Skip to main content

BYR GRUPPEN A/S

CVR-nummer

32826873

Adresse

Ellebjergvej 52, 2.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

18.03.2010

Ophørsdato

31.01.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

70114501

Mail

info@kubenman.dk

Kommune

København

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med teknisk rådgivning om fast ejendom samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

08.05.2018

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

18.03.2010 - 30.06.2011

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren, selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

MICHAEL HEIN HOLDING ApS
Attemosevej 11
Søllerød
2840 Holte
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Afhændelsesdato: 29.06.2016

KUBEN MANAGEMENT A/S
Ellebjergvej 52, 2.
2450 København SV
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 31.01.2019

Sifora ApS
Damsagervej 1
3500 Værløse
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 08.05.2018

MICHAEL NYBOE HOLDING ApS
Vallerødvænge 17
2960 Rungsted Kyst
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: 15-19,99%
Afhændelsesdato: 08.05.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Rasmus Lykkehøj Storgaard
Søndergårdsvej 67
3500 Værløse
Ejerandel: 82,00%
Stemmerettigheder: 82,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 08.05.2018Dato: 05.09.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.08.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.09.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.12.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.11.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 01.11.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 08.11.2011
Periode: 18.03.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BYR GRUPPEN A/S

P-nummer

Adresse

Ellebjergvej 52, 2.

Postnummer og by

2450 København SV

Startdato

18.03.2010

Ophørsdato

31.01.2019

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

70262242

Mail

rs@byr.dk


08.02.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 31.01.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S.


28.12.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene KUBEN BYGHERRERÅDGIVNING A/S, KUBEN BYGGEPLANDATA A/S, KUBEN BOPLAN A/S, NRGI RÅDGIVNING A/S, KUBEN BYFORNYELSE DANMARK A/S og CVR-nummer: 32826873 BYR GRUPPEN A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 28693036 KUBEN MANAGEMENT A/S og CVR-nummer: 32826873 BYR GRUPPEN A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


02.07.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Ny adresse: Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV

16.05.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Revision:

Fratrådte:

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 08.05.2018.


15.05.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Vedtægter ændret: 08.05.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Karsten Bollerup Bach (formand), den 08.05.2018, Michael Kyvsgaard Nyboe, den 08.05.2018, Kjeld Pedersen, den 08.05.2018, Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

Henrik Ulf Christensen, den 08.05.2018, Heidi Lind Poulsen, den 08.05.2018, Jacob Vittrup (formand), den 08.05.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

Henrik Ulf Christensen, den 08.05.2018.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren, selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse..

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.07.2017 - 31.12.2018
03.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Vedtægter ændret: 03.04.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Karsten Bollerup Bach, den 03.04.2018, Rasmus Lykkehøj Storgaard (formand), den 03.04.2018.

Tiltrådte:

Karsten Bollerup Bach (formand), den 03.04.2018, Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 03.04.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Lars Hagstrøm, den 03.04.2018.

Tiltrådte:

Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 03.04.2018.

Selskabet tegnes af direktøren eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse..


05.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Michael Kyvsgaard Nyboe, den 28.11.2017.


02.03.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Vedtægter ændret: 27.02.2017

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse..


07.12.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Michael Gaarmann (formand), den 02.12.2016.

Tiltrådte:

Rasmus Lykkehøj Storgaard (formand), den 02.12.2016.

Direktion:

Fratrådte:

Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 02.12.2016.

Tiltrådte:

Lars Hagstrøm, den 02.12.2016.


10.08.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Lygten 11, 2400 København NV

Direktion:

Fratrådte:

Michael Nielsen (adm. dir), den 10.08.2016.


01.09.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

32826873.

NAVN:

BYR GRUPPEN A/S.

Adresse: Lygten 11, 2400 København NV.
Kommune: København.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Peter Kenneth Als Anderson, den 31.08.2015, Karsten Bollerup Bach (formand), den 31.08.2015, Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 31.08.2015.

Tiltrådte:

Karsten Bollerup Bach, den 31.08.2015, Michael Gaarmann (formand), den 31.08.2015, Kjeld Pedersen, den 31.08.2015.

Direktion:

Fratrådte:

.

Tiltrådte:

Michael Nielsen (adm. dir), den 31.08.2015.


26.08.2015 Ændring af adresse

CVR-nummer:

32826873.

NAVN:

BYR GRUPPEN A/S.

Adresse: Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S.
Kommune: København.
Ny adresse: Lygten 11, 2400 København NV
Ny kommune: København

17.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN A/S
Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anette Christine Jørgensen, den 08.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Kenneth Als Anderson, den 08.04.2013.


08.01.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Omdannelse af selskaber

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN ApS
Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S

Vedtægter ændret:

28.10.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 375.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 32826873.
NAVN: BYR GRUPPEN A/S.
ADRESSE: Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S.

Kommune:

København.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Karsten Bollerup Bach (formand), den 28.10.2012, Direktør Anette Christine Jørgensen, den 28.10.2012, Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 28.10.2012.

Direktion:

Rasmus Lykkehøj Storgaard.

Selskabet tegnes af direktøren eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.


01.12.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN ApS
Fuglebakkevej 88, 1., 2300 København S

Vedtægter ændret:

24.11.2010.

Ny adresse:

Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S.

Ny kommune:

København.


29.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN ApS
Fuglebakkevej 88, 1., 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

28.10.2010.

Slettede binavne:

BYR INVEST ApS (BYR GRUPPEN ApS), RLS CONSULT ApS (BYR GRUPPEN ApS), JAMA GRAFISK ApS (BYR GRUPPEN ApS).


27.04.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN ApS
Fuglebakkevej 88, 1., 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

27.04.2010.

Nyt binavn: JAMA GRAFISK ApS (BYR GRUPPEN ApS).


22.03.2010 Nye selskaber

CVR-nummer: 32826873

Navn og adresse:
BYR GRUPPEN ApS
Fuglebakkevej 88, 1., 2000 Frederiksberg

Binavne:

BYR INVEST ApS (BYR GRUPPEN ApS), RLS CONSULT ApS (BYR GRUPPEN ApS).

Stiftelsesdato:

18.03.2010.

Seneste vedtægtsdato:

18.03.2010.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 32789374 BYR HOLDING ApS, Fuglebakkevej 88, 1., 2000 Frederiksberg, den 18.03.2010.

Direktion:

Rasmus Lykkehøj Storgaard, den 18.03.2010.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg, den 18.03.2010.

Første regnskabsår:

18.03.2010 - 30.06.2011.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
18.03.2010
27.10.2012
BYR GRUPPEN ApS
Adresse
Fra
Til
26.08.2015
01.07.2018
Lygten 11 2400 København NV
24.11.2010
25.08.2015
Vermlandsgade 51, 2. 2300 København S
18.03.2010
23.11.2010
Fuglebakkevej 88, 1. 2000 Frederiksberg
Virksomhedsform
Fra
Til
18.03.2010
27.10.2012
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
18.03.2010
30.01.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
18.03.2010
07.04.2010
999999 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
03.04.2018
07.05.2018
03.04.2018
27.02.2017
02.04.2018
27.02.2017
28.10.2012
26.02.2017
28.10.2012
Registreret kapital
Fra
Til
18.03.2010
27.10.2012
125.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
03.04.2018
14.05.2018
Selskabet tegnes af direktøren eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse.
02.03.2017
02.04.2018
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse.
28.10.2012
01.03.2017
Selskabet tegnes af direktøren eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk


1. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
1 medarbejdere
2. kvt2010
0 medarbejdere