Skip to main content

RBP VIND ApS

CVR-normu

31859158

Najugaq

c/o Advokatpartnerselsk Elmer Lund Sandager
Kalvebod Brygge 39 - 41

Postnormu aamma illoqarfik

1560 København V

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

22.12.2008

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

03.06.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter frivillig likvidation

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

14.01.2009

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

100.000,00 EUR

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

22.12.2008 - 31.12.2009

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

SCAN ENERGY PRODUCTION ApS
Lyngbyvej 28, 1.
2100 København Ø
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 03.06.2016Dato: 23.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.07.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 28.06.2010
Periode: 22.12.2008 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

RBP VIND ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Advokatpartnerselsk Elmer Lund Sandager
Kalvebod Brygge 39 - 41

Postnormu aamma illoqarfik

1560 København V

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

22.12.2008

Ophørsdato

03.06.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik


16.06.2016 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS I LIKVIDATION
c/o Advokatpartnerselsk Elmer Lund Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Jørgen Bendik Elmer, den 03.06.2016.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 03.06.2016.


25.08.2015 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer:

31859158.

NAVN:

RBP VIND ApS.

Adresse: c/o Advokatpartnerselsk Elmer Lund Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.
Kommune: København.

Likvidation vedtaget 21.08.2015

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Jørgen Bendik Elmer, den 21.08.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Helge Højkær Larsen, den 21.08.2015.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


01.02.2013 Ændring af adresse

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
Lyngbyvej 28, 1., 1560 Kalvebod Brygge

Ny adresse:

c/o Advokatpartnerselsk Elmer Lund Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.


25.06.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Ole Frøsig, den 20.06.2012, Nikolaj Harbo, den 20.06.2012.

Indtrådt i direktionen:

Helge Højkær Larsen, den 20.06.2012.


16.12.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.
25.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
Flauenskjoldvej 30-34, Brønden, 2100 København Ø

Ny adresse:

Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø.

Ny kommune:

København.


18.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
Flauenskjoldvej 30-34, Brønden, 9352 Dybvad

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Birgitte Wagner Olsen, den 14.03.2010, Karsten Olsen, den 14.03.2010.

Indtrådt i direktionen:

Henrik Ole Frøsig, den 14.03.2010, Direktør Nikolaj Harbo, den 14.03.2010.


15.01.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
c/o Rene Bo Petersen, Gammelgang 16, 9352 Dybvad

Vedtægter ændret:

14.01.2009.

Ny adresse:

Flauenskjoldvej 30-34, Brønden, 9352 Dybvad.

Ny kommune:

Frederikshavn.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

René Bo Petersen, den 14.01.2009.


29.12.2008 Nye selskaber

CVR-normu: 31859158

Navn og adresse:
RBP VIND ApS
c/o Rene Bo Petersen, Gammelgang 16, 2300 København S

Stiftelsesdato:

22.12.2008.

Seneste vedtægtsdato:

22.12.2008.

Kapital:

euro 100.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier euro 100.000,00 til kurs 295,32.

Stifter:

CVR-NR. 25063430 RBP HOLDING ApS, Gammelgang 16, 2300 København S, den 22.12.2008.

Direktion:

Birgitte Wagner Olsen, den 22.12.2008, Direktør Karsten Olsen, den 22.12.2008, René Bo Petersen, den 22.12.2008.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 23.12.2008.

Første regnskabsår:

22.12.2008 - 31.12.2009.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Najugaq
Uannga
Uunga
25.10.2010
31.01.2013
Lyngbyvej 28, 1. 2100 København Ø
15.01.2009
24.10.2010
Flauenskjoldvej 30 - 34
Brønden 9352 Dybvad
22.12.2008
14.01.2009
c/o Rene Bo Petersen
Gammelgang 16 2300 København S
Killiffik
Uannga
Uunga
21.08.2015
02.06.2016
Under frivillig likvidation
22.12.2008
20.08.2015
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
22.12.2008
18.08.2010
999999 Uoplyst
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
14.01.2009
20.08.2015
Selskabet tegnes af en direktør.