Skip to main content

IJH A/S

CVR-nummer

32146309

Adresse

Holmenevej 31
Holmene

Postnummer og by

3140 Ålsgårde

Startdato

05.05.2009

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

49704176

Fax

49703176

Mail

jesper@ilsejacobsen.dk

Kommune

Helsingør

Branchekode

464210 Engroshandel med beklædning

Formål

Selskabets formål er at drive design- og engrosvirksomhed inden for modebranchen og anden dermed beslægtet virksomhed.

Binavne

DH KLT A/S
ILJA A/S
RELAPE A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

06.09.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

10.001.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.05.2009 - 31.12.2009

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Trine Hammer Frausing

Jesper Bo Jacobsen
Lochersvej 15 A
3100 Hornbæk

Bestyrelse

(Formand)
Per Olof Jonas Persson Brennwald
Ryetvej 37, st. th.
3500 Værløse
Valgform: Generalforsamling

Kigge Hvid
Reventlowsgade 28, 05. tv.
1651 København V
Valgform: Generalforsamling

Jesper Bo Jacobsen
Lochersvej 15 A
3100 Hornbæk
Valgform: Generalforsamling

Ilse Rohde Jacobsen
Lochersvej 15 A
3100 Hornbæk
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

ILJA HOLDING ApS
Holmenevej 31
Holmene
3140 Ålsgårde

Torben Martin Olsen
Rysensteensgade 16, 01. th.
1564 København V

Legale Ejere

HornCreek S.à r.l.
11, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg

Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: 15-19,99%
Ændringsdato: 02.06.2016

ILJA HOLDING ApS
Holmenevej 31
Holmene
3140 Ålsgårde
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Ændringsdato: 02.06.2016

Reelle Ejere

Ilse Rohde Jacobsen
Lochersvej 15 A
3100 Hornbæk
Ejerandel: 63,75%
Stemmerettigheder: 63,75%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 05.05.2009

Dato: 10.07.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 22.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2010
Periode: 05.05.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

IJH A/S

P-nummer

Adresse

Holmenevej 31
Holmene

Postnummer og by

3140 Ålsgårde

Startdato

05.05.2009

Branchekode

464210 Engroshandel med beklædning

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

49704176

Mail

jesper@ilsejacobsen.dk

Navn

Lageret Gilleleje

P-nummer

Adresse

Stæremosen 11

Postnummer og by

3250 Gilleleje

Startdato

11.03.2017

Branchekode

464210 Engroshandel med beklædning

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

49704176

Mail

bitten@ilsejacobsen.com

Ophørte p-enheder

Navn

IJH A/S Showroom i Kronprinsessegade

P-nummer

Adresse

Kronprinsessegade 6

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

01.08.2015

Ophørsdato

12.03.2018

Branchekode

464210 Engroshandel med beklædning

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

49280083

Mail

jeanette@ilsejacobsen.com

Navn

Lageret og showroom i Århus

P-nummer

Adresse

Kastanie Allé 13, st.

Postnummer og by

8230 Åbyhøj

Startdato

01.04.2017

Ophørsdato

31.03.2018

Branchekode

464210 Engroshandel med beklædning

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

22833909

Mail

dorthe@ilsejacobsen.com


13.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Direktion:

Tiltrådte:

Trine Hammer Frausing, (adm. dir), den 01.08.2019.


21.12.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Nødgaard Albæk, (formand), den 21.12.2018.

Tiltrådte:

Kigge Hvid, den 21.12.2018, Per Olof Jonas Persson Brennwald, (formand), den 21.12.2018.


07.12.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Til Erhvervsstyrelsens registrering af den 07.12.2018: Selskabet har optaget binavnet ILJA A/S i forbindelse med fusionen.

07.12.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 25507592 RELAPE ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 06.09.2018
Nye binavne: RELAPE A/S, DH KLT A/S

07.12.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 27405010 ILJA ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 06.09.2018
Nyt binavn: ILJA A/S
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 06.09.2018.
kr. 1.000,00, indbetalt ved fusion, kurs 1.160.000,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 10.001.000,00.01.08.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 32146309 IJH A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 25507592 RELAPE ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene DH KLT ApS.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 32146309 IJH A/S og CVR-nummer: 25507592 RELAPE ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


01.08.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 32146309 IJH A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 27405010 ILJA ApS (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 32146309 IJH A/S og CVR-nummer: 27405010 ILJA ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


07.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Nødgaard Albæk, den 01.02.2017.

Tiltrådte:

Morten Nødgaard Albæk (formand), den 01.02.2017.


13.09.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Vedtægter ændret: 13.09.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jeanette Kitt Pålsson, den 13.09.2016, Morten Skovfoged Tinggaard, den 13.09.2016.

Tiltrådte:

Morten Nødgaard Albæk, den 13.09.2016.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse..


10.09.2015 Ændring i revision

CVR-nummer:

32146309.

NAVN:

IJH A/S.

Adresse: Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde.
Kommune: Helsingør.

Revision:

Fratrådte:

ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 12.06.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, den 12.06.2015.


12.06.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Kragbæk Larsen, den 12.06.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Skovfoged Tinggaard, den 12.06.2014.


08.01.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Vedtægter ændret:

30.12.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.500.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Martin Olsen, den 30.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Kragbæk Larsen, den 30.12.2012, Jeanette Kitt Pålsson, den 30.12.2012.


21.06.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bitten Traugott Elhøj Christensen, den 14.06.2012.


30.09.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ADD statsautoriseret revisionsvirksomhed, den 30.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32888658 ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, Blokken 90, 3460 Birkerød, den 30.09.2010.


07.05.2009 Nye selskaber

CVR-nummer: 32146309

Navn og adresse:
IJH A/S
Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde

Stiftelsesdato:

05.05.2009.

Seneste vedtægtsdato:

05.05.2009.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Torben Martin Olsen, den 05.05.2009, CVR-NR. 30487222 ILJA HOLDING ApS, Holmenevej 31, Holmene, 3140 Ålsgårde, den 05.05.2009.

Bestyrelse:

Bitten Traugott Elhøj Christensen, den 05.05.2009, Direktør Jesper Bo Hansen, den 05.05.2009, Ilse Rohde Jacobsen, den 05.05.2009, Torben Martin Olsen, den 05.05.2009.

Direktion:

Direktør Jesper Bo Hansen, den 05.05.2009.

Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør.

Revision:

ADD statsautoriseret revisionsvirksomhed, Mørkhøj Parkalle 26A, 2860 Søborg, den 05.05.2009.

Første regnskabsår:

05.05.2009 - 31.12.2009.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Branchekode
Fra
Til
01.07.2009
04.01.2012
741010 Industriel design og produktdesign
05.05.2009
30.06.2009
999999 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
13.09.2016
05.09.2018
13.09.2016
30.12.2012
12.09.2016
30.12.2012
Registreret kapital
Fra
Til
30.12.2012
05.09.2018
10.000.000,00
05.05.2009
29.12.2012
500.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
30.12.2012
12.09.2016
Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk


3. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2013
50-99 medarbejdere
4. kvt2012
50-99 medarbejdere
3. kvt2012
50-99 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
20-49 medarbejdere