Skip to main content

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS

CVR-nummer

31259576

Adresse

c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1

Postnummer og by

1604 København V

Startdato

07.02.2008

Ophørsdato

23.09.2013

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at ejer andel i andre virksomheder og ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

07.02.2008

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.02.2008 - 30.06.2009
Dato: 18.04.2011
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.01.2010
Periode: 07.02.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS

P-nummer

Adresse

c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1

Postnummer og by

1604 København V

Startdato

07.02.2008

Ophørsdato

23.09.2013

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse03.10.2013 Statusændring

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 Kampmannsgade

Konkursbehandlingen afsluttet 23.09.2013, selskabet opløst.


16.10.2012 Statusændring

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 Kampmannsgade

Konkursdekret afsagt 12.10.2012 af Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling.


27.08.2012 Statusændring

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 Kampmannsgade

Den 14.08.2012 har Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling udnævnt Advokat Michael Ziegler, c/o Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


27.01.2012 Statusændring

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 Kampmannsgade

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsretten Skifteretten den 27.01.2012.


21.11.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Allan Foss, Laskedalen 9, 1604 Kampmannsgade

Ny adresse:

c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Ny kommune:

København.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fået oplyst, at det ikke er muligt at komme i kontakt med selskabet på den registrerede adresse: c/o Allan Foss, Laskedalen 9, 8220 Brabrand. Som følge heraf har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i dag registreret selskabet med midlertidig adresse:c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 København V. Selskabets hjemsted er administrativt ændret fra Aarhus kommune til Københavns kommune. I den forbindelse har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke overtaget ledelsens opgaver eller beføjelser i selskabet.
22.12.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Rikke Thorøe Christiansen, Søndre Ringgade 4, 5. th., 8220 Brabrand

Ny adresse:

c/o Allan Foss, Laskedalen 9, 8220 Brabrand.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rikke Thorøe Christiansen, den 01.12.2009.

Indtrådt i direktionen:

Allan Foss, den 01.12.2009.


02.04.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Allan Foss, Thomas Thaarups Parken 10, 8230 Åbyhøj

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 18291584 VOGELIUS, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 16.03.2009.


02.04.2009 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Allan Foss, Thomas Thaarups Parken 10, 8000 Århus C

Ny adresse:

c/o Rikke Thorøe Christiansen, Søndre Ringgade 4, 5. th., 8000 Århus C.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Foss, den 27.03.2009.

Indtrådt i direktionen:

Rikke Thorøe Christiansen, den 27.03.2009.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 21017043 MUNK & IVERSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Skanderborgvej 201, 1., 8260 Viby J, den 27.03.2009.


07.02.2008 Nye selskaber

CVR-nummer: 31259576

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1999 ApS
c/o Allan Foss, Thomas Thaarups Parken 10, 8230 Åbyhøj

Stiftelsesdato:

07.02.2008.

Seneste vedtægtsdato:

07.02.2008.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Allan Foss, den 07.02.2008.

Direktion:

Allan Foss, den 07.02.2008.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

CVR-NR. 18291584 VOGELIUS, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Marselis Boulevard 173, 8000 Århus C, den 07.02.2008.

Første regnskabsår:

07.02.2008 - 30.06.2009.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Adresse
Fra
Til
14.12.2009
28.12.2010
c/o Allan Foss
Laskedalen 9 8220 Brabrand
02.04.2009
13.12.2009
c/o Rikke Thorøe Christiansen
Søndre Ringgade 4, 5. th. 8000 Aarhus C
07.02.2008
01.04.2009
c/o Allan Foss
Thomas Thaarups Parken 10 8230 Åbyhøj
Status
Fra
Til
12.10.2012
22.09.2013
Under konkurs
27.01.2012
11.10.2012
Under tvangsopløsning
07.02.2008
26.01.2012
Normal