Skip to main content

VÆRLØSE GRUNDE ApS

CVR-nummer

33364121

Adresse

Strandvejen 3

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

30.11.2010

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

98126700

Kommune

Aalborg

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af byggeri med videresalg for øje samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

05.10.2018

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

30.11.2010 - 31.12.2011

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Direktion

(Direktør)
Henrik Calum
Sønderskovvej 75
9370 Hals

Stiftere

BOLIGEJENDOM ApS
Nørregade 29
5000 Odense C

Revisor

Legale Ejere

CALUM Værløse K/S
Strandvejen 3
9000 Aalborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 05.10.2018


Ophørte legale ejere

BOLIGEJENDOM ApS
Nørregade 29
5000 Odense C
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 05.10.2018Reelle Ejere

Ib Kunøe
Fredheimvej 9
2950 Vedbæk
Ejerandel: 31,60%
Stemmerettigheder: 31,60%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 05.10.2018

Henrik Calum
Sønderskovvej 75
9370 Hals
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 05.10.2018

Dato: 03.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 11.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2012
Periode: 30.11.2010 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

VÆRLØSE GRUNDE ApS

P-nummer

Adresse

Strandvejen 3

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

30.11.2010

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

70110606
15.10.2018 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE GRUNDE ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Vedtægter ændret: 05.10.2018
Ny adresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg
Ny kommune: Ålborg

Direktion:

Fratrådte:

Peter Cederfeld de Simonsen, den 05.10.2018, Peter Kjølby, den 05.10.2018.

Tiltrådte:

Henrik Calum, den 05.10.2018.

Selskabet tegnes af direktionen..

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 05.10.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 05.10.2018.

Formål ændret: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af byggeri med videresalg for øje samt hermed beslægtet virksomhed.
29.09.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE GRUNDE ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Vedtægter ændret: 12.09.2016
Formål ændret: Selskabets formål er handel med fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteter, herunder udlejning til bolig og erhverv.
02.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE GRUNDE ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Vedtægter ændret:

29.10.2014.


01.12.2014 Statusændring

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE C ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Nyt navn:

VÆRLØSE GRUNDE ApS.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 33364075 VÆRLØSE H ApS, CVR-NR. 33364164 VÆRLØSE D ApS, CVR-NR. 33364148 VÆRLØSE E ApS, der samtidig er opløst.


17.09.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE C ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om,
at der påtænkes gennemført en fusion mellem
CVR-NR. 33364121 VÆRLØSE C ApS (fortsættende).
CVR-NR. 33364164 VÆRLØSE D ApS (ophørende).
CVR-NR. 33364148 VÆRLØSE E ApS (ophørende).
CVR-NR. 33364075 VÆRLØSE H ApS (ophørende),
og kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke
skal udarbejdes en fusionsplan.
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 33364121 VÆRLØSE C ApS.
CVR-NR. 33364164 VÆRLØSE D ApS.
CVR-NR. 33364148 VÆRLØSE E ApS.
CVR-NR. 33364075 VÆRLØSE H ApS, har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om
kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.
Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for
bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er
stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer
senest 4 uger efter at den endelige beslutning om fusion
er truffet.
22.12.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33364121

Navn og adresse:
VÆRLØSE C ApS
c/o Boligejendom ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C

Stiftelsesdato:

30.11.2010.

Seneste vedtægtsdato:

30.11.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 31881978 BOLIGEJENDOM ApS, Nørregade 29, 5000 Odense C, den 30.11.2010.

Direktion:

Direktør Peter Cederfeld de Simonsen, den 30.11.2010, Direktør Peter Kjølby, den 30.11.2010.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Revision:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Århus C, den 30.11.2010.

Første regnskabsår:

30.11.2010 - 31.12.2011.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
13.06.2017
04.10.2018
c/o Boligejendom ApS
Nørregade 29 5000 Odense C
24.05.2017
12.06.2017
c/o Boligejendom ApS
Nørregade 29 5000 Odense C
30.11.2010
23.05.2017
c/o Boligejendom ApS
Nørregade 29 5000 Odense C
Branchekode
Fra
Til
30.11.2010
31.03.2011
999999 Uoplyst
Formål
Fra
Til
29.09.2016
14.10.2018
Selskabets formål er handel med fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteter, herunder udlejning til bolig og erhverv.
29.10.2014
28.09.2016
Selskabets formål er at opføre og udvikle fast ejendom med henblik på udlejning til erhvervs- og boligformål.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
12.09.2016
04.10.2018
12.09.2016
29.10.2014
11.09.2016
29.10.2014
Tegningsregel
Fra
Til
29.10.2014
14.10.2018
Selskabet tegnes af to direktører i forening.