Skip to main content

AG FINANSIERING ApS

CVR-nummer

33149921

Adresse

Rentemestervej 14

Postnummer og by

2400 København NV

Startdato

06.09.2010

Ophørsdato

27.06.2013

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er udlån til koncernforbundne virksomheder samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

06.09.2010

Registreret Kapital

250.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

06.09.2010 - 30.09.2011
Dato: 05.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.2012
Periode: 06.09.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

AG FINANSIERING ApS

P-nummer

Adresse

Rentemestervej 14

Postnummer og by

2400 København NV

Startdato

06.09.2010

Ophørsdato

27.06.2013

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


30.07.2013 Statusændring

CVR-nummer: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.


29.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S (fortsættende).
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet ASGAARD DEVELOPMENT A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


04.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


06.09.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Stiftelsesdato:

06.09.2010.

Seneste vedtægtsdato:

06.09.2010.

Kapital:

kr. 250.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 250.000,00 til kurs 800,00.

Stifter:

CVR-NR. 44318415 ASGAARD GROUP A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, den 06.09.2010.

Direktion:

Direktør Søren Stensdal (adm. dir), den 06.09.2010.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 06.09.2010.

Første regnskabsår:

06.09.2010 - 30.09.2011.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.

Status
Fra
Til
06.09.2010
26.06.2013
Normal