Skip to main content

NDG MARINE A/S

CVR-nummer

32067360

Adresse

c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2.

Postnummer og by

2730 Herlev

Startdato

23.02.2009

Ophørsdato

24.08.2015

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

98152800

Fax

98152801

Mail

info@nordicdevelopmentgroup.com

Kommune

Herlev

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Formål

Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse samt investering i maritime projekter og projektudvikling i Danmark og i udlandet samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

14.09.2012

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.02.2009 - 30.09.2009

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176
2610 Rødovre
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 24.08.2015Dato: 28.02.2015
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.01.2014
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.01.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 22.01.2010
Periode: 23.02.2009 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

NDG MARINE A/S

P-nummer

Adresse

c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2.

Postnummer og by

2730 Herlev

Startdato

23.02.2009

Ophørsdato

24.08.2015

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98152800

Mail

info@nordicdevelopmentgroup.com


14.09.2015 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer:

32067360.

NAVN:

NDG MARINE A/S.

Adresse: c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.
Kommune: Herlev.

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 30823095, NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S.


15.07.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2, 2730 Herlev

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan 

for den påtænkte fusion mellem 

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S CVR 30823095 (forsættende),

NDG MARINE A/S CVR: 32067360 (ophørende)

Kapitalejerne i 

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S CVR 30823095

NDG MARINE A/S CVR: 32067360

har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om 

kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. 

Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for 

bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er

stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer inden fire uger fra d.d.


20.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Rentemestervej 14, 2730 Herlev

Ny adresse:

c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


04.06.2013 Statusændring

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32098835 NDG WATERLIVING ApS, der samtidig er opløst.


25.01.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S (fortsættende).
CVR-NR. 32098835 NDG WATERLIVING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 32067360 NDG MARINE A/S.
CVR-NR. 32098835 NDG WATERLIVING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.
16.09.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Kuhlausvej 5, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

14.09.2012.

Ny adresse:

Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.


16.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

14.09.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 14.09.2012, Jan Høy Jensen, den 14.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal (formand), den 14.09.2012, Adm. direktør Stig Wadmann, den 14.09.2012.


13.10.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Darko Semic, den 31.05.2011.


01.10.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


06.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Nytorv 11, 3., 9200 Aalborg SV

Ny adresse:

Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV.


20.05.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

10.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Darko Semic, den 10.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jan Høy Jensen, den 10.05.2010.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Darko Semic, den 10.05.2010.

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.


25.02.2009 Nye selskaber

CVR-nummer: 32067360

Navn og adresse:
NDG MARINE A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

23.02.2009.

Seneste vedtægtsdato:

23.02.2009.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 30823095 NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S, Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg, den 23.02.2009.

Bestyrelse:

Direktør Morten Pedersen (formand), den 23.02.2009, Direktør Kim Sørensen, den 23.02.2009, Darko Semic, den 23.02.2009.

Direktion:

Direktør Kim Sørensen (adm. dir), den 23.02.2009.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion.

Revision:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 23.02.2009.

Første regnskabsår:

23.02.2009 - 30.09.2009.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Adresse
Fra
Til
16.09.2012
19.12.2014
Rentemestervej 14 2400 København NV
06.06.2010
15.09.2012
Kuhlausvej 5 9200 Aalborg SV
23.02.2009
05.06.2010
Nytorv 11, 3. 9000 Aalborg
Status
Fra
Til
23.02.2009
23.08.2015
Normal