Skip to main content

RAMCES ApS

CVR-nummer

31279445

Adresse

c/o Harbour House
Sundkrogsgade 21

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

29.02.2008

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er direkte og indirekte at købe, sælge og administrere ejendomme i Frankrig samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.02.2016

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

29.02.2008 - 31.12.2008

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Direktion

(Direktør)
Philippe Roger Avanzi
1055, Grand Boulevard de Super
06220 Vallauris
Frankrig

Stiftere

Ulrik Fleischer-Michaelsen
Strandpromenaden 73, 1. tv.
2100 København Ø

Revisor

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Havneholmen 29
1561 København V

Legale Ejere

KEEPCAP SA
14, rue Joseph Tockert
L-2620 Luxembourg

Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 29.02.2008

Reelle Ejere

Philippe Roger Avanzi
1055, Grand Boulevard de Super
06220 Vallauris
Frankrig
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 29.02.2008

Dato: 23.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.03.2016
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 07.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.12.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.08.2009
Periode: 29.02.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

RAMCES ApS

P-nummer

Adresse

c/o Harbour House
Sundkrogsgade 21

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

29.02.2008

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej
12.04.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har som kompetent myndighed i henhold til selskabslovens § 318 m, stk. 1, udstedt attest på, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen af CVR-nr. 31279445 Ramces ApS, med hjemsted i Danmark, er opfyldt. Den af Erhvervsstyrelsen udstedte attest skal indsendes til den kompetente myndighed i Frankrig.

Ramces ApS  vil først i forbindelse med registreringen af gennemførelsen af flytningen i Frankrig blive registreret som slettet  i Erhvervsstyrelsens registreringssystem. 

27.12.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en grænseoverskridende flytteplan for CVR 31279445 Ramces ApS. Det påtænkes at flytte selskabets hjemsted til Frankrig. I forbindelse med den grænseoverskridende flytning af hjemsted vil selskabet ved registreringen i Frankrig ændre navn og selskabsform til RamcesEURL.

Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med flytningen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om flytningen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer inden fire uger fra d.d.


02.03.2016 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Den under 13.10.2015 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af virksomheden, er tilbagetaget.

Vedtægter ændret: 26.02.2016

Likvidatorer:

Fratrådte:

Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord, den 26.02.2016.

Direktion:

Tiltrådte:

Philippe Roger Avanzi, den 26.02.2016.

Virksomheden tegnes af direktionen.

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1561 København V, den 26.02.2016.


23.02.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling har udnævnt følgende likvidatorer: Advokat Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord, Tinghusvej 1, 3480 Fredensborg, den 16.02.2016.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


13.10.2015 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 13.10.2015

Direktion:

Fratrådte:

Philippe Roger Avanzi, den 13.10.2015.

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2015.
28.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø.


13.12.2010 Statusændring, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø

Den under 16.08.2010 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsretten Skifteretten om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.
Likvidator fratrådt: Michael Ziegler, den 01.11.2010.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Philippe Roger Avanzi, den 01.11.2010.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 43622811 RSM PLUS A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER, den 01.11.2010.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1., 1561 København V, den 01.11.2010.


20.10.2010 Statusændring

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø

Den 14.10.2010 har Sø- og Handelsretten Skifteretten udnævnt Advokat Michael Ziegler, c/o Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


16.08.2010 Statusændring

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsretten Skifteretten den 16.08.2010.


29.02.2008 Nye selskaber

CVR-nummer: 31279445

Navn og adresse:
RAMCES ApS
c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø

Stiftelsesdato:

29.02.2008.

Seneste vedtægtsdato:

29.02.2008.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Advokat Ulrik Fleischer-Michaelsen, den 29.02.2008.

Direktion:

Philippe Roger Avanzi, den 29.02.2008.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

CVR-NR. 43622811 RSM PLUS, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, den 29.02.2008.

Første regnskabsår:

29.02.2008 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
29.02.2008
27.01.2011
c/o CorpNordic Denmark A/S
Dampfærgevej 3, 2. 2100 København Ø
Status
Fra
Til
13.10.2015
01.03.2016
Under tvangsopløsning
13.12.2010
12.10.2015
Normal
16.08.2010
12.12.2010
Under tvangsopløsning
29.02.2008
15.08.2010
Normal
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
29.02.2008
25.02.2016
29.02.2008
Tegningsregel
Fra
Til
16.02.2016
25.02.2016
Virksomheden tegnes af en likvidator
29.02.2008
15.02.2016
Selskabet tegnes af den samlede direktion