Skip to main content

EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 - 61 ApS

CVR-nummer

33244894

Adresse

Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

01.10.2010

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Aalborg

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er investering i og handel med fast ejendom, bygge- og anlægsvirksomhed, formueforvaltning, administration samt dermed beslægtet virksomhedsudøvelse.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.06.2018

Registreret Kapital

81.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.2010 - 31.12.2011

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktion

(Direktør)
Eigild Bødker Christensen
Søndre Skovvej 70
9000 Aalborg

(Direktør)
Jesper Bødker Christensen
Evasvej 7
9000 Aalborg

Stiftere

MISU HOLDING AF 02.12.03 ApS
c/o Poul Michael Linneballe
Pakhusvej 10, 4. tv.
2100 København Ø

COPENHAGEN PROPERTIES ApS
Lille Strandvej 32, 3. tv.
2900 Hellerup

HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 1/1 2003 ApS
Vimmelskaftet 41 A, 3.
1161 København K

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Østre Havnepromenade 26, 4.
9000 Aalborg

Legale Ejere

BONUM DEVELOPMENT ApS
Vidågade 29
6270 Tønder
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 01.09.2017

SEBC II ApS
Råensvej 1
9000 Aalborg
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Ændringsdato: 01.09.2017


Ophørte legale ejere

MASKINFABRIKKEN PAN A/S. GÅRSLEV
Gårslev Østergade 14
7080 Børkop
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 01.09.2017Reelle Ejere

Eigild Bødker Christensen
Søndre Skovvej 70
9000 Aalborg
Ejerandel: 38,25%
Stemmerettigheder: 38,25%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.09.2017

Lars Svensen
Vidågade 29
6270 Tønder
Ejerandel: 25,00%
Stemmerettigheder: 25,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.09.2017

Dato: 21.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2018
Periode: 01.07.2016 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.12.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.12.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.12.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 13.01.2014
Periode: 01.01.2013 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.06.2012
Periode: 01.10.2010 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 - 61 ApS

P-nummer

Adresse

Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

01.10.2010

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej
03.08.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 35401172 KONG GEORGS VEJ 61 ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 26.06.2018
Nyt navn: EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 - 61 ApS

Direktion:

Tiltrådte:

Eigild Bødker Christensen, Søndre Skovvej 70, 9000 Aalborg, den 26.06.2018.

Selskabet tegnes af en direktør..


15.05.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
Råensvej 1, 9000 Aalborg

Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 01.09.2017

Regnskabsår:

01.01.-31.12. Omlægningsperiode: 01.07.2016-31.12.2017.

01.09.2017 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o Makinfabrikken Pan, Gårslev Østergade 14, 7080 Børkop

Vedtægter ændret: 01.09.2017
Ny adresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg
Ny kommune: Ålborg

Direktion:

Fratrådte:

Poul Arthur Buhl Nielsen, den 01.09.2017.

Tiltrådte:

Jesper Bødker Christensen, den 01.09.2017.

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 01.09.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV, den 01.09.2017.

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.07.2017 - 31.12.2017


13.12.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o Makinfabrikken Pan, Gårslev Østergade 14, 7080 Børkop

Vedtægter ændret:

28.11.2013.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.2013 - 30.06.2013.


22.10.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o Makinfabrikken Pan, Gårslev Østergade 14, 7080 Børkop

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33241763 AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, den 22.10.2013.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Herredsvej 32, 7100 Vejle, den 22.10.2013.
09.10.2012 Ændring af adresse

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o advokat Peter Lundmark Jensen, Vimmelskaftet 41A, 3. tv., 7080 Børkop

Ny adresse:

c/o Makinfabrikken Pan, Gårslev Østergade 14, 7080 Børkop.

Ny kommune:

Vejle.


02.10.2012 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o advokat Peter Lundmark Jensen, Vimmelskaftet 41A, 3. tv., 1161 Vimmelskaftet

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Lundmark Jensen, den 03.09.2012.

Indtrådt i direktionen:

Fabrikant Poul Arthur Buhl Nielsen, den 03.09.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 03.09.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33241763 AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, Kongevejen 3, 3000 Helsingør, den 03.09.2012.


12.10.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33244894

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
c/o advokat Peter Lundmark Jensen, Vimmelskaftet 41A, 3. tv., 1161 Vimmelskaftet

Stiftelsesdato:

01.10.2010.

Seneste vedtægtsdato:

01.10.2010.

Kapital:

kr. 81.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 81.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

CVR-NR. 27321089 HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 1/1 2003 ApS, Vimmelskaftet 41A, 3., 1161 København K, den 01.10.2010, CVR-NR. 27442927 COPENHAGEN PROPERTIES ApS, Vallerød banevej 20, 2., 2960 Rungsted Kyst, den 01.10.2010, CVR-NR. 27442943 MISU HOLDING AF 02.12.03 ApS, Hegnsvang 3, 2820 Gentofte, den 01.10.2010.

Direktion:

Advokat Peter Lundmark Jensen, den 01.10.2010.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

CVR-NR. 15915641 CHRISTENSEN KJÆRULFF, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Store Kongensgade 68, postboks 9015, 1264 København K, den 01.10.2010.

Første regnskabsår:

01.10.2010 - 31.12.2011.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.10.2010
25.06.2018
EJENDOMSSELSKABET KONG GEORGS VEJ 57 ApS
Adresse
Fra
Til
09.10.2012
31.08.2017
c/o Makinfabrikken Pan
Gårslev Østergade 14 7080 Børkop
01.10.2010
08.10.2012
c/o advokat Peter Lundmark Jensen
Vimmelskaftet 41 A, 3. tv. 1161 København K
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
01.09.2017
25.06.2018
01.09.2017
28.11.2013
31.08.2017
28.11.2013
Tegningsregel
Fra
Til
28.11.2013
02.08.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene