Skip to main content

B-D INVEST A/S

CVR-nummer

31076323

Adresse

c/o adv.Per Hansen, Lou Advokatfirma
Østergrave 4

Postnummer og by

8900 Randers C

Startdato

23.11.2007

Ophørsdato

29.12.2014

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Randers

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Formål

Selskabets formål er at opkøbe aktiver i form af landbrugsjord og landbrugsejendomme e.l. samt landbrugsdrift i Bulgarien.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

23.09.2014

Registreret Kapital

5.477.400,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.11.2007 - 31.12.2008
Dato: 20.01.2015
Periode: 01.01.2014 - 24.12.2014
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 30.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 03.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 23.11.2007 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

B-D INVEST A/S

P-nummer

Adresse

c/o adv.Per Hansen, Lou Advokatfirma
Østergrave 4

Postnummer og by

8900 Randers C

Startdato

23.11.2007

Ophørsdato

29.12.2014

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej


20.01.2015 Statusændring

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
c/o adv.Per Hansen, Lou Advokatfirma, Østergrave 4, 8900 Randers

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


24.09.2014 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8900 Randers

Vedtægter ændret:

23.09.2014.

Ny adresse:

c/o adv.Per Hansen, Lou Advokatfirma, Østergrave 4, 8900 Randers C.

Ny kommune:

Randers.

Likvidation vedtaget 23.09.2014.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Per Hansen, c/o Lou Advokatfirma, Østergrave 4, 8900 Randers C, den 23.09.2014.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


17.07.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Vedtægter ændret:

25.04.2014.

Kapitalnedsættelse besluttet 25.04.2014 er gennemført 17.07.2014.
Kapitalen udgør herefter kr. 5.477.400,00.


08.05.2014 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Kapitalnedsættelse besluttet 25.04.2014 henlæggelse til særlig reserve kr. 49.296.600,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Daniel Woller, den 25.04.2014, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Kurt Østergaard, den 25.04.2014.


29.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Hans Christian Jensen, den 01.01.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Clemmensen, den 19.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Broe Simonsen, den 19.04.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Kristensen, den 01.01.2013.

Indtrådt i direktionen:

Hans Christian Jensen, den 01.01.2013.
08.05.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kurt Østergaard, den 27.04.2012, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Steen Daniel Woller, den 27.04.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 32076149 DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 27.04.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 17835998 DANSK REVISION AALBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV, den 27.04.2012.


17.05.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Jørgen Pedersen, den 03.05.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Jørgen Clemmensen, den 03.05.2011.


21.09.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Hans Christian Jensen, den 14.09.2010, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Lars Jørgen Pedersen, den 14.09.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Jørgen Risager Kristensen, den 14.09.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kurt Østergaard, den 14.09.2010.


27.04.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 31778530 DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 20.04.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32076149 DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ålborgvej 51, 9560 Hadsund, den 20.04.2010.


29.06.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Faurskovvej 4, Balle, 8860 Ulstrup

Ny adresse:

Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gert Kousted Hansen, den 16.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans Christian Jensen, den 16.06.2009.


28.04.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Faurskovvej 4, Balle, 8370 Hadsten

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Dansk Revision Randers I/S, den 06.03.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 31778530 J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Tronholmen 5, 8960 Randers SØ, den 06.03.2009.


02.01.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Faurskovvej 4, Balle, 8370 Hadsten

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ryan Boddum Andersen, den 31.12.2008.

Indtrådt i direktionen:

John Kristensen, den 31.12.2008.


02.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Faurskovvej 4, Balle, 8370 Hadsten

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens §
6 c for
CVR-NR. 31076323 B-D INVEST A/S.


30.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Faurskovvej 4, Balle, 8370 Hadsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Mensing Søgaard, den 28.05.2008, Carsten Thesbjerg, den 28.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Kristensen, den 28.05.2008, Hans Jørgen Risager Kristensen, den 28.05.2008.


19.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8370 Hadsten

Vedtægter ændret:

16.05.2008.

Ny adresse:

Faurskovvej 4, Balle, 8370 Hadsten.

Kapitalforhøjelse kr. 54.274.000,00: kr. 30.774.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,00, kr. 23.500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 54.774.000,00.
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller 1 direktør i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.


31.03.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Daniel Woller, den 26.03.2008,

Tiltrådt som næstformand:

Lars Jørgen Pedersen, den 26.03.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Gert Kousted Hansen, den 26.03.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ryan Boddum Andersen, den 26.03.2008, Morten Broe Simonsen, den 26.03.2008.


03.12.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 31076323

Navn og adresse:
B-D INVEST A/S
Mødalsvej 8, Terp, 8860 Ulstrup

Stiftelsesdato:

23.11.2007.

Seneste vedtægtsdato:

23.11.2007.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 105,00.

Stiftere:

Reg. revisor Erik Foged Lund, den 23.11.2007, CVR-NR. 10615046 BROHOLM ApS, Faurskovvej 4, 8370 Hadsten, den 23.11.2007, CVR-NR. 19738078 GLD INVEST ApS, Munkebro 13, 3. tv., 4000 Roskilde, den 23.11.2007, CVR-NR. 26053323 WOLLER HOLDING ApS, Mødalsvej 8, 8860 Ulstrup, den 23.11.2007, CVR-NR. 28289200 LERBJERG HOLDING ApS, Hadstenvej 27, Lerbjerg, 8370 Hadsten, den 23.11.2007, CVR-NR. 28995385 JESPER M. SØGAARD HOLDING ApS, Nøddelundvej 33, 8850 Bjerringbro, den 23.11.2007, CVR-NR. 28675801 OVER LØJSTRUP HOLDING ApS, Hadstenvej 15, Lerbjerg, 8370 Hadsten, den 23.11.2007, CVR-NR. 28676077 MORTEN BROE SIMONSEN HOLDING ApS, Hadstenvej 15, Lerbjerg, 8370 Hadsten, den 23.11.2007.

Bestyrelse:

Direktør Gert Kousted Hansen (formand), den 23.11.2007, Ryan Boddum Andersen, den 23.11.2007, Lars Jørgen Pedersen, den 23.11.2007, Jesper Mensing Søgaard, den 23.11.2007, Morten Broe Simonsen, den 23.11.2007, Carsten Thesbjerg, den 23.11.2007, Ingeniør Steen Daniel Woller, den 23.11.2007.

Direktion:

Ryan Boddum Andersen, den 23.11.2007.

Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Dansk Revision Randers I/S, Gudenå Centret, 8900 Randers, den 23.11.2007.

Første regnskabsår:

23.11.2007 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
29.06.2009
22.09.2014
Mødalsvej 8
Terp 8860 Ulstrup
19.05.2008
28.06.2009
Faurskovvej 4
Balle 8370 Hadsten
23.11.2007
18.05.2008
Mødalsvej 8 8860 Ulstrup
Status
Fra
Til
23.09.2014
28.12.2014
Under frivillig likvidation
23.11.2007
22.09.2014
Normal
Branchekode
Fra
Til
23.11.2007
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
16.05.2008
24.04.2014
54.774.000,00 DKK
23.11.2007
15.05.2008
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2010
0 medarbejdere
1. kvt2010
0 medarbejdere
4. kvt2009
0 medarbejdere
3. kvt2008
1 medarbejdere