/S
Systems for Automatic Plate Processing - Sapp A/S
Unilight A/SMomsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.04 til 31.03

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

08.02.2018

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

40.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.06.2016 - 31.05.2017

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør

Direktioni

(Adm. dir.)
Martin Overgaard Hansen
Glostervej 52
2500 Valby

Siulersuisut

(Formand)
Flemming Nyenstad Enevoldsen
Toften 4
Strandhuse
6000 Kolding
Valgform: Generalforsamling

Martin Overgaard Hansen
Glostervej 52
2500 Valby
Valgform: Generalforsamling

Henrik Blegvad Funk
Strandstræde 6
2791 Dragør
Valgform: Generalforsamling

Pilersitsisut

GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
Lindholm Havnevej 29
5800 Nyborg

Kukkunersiuisoq

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
Lindholm Havnevej 29
5800 Nyborg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 22.09.2016

Piviusumik piginnittut

Suliffeqarfik pivisunik piginnittoqanngilaq, aqutsisullu pisiusumik piginnittutut inissinneqarput.

Dato: 03.09.2019
Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.08.2018
Periode: 01.06.2017 - 31.03.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF

Dato: 30.10.2017
Periode: 01.06.2016 - 31.05.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

Glunz & Jensen A/S

P-normu

Najugaqarfik

Lindholm Havnevej 29

Postnormu aamma illoqarfik

5800 Nyborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

22.09.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Pilerisaariviginanga

Naamik
27.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

René Normann Christensen, den 26.08.2019, Carsten Nygaard Knudsen, (formand), den 26.08.2019.

Tiltrådte:

Flemming Nyenstad Enevoldsen, (formand), den 26.08.2019, Martin Overgaard Hansen, den 26.08.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk, (adm. dir), den 26.08.2019.

Tiltrådte:

Martin Overgaard Hansen, (adm. dir), den 26.08.2019.


28.02.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Direktion:

Fratrådte:

René Normann Christensen, (adm. dir), den 28.02.2019, Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk, den 28.02.2019.

Tiltrådte:

Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk, (adm. dir), den 28.02.2019.


20.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Søren Heimann Andersen, den 20.08.2018.


23.04.2018 Ændring af adresse

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Ny adresse: Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg
Ny kommune: Nyborg

09.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jørgen Staxen Lagerbon, den 08.04.2018.
08.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Christian Roediger, den 28.02.2018.


28.02.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 19370771 GLUNZ & JENSEN MICROFLEX A/S og CVR-nummer: 14738002 GKS International ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 08.02.2018
Nye binavne: GLUNZ & JENSEN MICROFLEX A/S, K.H. MICROFLEX A/S, K.H. PRODUKTION A/S, MICROFLEX A/S, GKS International A/S, GRAFISK KVIK SERVICE A/S

30.11.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 38066412 Glunz & Jensen A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene AJAX International A/S, AJAX Maskinfabrik A/S, AJAX-Graphic Production, Ballerup A/S, AJAX-Graphic Production, Sorø A/S, Artica A/S, Get Asset Management A/S, Graphic Equipment Technologies A/S, Hans Lüth International A/S, Lima-Graphic Production, Slagelse A/S, Lüth International A/S, Maskinfabrikken Neotek, Ringsted A/S, Mediflex A/S, Mediflex-Technologies A/S, Rama-Graphic Production, Slagelse A/S, Revomatt A/S, Ritema A/S, Suma-Graphic Production, Slagelse A/S, Systems for Automatic Plate Processing - Sapp A/S, Unilight A/S, CVR-nummer: 19370771 GLUNZ & JENSEN MICROFLEX A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene K.H. PRODUKTION A/S, MICROFLEX A/S, K.H. MICROFLEX A/S og CVR-nummer: 14738002 GKS International ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene GRAFISK KVIK SERVICE ApS.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 38066412 Glunz & Jensen A/S, CVR-nummer: 19370771 GLUNZ & JENSEN MICROFLEX A/S og CVR-nummer: 14738002 GKS International ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


31.10.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret: 26.10.2017

Bestyrelse:

Fratrådte:

Michael Shlomo Gabriely Hove, den 26.10.2017, Søren Stensdal (næstformand), den 26.10.2017.

Tiltrådte:

René Normann Christensen, den 26.10.2017, Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk, den 26.10.2017.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Hans Erik Pedersen, den 26.10.2017, Dan Wissing, den 26.10.2017.

Tiltrådte:

Christian Roediger, den 26.10.2017.

Regnskabsår ændret til: 01.04 - 31.03

Omlægningsperiode: 01.06.2017 - 31.03.2018


06.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Stensdal, den 31.01.2017.

Tiltrådte:

Michael Shlomo Gabriely Hove, den 31.01.2017, Søren Stensdal (næstformand), den 31.01.2017.


03.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lene Hall (næstformand), den 25.01.2017, Dan Korsgaard, den 26.01.2017.


19.10.2016 Ændring i personkreds

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Direktion:

Tiltrådte:

René Normann Christensen (adm. dir), den 10.10.2016.


06.10.2016 Nye selskaber

CVR-normu: 38066412

Navn og adresse:
Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Binavne: AJAX International A/S, AJAX Maskinfabrik A/S, AJAX-Graphic Production, Ballerup A/S, AJAX-Graphic Production, Sorø A/S, Artica A/S, Get Asset Management A/S, Graphic Equipment Technologies A/S, Hans Lüth International A/S, Lima-Graphic Production, Slagelse A/S, Lüth International A/S, Maskinfabrikken Neotek, Ringsted A/S, Mediflex A/S, Mediflex-Technologies A/S, Rama-Graphic Production, Slagelse A/S, Revomatt A/S, Ritema A/S, Suma-Graphic Production, Slagelse A/S, Systems for Automatic Plate Processing Sapp A/S, Unilight A/S.
Stiftelsesdato: 22.09.2016.
Seneste vedtægtsdato: 22.09.2016.

Kapital:

kr. 40.000.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt ved indskud af bestående virksomhed kr. 40.000.000,00  til kurs 200,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 10239680 GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S, Selandia Park 1, 4100 Ringsted, den 22.09.2016.


Bestyrelse:

Carsten Nygaard Knudsen (formand), den 22.09.2016, Lene Hall (næstformand), den 22.09.2016, Dan Korsgaard, den 22.09.2016, Søren Stensdal, den 22.09.2016.


Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Søren Heimann Andersen, den 22.09.2016, Jørgen Staxen Lagerbon, den 22.09.2016.


Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Hans Erik Pedersen, den 22.09.2016, Dan Wissing, den 22.09.2016.Direktion:

Økonomidirektør Henrik Blegvad Funk, den 22.09.2016.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.


Revision:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, den 22.09.2016.

Første regnskabsår:

01.06.2016 - 31.05.2017.


Regnskabsår:

01.06 - 31.05.

Formål:

Selskabets formål er er udvikling, produktion og markedsføring af maskiner og udstyr til den grafiske branche samt industri, handel og serviceydelser og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.Najugaq
Uannga
Uunga
22.09.2016
22.04.2018
Selandia Park 1 4100 Ringsted
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
26.10.2017
07.02.2018
26.10.2017
22.09.2016
25.10.2017
22.09.2016
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
50-99 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
50-99 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
50-99 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
50-99 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


3. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut