Skip to main content

RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS

CVR-nummer

31375436

Adresse

Huginsvej 19

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

15.04.2008

Ophørsdato

19.01.2018

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Ringsted

Branchekode

255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi

Formål

Selskabets formål er at drive smedevirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

20.01.2014

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.04.2008 - 30.06.2009

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

KJELD LEHNSHØJ HOLDING A/S
Roskildevej 323
Ortved
4100 Ringsted
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 19.01.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Kjeld Lehnshøj
Roskildevej 323
Ortved
4100 Ringsted
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 19.01.2018Dato: 28.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.10.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.10.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 07.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2009
Periode: 15.04.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS

P-nummer

Adresse

Huginsvej 19

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

15.04.2008

Ophørsdato

19.01.2018

Branchekode

255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi

Reklamebeskyttelse

Nej


12.02.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 19.01.2018 opløst ved fusion med CVR-nummer: 49232217 TH. & F. RASMUSSEN A/S.


20.12.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 49232217 TH. & F. RASMUSSEN A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene STORCH VVS A/S og CVR-nummer: 31375436 RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene RSM SERVICE ApS.

Kapitalejerne i CVR-nummer: 49232217 TH. & F. RASMUSSEN A/S og CVR-nummer: 31375436 RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


22.01.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret:

20.01.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Nikolaj Skaarup Petersen, den 20.01.2014.

Selskabet tegnes af direktionen.


19.03.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsautoriseret revisor Hakon Dahm Spliid, den 31.01.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 31.01.2012.


23.01.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret:

12.01.2012.

Nyt binavn: RSM SERVICE ApS.
16.04.2008 Nye selskaber

CVR-nummer: 31375436

Navn og adresse:
RINGSTED SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Huginsvej 19, 4100 Ringsted

Stiftelsesdato:

15.04.2008.

Seneste vedtægtsdato:

15.04.2008.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

CVR-NR. 11991335 KJELD LEHNSHØJ HOLDING A/S, Roskildevej 323, 4100 Ringsted, den 15.04.2008, CVR-NR. 28654340 NIKOLAJ SKAARUP PETERSEN HOLDING ApS, Østre Ringvej 100, 4000 Roskilde, den 15.04.2008.

Direktion:

Elinstallatør Kjeld Lehnshøj, den 15.04.2008, Nikolaj Skaarup Petersen, den 15.04.2008.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Revision:

Statsautoriseret revisor Hakon Dahm Spliid, Torvet 2, 4100 Ringsted, den 15.04.2008.

Første regnskabsår:

15.04.2008 - 30.06.2009.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Status
Fra
Til
15.04.2008
18.01.2018
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2017
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk


2. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
2-4 medarbejdere