Skip to main content

SJÆLLANDS FLISECENTER ApS

CVR-nummer

33074247

Adresse

Grønlandsgade 16

Postnummer og by

4690 Haslev

Startdato

04.08.2010

Ophørsdato

28.05.2019

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Telefon

56310208

Kommune

Faxe

Branchekode

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

Formål

Selskabets formål er, at drive handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

09.07.2015

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

320.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

04.08.2010 - 31.12.2011

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Wolff Holding Haslev ApS
Bækkevej 15
Benløse
4100 Ringsted
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 28.05.2019

RUNG HOLDING ApS
Hørhavevej 62 E
8270 Højbjerg
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Afhændelsesdato: 28.05.2019Dato: 19.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 18.05.2012
Periode: 04.08.2010 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

SJÆLLANDS FLISECENTER ApS

P-nummer

Adresse

Grønlandsgade 16

Postnummer og by

4690 Haslev

Startdato

04.08.2010

Ophørsdato

28.05.2019

Branchekode

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

56310208


24.07.2019 Statusændring

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS UNDER KONKURS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Binavne:

Haslev Farve og Gulv ApS UNDER KONKURS

Konkursbehandlingen afsluttet 28.05.2019, virksomheden opløst


29.06.2017 Ændring i revision, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Konkursdekret afsagt 27.06.2017 af Skifteretten i Næstved

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kurt Ejvind Nielsen, den 27.06.2017, Niels Aage Nielsen, den 27.06.2017, Flemming Rung (formand), den 27.06.2017, Christian Wolff, den 27.06.2017, Mads Peder Wolff-Gotfredsen, den 27.06.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Christian Wolff, den 27.06.2017.

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 27.06.2017.


26.08.2015 Ændring af kapital

CVR-nummer:

33074247.

NAVN:

SJÆLLANDS FLISECENTER ApS.

Adresse: Grønlandsgade 16, 4690 Haslev.
Kommune: Faxe.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 36924438, Haslev Farve & Gulv ApS, der samtidig er opløst.


Vedtægter ændret: 09.07.2015
Kapitalforhøjelse: kr. 240.000,00, indbetalt ved fusion, kurs 150,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 320.000,00.

19.03.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer

33074247.

NAVN:

SJÆLLANDS FLISECENTER ApS.

Adresse: Grønlandsgade 16, 4690 Haslev.
Kommune: Faxe.
Vedtægter ændret: 18.03.2015
Nyt binavn: Haslev Farve og Gulv ApS

11.02.2015 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Rung, den 03.02.2015.

Indtrådt i direktionen:

Ekspedient Christian Wolff, den 03.02.2015.
04.02.2015 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Vedtægter ændret:

03.02.2015.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne-Marie Rung, den 03.02.2015.

Indtrådt i bestyrelsen:

Pens. Direktør Kurt Ejvind Nielsen, den 03.02.2015, Direktør Niels Aage Nielsen, den 03.02.2015, Direktør Christian Wolff, den 03.02.2015, Group Business Controller Mads Peder Wolff-Gotfredsen, den 03.02.2015.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.


11.11.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan-Ulrich Jørgensen, den 06.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Anne-Marie Rung, den 06.11.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan-Ulrich Jørgensen, den 06.11.2013.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Rung, den 06.11.2013.


10.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Flemming Rung, den 04.09.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Aage Nielsen, den 04.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgskons Jan-Ulrich Jørgensen, den 04.09.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 04.09.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kystvejen 29, 8000 Aarhus C, den 04.09.2012.


06.08.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 33074247

Navn og adresse:
SJÆLLANDS FLISECENTER ApS
Grønlandsgade 16, 4690 Haslev

Stiftelsesdato:

04.08.2010.

Seneste vedtægtsdato:

04.08.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 26553032 RUNG HOLDING ApS, Hørhavevej 62E, 8270 Højbjerg, den 04.08.2010.

Bestyrelse:

Direktør Niels Aage Nielsen, den 04.08.2010, Direktør Flemming Rung, den 04.08.2010.

Direktion:

Salgskons Jan-Ulrich Jørgensen, den 04.08.2010.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bregentvedvej 22, 4690 Haslev, den 04.08.2010.

Første regnskabsår:

04.08.2010 - 31.12.2011.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Status
Fra
Til
27.06.2017
27.05.2019
Under konkurs
04.08.2010
26.06.2017
Normal
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
18.03.2015
08.07.2015
18.03.2015
03.02.2015
17.03.2015
03.02.2015
Registreret kapital
Fra
Til
04.08.2010
08.07.2015
80.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
03.02.2015
27.06.2017
Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2017
0 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2017
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
1 medarbejdere