Skip to main content

DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nummer

26993695

Adresse

Smedevej 33

Postnummer og by

6710 Esbjerg V

Startdato

05.01.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

75151733

Mail

ESBJERG@danskrevision.dk

Kommune

Esbjerg

Branchekode

692000 Bogføring og revision: skatterådgivning

Formål

Selskabets formål er Selskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed samt naturlig afledte aktiviteter indenfor en revisionsvirksomheds tilgrænsende områder.

Binavne

REVI-SERVICE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
REVI-SERVICE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

22.01.2019

Registreret Kapital

750.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.01.2004 - 30.06.2005

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

Direktion

Kent Gjerløv Olesen
Kirkegade 141
6700 Esbjerg

Bestyrelse

(Formand)
Ole Lauridsen
Jeppe Aakjærs Alle 10
6700 Esbjerg
Valgform: Generalforsamling

Torben Merrild Hansen
Ålbæk Møllevej 42
Vong
6740 Bramming
Valgform: Generalforsamling

Ole Hagen Pedersen
Umanakvej 61
6715 Esbjerg N
Valgform: Generalforsamling

Kent Gjerløv Olesen
Kirkegade 141
6700 Esbjerg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

ADMB A/S
Smedevej 33
6710 Esbjerg V

TOKO HOLDING ApS
Jeppe Aakjærs Alle 10
6700 Esbjerg

Revisor

REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Niels Brocks Gade 12, 2.
8900 Randers C

Legale Ejere

KGO HOLDING ApS
c/o Kent G.Olesen
Kirkegade 141
6700 Esbjerg
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 31.10.2017

OHP HOLDING ApS
c/o Ole H. Pedersen
Umanakvej 61
6715 Esbjerg N
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 31.10.2017

TMH HOLDING ApS
c/o Torben Hansen
Ålbæk Møllevej 42
Vong
6740 Bramming
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 31.10.2017

OLL ApS
c/o Ole Lauridsen
Jeppe Aakjærs Alle 10
6700 Esbjerg
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 31.10.2017


Ophørte legale ejere

TOKO HOLDING ApS
Jeppe Aakjærs Alle 10
6700 Esbjerg
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 06.07.2017

AHD HOLDING, Sønderhav ApS
c/o Agnete Høgh Dahlmann
Fjordvejen 57
Sønderhav
6340 Kruså
Ejerandel: 20-24,99%
Stemmerettigheder: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 31.10.2017Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Virksomhedstype

Godkendt revisionsvirksomhed

Startdato som revisionsvirksomhed

29.01.2019

Kontorsteder

DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33
6710 Esbjerg V

Tilknyttede revisorer:

Kent Gjerløv Olesen
Kirkegade 141

Ole Hagen Pedersen
Umanakvej 61

Torben Merrild Hansen
Ålbæk Møllevej 42
Vong

Ole Lauridsen
Jeppe Aakjærs Alle 10

Bent Kristensen
Bøgeparken 1Gert Martin Henriksen
Spangsbjerghaven 142

Samlede stemmeandel, der indehaves af godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder

100,00 %

Kontaktperson

Kent Gjerløv Olesen

Netværk

Navn: Dansk Revision Hjemmeside: http://www.danskrevision.dk
Dato: 20.09.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.10.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.12.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 25.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.10.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.10.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.09.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.10.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2005
Periode: 05.01.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

P-nummer

Adresse

Smedevej 33

Postnummer og by

6710 Esbjerg V

Startdato

01.10.1996

Branchekode

692000 Bogføring og revision: skatterådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Ophørte p-enheder

Navn

ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

P-nummer

Adresse

Smedevej 33

Postnummer og by

6710 Esbjerg V

Startdato

05.01.2004

Ophørsdato

05.01.2004

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


29.01.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Vedtægter ændret: 22.01.2019
Nyt navn: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Nyt binavn: REVI-SERVICE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

06.10.2017 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Bestyrelse:

Fratrådte:

Agnete Høgh Dahlmann, den 29.09.2017.

Revision:

Fratrådte:

ND Revision Randers registreret revisionsinteressentskab, den 29.09.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 34480370 REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, Niels Brocks Gade 12, 2., 8900 Randers C, den 29.09.2017.


24.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ole Lauridsen, den 19.08.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kent Gjerløv Olesen, den 19.08.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mathias Peder Attermann Brinch, den 19.08.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mathias Peder Attermann Brinch, den 19.08.2010.

Indtrådt i direktionen:

Direktør, reg. revisor Kent Gjerløv Olesen, den 19.08.2010.


23.10.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16426970 STEBUDI ApS, den 19.09.2008.

Indtrådt i revisionen:

ND Revision Randers Reg. Revisor, Gl. Stationsvej 5, 8940 Randers SV, den 19.09.2008.


17.11.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Vedtægter ændret:

05.10.2007.

Nyt navn:

DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Binavn:

REVI-SERVICE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).

Kapitalnedsættelse besluttet 31.05.2007 er gennemført 05.10.2007.
Kapitalen udgør herefter kr. 750.000,00.
29.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Binavn:

REVI-SERVICE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).

Kapitalnedsættelse besluttet 31.05.2007 med udbetaling til aktionærer kr. 150.000,00 til kurs 579,33.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


05.01.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Vedtægter ændret:

05.01.2004.

Nyt binavn: REVI-SERVICE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).


05.01.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 26993695

Navn og adresse:
ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V

Stiftelsesdato:

05.01.2004.

Seneste vedtægtsdato:

05.01.2004.

Kapital:

kr. 900.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 900.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

CVR-NR. 16984337 ADMB A/S, Smedevej 33, 6710 Esbjerg V, den 05.01.2004, CVR-NR. 26995590 TOKO HOLDING ApS, Jeppe Aakjærs Alle 10, 6700 Esbjerg, den 05.01.2004.

Bestyrelse:

Direktør, reg. revisor Kent Gjerløv Olesen, (formand), Østparken 64, 6840 Oksbøl, den 05.01.2004, Reg. revisor Mathias Peder Attermann Brinch, Kongensgade 92, 1., 6700 Esbjerg, den 05.01.2004, Reg. revisor Agnete Høgh Dahlmann, Toftevænget 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V, den 05.01.2004, Torben Merrild Hansen, Skyttevænget 22, Hjerting, 6710 Esbjerg V, den 05.01.2004, Reg. revisor Ole Lauridsen, Jeppe Aakjærs Alle 10, 6700 Esbjerg, den 05.01.2004, registreret revisor Ole Hagen Pedersen, Umanakvej 77, 6715 Esbjerg N, den 05.01.2004.

Direktion:

Reg. revisor Mathias Peder Attermann Brinch, Kongensgade 92, 1., 6700 Esbjerg, den 05.01.2004.

Selskabet tegnes af Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

Revision:

CVR-NR. 16426970 SBD-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Lagonis Minde 11, 5600 Faaborg, den 05.01.2004.

Første regnskabsår:

05.01.2004 - 30.06.2005.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
05.10.2007
21.01.2019
DANSK REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
05.01.2004
04.10.2007
ND REVISION ESBJERG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Branchekode
Fra
Til
06.01.2004
31.12.2007
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
05.01.2004
05.01.2004
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
05.10.2007
21.01.2019
05.10.2007
Registreret kapital
Fra
Til
05.01.2004
04.10.2007
900.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2018
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk


3. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2017
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2013
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2013
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
10-19 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
10-19 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere