Skip to main content

KLIMAHUSE A/S

CVR-nummer

33245661

Adresse

Lene Haus Vej 15

Postnummer og by

7430 Ikast

Startdato

07.10.2010

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Ikast-Brande

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Bibrancher

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

Formål

Selskabets formål er at drive handel navnlig ved besiddelse og opførelse af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed bestående eller belægtet virksomhed

Binavne

JEP Byg A/S
Murermester Niels Henrik Nielsen A/S
UPJ Entreprenør A/S
V.M. Malerne A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

07.01.2016

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

1.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.10.2010 - 31.12.2011

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden

Direktion

Carsten Jeppesen
Akacieparken 49
7430 Ikast

Bestyrelse

(Formand)
Claus Keld Hansen
Vester Isen Vej 14
7430 Ikast
Valgform: Generalforsamling

Jørgen Thøger Christiansen
Poul Gerness Vej 42
7430 Ikast
Valgform: Generalforsamling

Søren Kristiansen
Vesterlundvej 33
8600 Silkeborg
Valgform: Generalforsamling

Carsten Jeppesen
Akacieparken 49
7430 Ikast
Valgform: Generalforsamling

Poul Erik Andersen
Meldrupvej 20
8700 Horsens
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

I HOUSE GROUP A/S
Lene Haus Vej 15
7430 Ikast

Legale Ejere

KLIMAHUSE HOLDING A/S
Lene Haus Vej 15
7430 Ikast
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.01.2014

Reelle Ejere

Claus Keld Hansen
Vester Isen Vej 14
7430 Ikast
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.01.2014

Carsten Jeppesen
Akacieparken 49
7430 Ikast
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.01.2014

Dato: 26.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 16.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.2012
Periode: 07.10.2010 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

KLIMAHUSE A/S

P-nummer

Adresse

Lene Haus Vej 15

Postnummer og by

7430 Ikast

Startdato

07.10.2010

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej
20.06.2019 Ændring af kapital

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Til Erhvervsstyrelsens registrering af den 26.02.2016: 

Efter fusionen er den nominelle selskabskapitalen 1.500.000,00 DKK. 
26.02.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 30507975 JEP BYG A/S og CVR-nummer: 31933986 MURERMESTER NIELS HENRIK NIELSEN A/S, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 03.12.2015
Nye binavne: JEP Byg A/S, Murermester Niels Henrik Nielsen A/S
Kapitalforhøjelse: kr. 1.500.000,00, indbetalt ved fusion, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00.

10.12.2015 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 33245661 KLIMAHUSE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene UPJ Entreprenør A/S, V.M. Malerne A/S, CVR-nummer: 30507975 JEP BYG A/S (ophørende) og CVR-nummer: 31933986 MURERMESTER NIELS HENRIK NIELSEN A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 33245661 KLIMAHUSE A/S, CVR-nummer: 30507975 JEP BYG A/S og CVR-nummer: 31933986 MURERMESTER NIELS HENRIK NIELSEN A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


02.11.2015 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Vedtægter ændret: 30.10.2015
Nye binavne: UPJ Entreprenør A/S, V.M. Malerne A/S
Slettede binavne: KLIMAHUSENE A/S, KLIMAHUS A/S, CLIMATEHOUSE A/S, CLIMAHUSE A/S

11.02.2015 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Regionsdirektør Jørgen Thøger Christiansen, den 06.02.2015.
11.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Vedtægter ændret:

11.12.2014.

Nye binavne:

CLIMAHUSE A/S, CLIMATEHOUSE A/S, KLIMAHUS A/S, KLIMAHUSENE A/S.


21.10.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Kristiansen, den 20.10.2014.


27.06.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marianne Høj Hansen, den 26.06.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Erik Andersen, den 26.06.2014.


29.04.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Keld Hansen, den 29.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marianne Høj Hansen, den 29.04.2014.


23.03.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29973393 ONE REVISION VEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.03.2012.

Indtrådt i revisionen:

PARTNER REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Thrigesvej 3, 7430 Ikast, den 22.03.2012.


13.10.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33245661

Navn og adresse:
KLIMAHUSE A/S
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

Stiftelsesdato:

07.10.2010.

Seneste vedtægtsdato:

07.10.2010.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 30071719 I HOUSE GROUP A/S, Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast, den 07.10.2010.

Bestyrelse:

Claus Keld Hansen (formand), den 07.10.2010, Direktør Mogens Keld Hansen, den 07.10.2010, Carsten Jeppesen, den 07.10.2010.

Direktion:

Carsten Jeppesen, den 07.10.2010.

Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden.

Revision:

CVR-NR. 29973393 ONE REVISION VEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Orebygårdvej 13, Tjørring, 7400 Herning, den 07.10.2010.

Første regnskabsår:

07.10.2010 - 31.12.2011.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
07.10.2010
25.09.2018
Lene Haus Vej 15 7430 Ikast
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
03.12.2015
06.01.2016
03.12.2015
30.10.2015
02.12.2015
30.10.2015
11.12.2014
29.10.2015
11.12.2014
Registreret kapital
Fra
Til
03.12.2015
06.01.2016
2.000.000,00
07.10.2010
02.12.2015
500.000,00
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


3. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk