Skip to main content

DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.

CVR-nummer

26386853

Adresse

c/o Byggeselskab Mogens de Linde
Jens Baggesens Vej 88 F, 2.

Postnummer og by

8200 Aarhus N

Startdato

28.12.2001

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

86165700

Fax

86165722

Mail

info@delinde.dk

Kommune

Aarhus

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at opføre, ombygge, udleje og investere i fast ejendom samt an-den formueanbringelse. Investering kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske direkte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede ret-tigheder eller på anden måde. Herudover kan selskabet investere i værdipapirer og an-dre aktiver samt have kontant indestående i pengeinstitutter efter bestyrelsens nærme- re beslutning med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip om risikospredning. Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden.

Binavne

DANSKE TAGBOLIGER A/S
EJENDOMSSELSKABET SADOLIN PARKEN 1 A/S
EJENDOMSSELSKABET SADOLINPARKEN 1.2 A/S
TAGLEJLIGHEDER.DK A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

04.12.2014

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

28.12.2001 - 31.12.2002

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene.

Direktion

(Adm. dir)
Klaus Bendix Poulsen
Fuldenvej 189
8330 Beder

Bestyrelse

(Formand)
Mogens de Linde
Strandvejen 202 A
Havhusene
8543 Hornslet
Valgform: Generalforsamling

Klaus Bendix Poulsen
Fuldenvej 189
8330 Beder
Valgform: Generalforsamling

Mikkel de Linde
Chrholms Parkvej 24
2930 Klampenborg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Martin Søgaard Jensen
Skovbakkevej 21 A
8220 Brabrand

Rene' Rohde Knudsen
Elmosevej 33
8330 Beder

Mogens de Linde
Strandvejen 202 A
Havhusene
8543 Hornslet

Revisor

Legale Ejere

de Linde Holding A/S
Jens Baggesens Vej 88 F, 2.
8200 Aarhus N
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Kapitalklasse: A, B
Ændringsdato: 12.06.2015


Ophørte legale ejere

Oscar de Linde
Strandvejen 202 A
Havhusene
8543 Hornslet
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: Under 5%
Kapitalklasse: A
Afhændelsesdato: 11.06.2015

Kristoffer de Linde
Rathsacksvej 4, 02. th.
1862 Frederiksberg C
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: Under 5%
Kapitalklasse: A
Afhændelsesdato: 11.06.2015

Lisa Marie de Linde
Weidekampsgade 41, 4. th.
2300 København S
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: Under 5%
Kapitalklasse: A
Afhændelsesdato: 11.06.2015

Mikkel de Linde
Chrholms Parkvej 24
2930 Klampenborg
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: Under 5%
Kapitalklasse: A
Afhændelsesdato: 11.06.2015

Sidsel de Linde
Dallerupvej 45
8641 Sorring
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: Under 5%
Kapitalklasse: A
Afhændelsesdato: 11.06.2015

Mogens de Linde
Strandvejen 202 A
Havhusene
8543 Hornslet
Ejerandel: Under 5%
Stemmerettigheder: 90-99,99%
Kapitalklasse: B
Afhændelsesdato: 11.06.2015Reelle Ejere

Mogens de Linde
Strandvejen 202 A
Havhusene
8543 Hornslet
Ejerandel: 0,04%
Stemmerettigheder: 91,22%
Kapitalklasse: A, B
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 12.06.2015

Dato: 04.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 19.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 05.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2003
Periode: 28.12.2001 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.

P-nummer

Adresse

c/o Byggeselskab Mogens de Linde
Jens Baggesens Vej 88 F, 2.

Postnummer og by

8200 Aarhus N

Startdato

28.12.2001

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86165700

Mail

info@delinde.dk
01.11.2019 Ændring i revision

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 88F, 2., 8200 Aarhus N

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 08.10.2019.

Tiltrådte:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kystvejen 29, 8000 Aarhus C, den 08.10.2019.


20.01.2015 Statusændring

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 88F, 2., 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

04.12.2014.

Nye binavne:

DANSKE TAGBOLIGER A/S, TAGLEJLIGHEDER.DK A/S, EJENDOMSSELSKABET SADOLIN PARKEN 1 A/S, EJENDOMSSELSKABET SADOLINPARKEN 1.2 A/S.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 28120621 DANSKE TAGBOLIGER A/S, CVR-NR. 28687702 EJENDOMSSELSKABET SADOLINPARKEN 1.2 A/S, CVR-NR. 28148682 EJENDOMSSELSKABET SADOLIN PARKEN 1 A/S, der samtidig er opløst.


