Skip to main content

SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS

CVR-nummer

36496908

Adresse

Industrivej 69
Bramming

Postnummer og by

6740 Bramming

Startdato

22.01.2015

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Esbjerg

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er: 1. at investere i mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder eller dele heraf; 2. at udvikle de under (i) anførte erhvervsvirksomheder, herunder ved deltagelse i strategisk ledelse heraf; 3. at gennemføre salg af de under (i) anførte erhvervsvirksomheder; samt 4. at forestå anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse med det under (i)-(iii) anførte.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

27.01.2015

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

22.01.2015 - 30.09.2015

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør, to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Direktør)
Christian Møller Christensen
Enighedsvej 7 B
2920 Charlottenlund
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Christian Møller Christensen
Enighedsvej 7 B
2920 Charlottenlund
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Jens-Jacob Thuun Aarup
Engskovtoften 38
8541 Skødstrup
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Ole Jacobsen
c/o Fangel
Fauerholm Alle 7
2820 Gentofte
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Anders Haahr Jensen
Mejsevej 1
6740 Bramming
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Steen Nielsen
Brudedalen 11
3520 Farum
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

BRAMIDAN EJERHOLDING ApS
Industrivej 69
6740 Bramming

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Værkmestergade 2, 18.
8000 Aarhus C

Legale Ejere

Bramidan ManagementInvest II ApS
Industrivej 69
Bramming
6740 Bramming
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Ændringsdato: 29.09.2015

SE BLUE EQUITY I K/S
Birkemose Allé 11
Nørre Bjert
6000 Kolding
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Ændringsdato: 29.09.2015

HDSS HOLDING ApS
Sportsvej 1
6740 Bramming
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Ændringsdato: 21.09.2015

AMIKA HOLDING ApS
Mejsevej 1
6740 Bramming
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Ændringsdato: 21.09.2015


Ophørte legale ejere

BRAMIDAN EJERHOLDING ApS
Industrivej 69
6740 Bramming
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 20.09.2015Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 10.02.2020
Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.01.2019
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.01.2018
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.12.2016
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.01.2016
Periode: 22.01.2015 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Navn

SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS

P-nummer

Adresse

Industrivej 69
Bramming

Postnummer og by

6740 Bramming

Startdato

22.01.2015

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej
10.02.2020 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS
Industrivej 69, Bramming, 6740 Bramming

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Jens-Jacob Thuun Aarup, den 06.02.2020.


17.01.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS
Industrivej 69, 6740 Bramming

Bestyrelse:

Fratrådte:

Thomas Hougaard Bonde, den 15.01.2018, Nils Erik Lindskrog Smith, den 15.01.2018.

Tiltrådte:

Ole Jacobsen, den 15.01.2018, Steen Nielsen, den 15.01.2018.


16.10.2015 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS
Industrivej 69, 6740 Bramming

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 36496614 BRAMIDAN EJERHOLDING ApS, der samtidigt er opløst.


24.09.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS
Industrivej 69, 6740 Bramming

Bestyrelse:

Fratrådte:

.

Direktion:

Fratrådte:

Nils Erik Lindskrog Smith, den 21.09.2015.

Tiltrådte:

Christian Møller Christensen, den 21.09.2015.


27.01.2015 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE HOLDING IX ApS
Jupitervej 2, 6740 Bramming

Vedtægter ændret:

27.01.2015.

Nyt navn:

SEBE BRAMIDAN HOLDING ApS.

Ny adresse:

Industrivej 69, Bramming, 6740 Bramming.

Ny kommune:

Esbjerg.

Kapitalforhøjelse:

kr. 450.000,00 indbetalt kontant, kurs 11.144,44.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Anders Haahr Jensen, den 27.01.2015.
22.01.2015 Nye selskaber

CVR-nummer: 36496908

Navn og adresse:
SEBE HOLDING IX ApS
Jupitervej 2, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

22.01.2015.

Seneste vedtægtsdato:

22.01.2015.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 50.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 36496614 SEBE HOLDING VII ApS, Jupitervej 2, 6000 Kolding, den 22.01.2015.

Bestyrelse:

Christian Møller Christensen (formand), den 22.01.2015, Thomas Hougaard Bonde, den 22.01.2015, Nils Erik Lindskrog Smith, den 22.01.2015.

Direktion:

Nils Erik Lindskrog Smith, den 22.01.2015.

Selskabet tegnes af en direktør, to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 2-18, 8000 Aarhus C, den 22.01.2015.

Første regnskabsår:

22.01.2015 - 30.09.2015.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.01.2015
26.01.2015
SEBE HOLDING IX ApS
Adresse
Fra
Til
27.01.2015
29.09.2018
Industrivej 69 6740 Bramming
22.01.2015
26.01.2015
Jupitervej 2 6000 Kolding
Registreret kapital
Fra
Til
22.01.2015
26.01.2015
50.000,00 DKK