Skip to main content

NDG WATERLIVING ApS

CVR number

32098835

Address

Rentemestervej 14

Postal code and city

2400 København NV

Start date

14.04.2009

Cessation date

26.02.2013

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter fusion

Email

info@nordicdevelopmentgroup.com

Municipality

København

Activity code

412000 Opførelse af bygninger

Objects

Selskabets formål er udvikling og salg af maritime projekter og projektudvikling indenfor maritime projekter i Danmark og i udlandet, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.10 to 30.09

Latest articles of association

14.09.2012

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

14.04.2009 - 30.09.2009

Powers to bind

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.01.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.01.2010
Periode: 14.04.2009 - 30.09.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF


Closed production units

Name

NDG Waterliving ApS

P-number

Address

c/o Kajplads 570
Langebrogade 1 C

Postal code and city

1411 København K

Start date

10.07.2009

Ophørsdato

30.12.2010

Sector code

412000 Opførelse af bygninger

Advertising protection

No

Telephone

33122578

Name

NDG WATERLIVING ApS

P-number

Address

Rentemestervej 14

Postal code and city

2400 København NV

Start date

14.04.2009

Ophørsdato

26.02.2013

Sector code

412000 Opførelse af bygninger

Advertising protection

No

Email

info@nordicdevelopmentgroup.com


04.06.2013 Statusændring

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S.


25.01.2013 Øvrige ændringer

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S (fortsættende).
CVR-NR. 32098835 NDG WATERLIVING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S.
CVR-NR. 32098835 NDG WATERLIVING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


16.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Kuhlausvej 5, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

14.09.2012.

Ny adresse:

Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 14.09.2012, Jan Høy Jensen, den 14.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal (formand), den 14.09.2012, Adm. direktør Stig Wadmann, den 14.09.2012.


13.10.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Darko Semic, den 31.05.2011.


29.09.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.
06.06.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Nytorv 11, 3., 9200 Aalborg SV

Ny adresse:

Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV.


20.05.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

10.05.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Morten Pedersen (formand), den 10.05.2010, Direktør Jan Høy Jensen, den 10.05.2010, Direktør Kim Sørensen, den 10.05.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Holck, den 10.05.2010.

Indtrådt i direktionen:

Darko Semic, den 10.05.2010.

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.


20.04.2009 Nye selskaber

CVR number: 32098835

Navn og adresse:
NDG WATERLIVING ApS
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

14.04.2009.

Seneste vedtægtsdato:

14.04.2009.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S, Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg, den 14.04.2009.

Direktion:

Niels Holck, den 14.04.2009, Direktør Kim Sørensen, den 14.04.2009.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Revision:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 14.04.2009.

Første regnskabsår:

14.04.2009 - 30.09.2009.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Address
From
Till
06.06.2010
15.09.2012
Kuhlausvej 5 9200 Aalborg SV
14.04.2009
05.06.2010
Nytorv 11, 3. 9000 Aalborg
Status
From
Till
14.04.2009
25.02.2013
Normal
Activity code
From
Till
14.04.2009
23.04.2009
999999 Uoplyst
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 2010
1 employees
1 FTEs
3. QTR 2010
0 employees
2. QTR 2010
1 employees
1. QTR 2010
1 employees
4. QTR 2009
2-4 employees


3. QTR 2009
2-4 employees
2. QTR 2009
1 employees