Skip to main content

CATCON A/S

CVR-nummer

30899555

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.10.2007

Ophørsdato

12.10.2016

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

70260074

Fax

70260075

Kommune

Randers

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Formål

Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af produkter til energisektoren.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.08.2016

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.2007 - 30.09.2008

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Verdo Energy Systems A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 12.10.2016Dato: 16.11.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.12.2014
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.11.2013
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2012
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2011
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 28.01.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.11.2009
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.12.2008
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

CATCON A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.10.2007

Ophørsdato

12.10.2016

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

70260074


20.12.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 12.10.2016 opløst ved fusion med CVR-nummer: 11151582 INDUSTRIVARME A/S.


13.09.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 11151582 INDUSTRIVARME A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S og CVR-nummer: 30899555 CATCON A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 11151582 INDUSTRIVARME A/S og CVR-nummer: 30899555 CATCON A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


29.08.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret: 29.08.2016
Ny adresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Ny kommune: Randers

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse..

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.10.2015 - 31.12.2016


26.08.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Krebs Christensen, den 26.08.2016, Allan Søndergård Jakobsen, den 26.08.2016, Søren Mølgaard Kristensen (formand), den 26.08.2016.

Tiltrådte:

Kim Frimer (formand), den 26.08.2016, Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen, den 26.08.2016, Henrik Bøgh Nielsen, den 26.08.2016, Hans Christian Wenzelsen, den 26.08.2016.

Direktion:

Fratrådte:

.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 26.08.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 26.08.2016.


30.11.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Mølgaard Kristensen, den 21.11.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Paul Bjerring, den 21.11.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 21.11.2012.
09.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV, den 13.10.2011.


06.07.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Gadekærsvej 12, Sejlflod, 9280 Storvorde

Ny adresse:

Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Knudsen Rauff, den 04.07.2011, Allan Søndergård Jakobsen, den 04.07.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Paul Bjerring (formand), den 04.07.2011, Søren Mølgaard Kristensen, den 04.07.2011.


28.10.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON A/S
Gadekærsvej 12, Sejlflod, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kent Mousten Sørensen, den 28.10.2009.


17.03.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON POWER SOLUTIONS A/S
Gadekærsvej 12, Sejlflod, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

13.03.2009.

Nyt navn:

CATCON A/S.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kent Mousten Sørensen, den 13.03.2009.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.


05.10.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON POWER SOLUTIONS A/S
Landholmvej 4, Storvorde, 9280 Storvorde

Ny adresse:

Gadekærsvej 12, Sejlflod, 9280 Storvorde.


01.10.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30899555

Navn og adresse:
CATCON POWER SOLUTIONS A/S
Landholmvej 4, Storvorde, 9280 Storvorde

Stiftelsesdato:

01.10.2007.

Seneste vedtægtsdato:

01.10.2007.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 25448375 CATCON A/S, Landholmvej 4, 9280 Storvorde, den 01.10.2007.

Bestyrelse:

Direktør Erik Knudsen Rauff (formand), den 01.10.2007, Morten Krebs Christensen, den 01.10.2007, Allan Søndergaard Jakobsen, den 01.10.2007.

Direktion:

Allan Søndergaard Jakobsen, den 01.10.2007.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Gøteborgvej 18, postboks 7012, 9200 Aalborg SV, den 01.10.2007.

Første regnskabsår:

01.10.2007 - 30.09.2008.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.10.2007
12.03.2009
CATCON POWER SOLUTIONS A/S
Adresse
Fra
Til
06.07.2011
28.08.2016
Landholmvej 12
Storvorde 9280 Storvorde
05.10.2007
05.07.2011
Gadekærsvej 12
Sejlflod 9280 Storvorde
01.10.2007
04.10.2007
Landholmvej 4 9280 Storvorde
Status
Fra
Til
01.10.2007
11.10.2016
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
18.03.2008
999999 Uoplyst
01.10.2007
31.12.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
13.03.2009
28.08.2016
13.03.2009
Tegningsregel
Fra
Til
13.03.2009
28.08.2016
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2014
0 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2013
1 medarbejdere
1 årsværk


3. kvt2013
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2013
1 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
0 medarbejdere