Skip to main content

GIT365 ApS under konkurs

CVR-nummer

37328219

Adresse

Lindevangs Alle 3 A

Postnummer og by

2000 Frederiksberg

Startdato

22.12.2015

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Under konkurs

Kreditoplysninger

Regnskab og boafslutning

Mail

kontakt@git365.dk

Kommune

Frederiksberg

Branchekode

620100 Computerprogrammering

Formål

Selskabets formål er at drive IT virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Binavne

Glocalgate ApS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.01.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

150.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

22.12.2015 - 31.12.2016

Legale Ejere

David Fredrick Andrade
Danmark
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Ændringsdato: 29.01.2018


Ophørte legale ejere

RainmakerIsland Ltd
Triq Dun Karm, Birkirkara Bypass
9037 - Birkirkara
Malta
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 29.01.2018

Thøger Andreas Stryhn Pontoppidan Thomsen
Ukendt Adresse
9999 Ukendt
Danmark
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: 15-19,99%
Afhændelsesdato: 30.06.2018

Morten Kok
c/o Pedersen
Gullandsgade 11, 02. tv.
2300 København S
Danmark
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Afhændelsesdato: 30.06.2018Reelle Ejere

David Fredrick Andrade
Danmark
Ejerandel: 42,00%
Stemmerettigheder: 42,00%
Ændringsdato: 22.02.2018


Ophørte reelle ejere

Morten Kok
c/o Pedersen
Gullandsgade 11, 02. tv.
2300 København S
Danmark
Ejerandel: 42,00%
Stemmerettigheder: 42,00%
Afhændelsesdato: 30.06.2018

Thomas Calundann
Danmark
Ejerandel: 34,00%
Afhændelsesdato: 29.01.2018Dato: 14.05.2017
Periode: 22.12.2015 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Navn

GIT365 ApS

P-nummer

Adresse

Lindevangs Alle 3 A

Postnummer og by

2000 Frederiksberg

Startdato

22.12.2015

Branchekode

620100 Computerprogrammering

Reklamebeskyttelse

Nej
07.01.2019 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
GIT365 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Binavne:

Glocalgate ApS UNDER TVANGSOPLØSNING

Konkursdekret afsagt 23.11.2018 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling

Likvidatorer:

Fratrådte:

Jens Ellebjerg Hansen, den 23.11.2018.

Revision:


20.09.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
GIT365 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Binavne:

Glocalgate ApS UNDER TVANGSOPLØSNING

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling har udnævnt følgende likvidatorer: Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup, den 18.09.2018.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


21.08.2018 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
GIT365 ApS
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 21.08.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

David Fredrick Andrade, den 21.08.2018, Morten Kok, den 21.08.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Morten Kok (adm. dir), den 21.08.2018.


22.02.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
GIT365 ApS
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Thomas Krøjer Olsen, den 29.01.2018.


29.01.2018 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
Glocalgate ApS
c/o JSL ApS, Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret: 29.01.2018
Nyt navn: GIT365 ApS
Ny adresse: Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg
Nyt binavn: Glocalgate ApS
Slettede binavne: GIT365 ApS, JSL ApS

Bestyrelse:

Tiltrådte:

David Fredrick Andrade, den 29.01.2018, Morten Kok, den 29.01.2018, Thomas Krøjer Olsen, den 29.01.2018.

Direktion:

Fratrådte:

David Fredrick Andrade, den 29.01.2018.

Tiltrådte:

Morten Kok (adm. dir), den 29.01.2018.

Formål ændret: Selskabets formål er at drive IT virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.


16.10.2017 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
Glocalgate ApS
Grønningen 10D, 4130 Viby Sjælland

Vedtægter ændret: 06.09.2017
Ny adresse: c/o JSL ApS, Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg
Ny kommune: Frederiksberg
Nye binavne: JSL ApS, GIT365 ApS

28.12.2015 Nye selskaber

CVR-nummer: 37328219

Navn og adresse:
Glocalgate ApS
Grønningen 10D, 4130 Viby Sjælland

Stiftelsesdato: 22.12.2015.
Seneste vedtægtsdato: 22.12.2015.

Kapital:

kr. 150.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 150.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

RainmakerIsland Ltd, den 22.12.2015.Direktion:

David Fredrick Andrade, den 22.12.2015.

Selskabet tegnes af en direktør..

Første regnskabsår:

22.12.2015 - 31.12.2016.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.12.2015
28.01.2018
Glocalgate ApS
Adresse
Fra
Til
16.10.2017
28.01.2018
c/o JSL ApS
Lindevangs Alle 3 A 2000 Frederiksberg
22.12.2015
15.10.2017
Grønningen 10 D 4130 Viby Sjælland
Status
Fra
Til
21.08.2018
22.11.2018
Under tvangsopløsning
22.12.2015
20.08.2018
Normal
Branchekode
Fra
Til
22.12.2015
28.01.2018
494100 Vejgodstransport
Bibranche
Fra
Til
30.04.2016
31.08.2018
782000 Vikarbureauer
Formål
Fra
Til
22.12.2015
28.01.2018
Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
06.09.2017
28.01.2018
06.09.2017
22.12.2015
05.09.2017
22.12.2015
Tegningsregel
Fra
Til
18.09.2018
23.11.2018
Virksomheden tegnes af en likvidator
22.12.2015
21.08.2018
Selskabet tegnes af en direktør.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
2-4 årsværk