06.11.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 88F, 2., 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

06.11.2014.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 495.000,00. B-aktier kr. 5.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Mogens de Linde, den 06.11.2014, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Klaus Bendix Poulsen, den 06.11.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens de Linde, den 06.11.2014.

Indtrådt i direktionen:

Klaus Bendix Poulsen (adm. dir), den 06.11.2014.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af bestyrelsesformaden alene.


02.10.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 88F, 2., 8200 Århus N

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 26386853 DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S. (fortsættende).
CVR-NR. 28120621 DANSKE TAGBOLIGER A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet TAGLEJLIGHEDER.DK A/S.
CVR-NR. 28687702 EJENDOMSSELSKABET SADOLINPARKEN 1.2 A/S (ophørende).
CVR-NR. 28148682 EJENDOMSSELSKABET SADOLIN PARKEN 1 A/S (ophørende).
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 26386853 DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
CVR-NR. 28120621 DANSKE TAGBOLIGER A/S.
CVR-NR. 28687702 EJENDOMSSELSKABET SADOLINPARKEN 1.2 A/S.
CVR-NR. 28148682 EJENDOMSSELSKABET SADOLIN PARKEN 1 A/S, må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


15.08.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 90 A, 8200 Århus N

Ny adresse:

c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 88F, 2., 8200 Aarhus N.
15.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 90 A, 8200 Århus N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Juhl Hansen, den 08.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Klaus Bendix Poulsen (formand), den 08.04.2013.


27.01.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 90 A, 8200 Århus N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 07.12.2009.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Århus C, den 07.12.2009.


27.11.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesensvej 90 A, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

18.11.2003.

Ny adresse:

c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 90 A, 8200 Århus N.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den afministrerende direktør alene.


07.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.
c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesensvej 90 A, 8200 Århus N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Andersen, den 31.07.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mikkel de Linde, den 01.10.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan Winther Bardrum, den 31.07.2002.


08.09.2002 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
BASE CAMP A/S
c/o Bygning 148, Halvtolv, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

01.07.2002.

Nyt navn:

DRIFTSSELSKABET AF 28. DECEMBER 2001 A/S.

Ny adresse:

c/o Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesensvej 90 A, 8200 Århus N.

Ny kommune:

Århus.


28.05.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
BASE CAMP A/S
c/o Bygning 148, Halvtolv, 1436 Arsenalvej

Vedtægter ændret:

07.05.2002.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Søgaard Jensen, den 07.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Andersen, den 11.02.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Martin Søgaard Jensen, den 07.05.2002.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens de Linde (adm. dir), den 07.05.2002, Filialbestyrer Jan Winther Bardrum, den 01.03.2002.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør.


27.03.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
BASE CAMP A/S
c/o Bygning 148, Halvtolv, 1436 Arsenalvej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rene' Rohde Knudsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rene' Rohde Knudsen.


16.01.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
BASE CAMP A/S
c/o Bygning 148, Halvtolv, 1436 Arsenalvej

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Martin Søgaard Jensen, den 28.12.2001.


10.01.2002 Nye selskaber

CVR-nummer: 26386853

Navn og adresse:
BASE CAMP A/S
c/o Bygning 148, Halvtolv, 1436 Arsenalvej

Stiftelsesdato:

28.12.2001.

Seneste vedtægtsdato:

28.12.2001.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 101,75.

Stiftere:

Direktør Mogens de Linde, den 28.12.2001, Direktør Rene' Rohde Knudsen, den 28.12.2001, Martin Søgaard, Flintebakken 224, 8240 Risskov, den 28.12.2001.

Bestyrelse:

Udlånschef Ole Juhl Hansen (formand), den 28.12.2001, Direktør Mogens de Linde, den 28.12.2001, Direktør Rene' Rohde Knudsen, den 28.12.2001, Martin Søgaard, Flintebakken 224, 8240 Risskov, den 28.12.2001.

Direktion:

Direktør Rene' Rohde Knudsen (adm. dir), den 28.12.2001.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj, den 28.12.2001.

Første regnskabsår:

28.12.2001 - 31.12.2002.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.12.2001
30.06.2002
BASE CAMP A/S
Adresse
Fra
Til
18.11.2003
14.08.2013
c/o Byggeselskab Mogens de Linde
Jens Baggesens Vej 90 A 8200 Aarhus N
28.12.2001
17.11.2003
c/o Bygning 148
Halvtolv 1436 København K
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2007
980000 Uoplyst
28.12.2001
31.12.2002
553010 Restauranter
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2002
0 medarbejdere
3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere