Skip to main content

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

CVR-nummer

30823702

Adresse

Nordre Toldbod 7

Postnummer og by

1259 København K

Startdato

26.10.2007

Virksomhedsform

Interessentskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Statslig virksomhed

Ja

Telefon

33769800

Fax

33769804

Kommune

København

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Bibrancher

429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
682040 Udlejning af erhvervsejendomme
522120 Parkering og vejhjælp mv.

Formål

Virksomhedens formål er at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Interessentskabet skal endvidere forestå drift og vedligeholdelse af Ørestad Station på Kastrupbanen samt motorvejsramperne ved Center Boulevard. Interessentskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med arealudvikling og havnedrift. Interessentskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag med størst mulig værdiskabelse og skal arbejde for at afvikle den gæld, som interessentskabet etableres med og for på sigt at kunne skabe grundlag for overskud til ejerne, som skal deles i overensstemmelse med ejerandelene i interessentskabet. Et overskud efter nødvendig konsolidering skal udloddes til ejerne. Interessentskabet kan helt eller delvist uden vederlag stille arealer til rådighed for kulturelle formål og for fritids- og rekreative formål. Interessentskabet kan med interessenternes godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, herunder med andre havne, også i udlandet. Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler mv. i forbindelse med udøvelsen af interessentskabets virksomhed eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng hermed. Interessentskabet og dets datterselskaber kan i særlige tilfælde erhverve ejendomme med tilknytning til interessentskabets egne ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt.

Børsnotering

Ja

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

19.04.2017

Første regnskabsperiode

01.01.2007 - 31.12.2007

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Fuldt ansvarlig deltager

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, 3. Kontor Finans, Fore byggelse og Forsikring
Rådhuspladsen 77, 3.
1550 København V

Transport- og Energiministeriet Departementet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

Direktion

(Adm. dir.)
Anne Andersen
Hjalmar Brantings Pl 8, st.
2100 København Ø

Bestyrelse

(Formand)
Pia Gjellerup
Dalgas Boulevard 50
2000 Frederiksberg
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

(Næstformand)
Mads Ulrik Lebech
Rørsøvej 3
2920 Charlottenlund
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Jonas Bjørn Jensen
Blågårds Plads 25, 03. tv.
2200 København N
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Zenia Baungaard Berg Nørregaard
Lerfosgade 1, st. th.
2300 København S
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Marianne Sørensen Henriksen
Ordruphøjvej 11
2920 Charlottenlund
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Heidi Lee-Jyh Olesen
Lyngbyvej 32 B, 2. tv.
2100 København Ø
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Valgt af medarbejdere i selskabet:

Ida Lysbeck Madsen
Bådsmandsstræde 31, 3.
1407 København K
Valgform: Medarbejdere i selskabet

John Erik Krommes
Etonvej 9
2300 København S
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Stiftere

Transport- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

KØBENHAVNS KOMMUNE
Borups Allé 177
2400 København NV

Revisor

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Dato: 09.09.2019
Periode: 01.01.2019 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
Halvårsrapport

Dato: 07.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 14.09.2018
Periode: 01.01.2018 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
Halvårsrapport

Dato: 11.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.09.2017
Periode: 01.01.2017 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
HalvårsrapportDato: 09.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.2016
Periode: 01.01.2016 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF
Halvårsrapport

Dato: 18.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport

Dato: 26.09.2014
Periode: 01.01.2014 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 22.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.2012
Periode: 01.01.2012 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 19.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.09.2010
Periode: 01.01.2010 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 28.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.09.2009
Periode: 01.01.2009 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 29.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.2008
Periode: 01.01.2008 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 27.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

Landvindingsprojekt Nordhavn

P-nummer

Adresse

Nordsøvej 2

Postnummer og by

2150 Nordhavn

Startdato

13.11.2015

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

33769800

Mail

info@byoghavn.dk

Navn

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

P-nummer

Adresse

Refshalevej 320

Postnummer og by

1432 København K

Startdato

01.01.2017

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33769800

Mail

info@byoghavn.dk

Navn

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

P-nummer

Adresse

Nordre Toldbod 7

Postnummer og by

1259 København K

Startdato

06.06.2007

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33769800

Navn

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

P-nummer

Adresse

Edvard Thomsens Vej 4 C

Postnummer og by

2300 København S

Startdato

06.11.2015

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

33769800

Mail

info@byoghavn.dk

Navn

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

P-nummer

Adresse

Levantkaj 1

Postnummer og by

2150 Nordhavn

Startdato

27.10.2007

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Offentliggørelser og indkaldelser

Titel
Offentliggjort
Handling
Kvartalsrapport for By & Havn for 3. kvartal 2019
06.11.2019  
Referat af ekstraordinært interessentskabsmøde i By & Havn den 8. oktober 2019
22.10.2019  
Indkaldelse til interessentskabsmøde den 8. oktober 2019
24.09.2019  
Tilbagetrukket: Indkaldelse til interessentskabsmøde 23. september 2019
09.09.2019  
Kvartalsrapport for By & Havn for 1. kvartal 2019
07.05.2019  


Referat af ordinært interessentskabsmøde
07.05.2019  
Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde
08.04.2019  
Regnskabsmeddelelse 2018
28.03.2019  
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018
01.11.2018  
Ny direktør i Udviklingsselskabet By & Havn I/S
31.05.2018  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
09.05.2018  
Kvartalsrapport
02.05.2018  
Pressemeddelelse
17.04.2018  
Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde
23.03.2018  
Regnskabsmeddelelse
23.03.2018  
Kvartalsrapport
10.11.2017  
Vedtægt for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 19. april 2017
07.07.2017  
Forretningsorden for bestyrelsen i By & Havn I/S
07.07.2017  
Kvartalsrapport for By & Havn for 1. kvartal 2017
04.05.2017  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
02.05.2017  
Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde
05.04.2017  
Regnskabsmeddelelse
30.03.2017  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2016
04.11.2016  
Halvårsrapport for 1. halvår 2016
30.08.2016  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2016
02.05.2016  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
29.04.2016  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
04.04.2016  
Regnskabsmeddelelse
30.03.2016  
Referat af ekstraordinært interessentskabsmøde
15.12.2015  
Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde
16.11.2015  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2015
09.11.2015  
Indsendelse af halvårsrapport
27.08.2015  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
19.05.2015  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2015
30.04.2015  
Forretningsorden for bestyrelsen for By & Havn
14.04.2015  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
14.04.2015  
Indsendelse af regnskabsmeddelelse 2014
27.03.2015  
Referat af ekstraordinært interessentskabsmøde
06.03.2015  
Eftersendelse af bilag til ekstraordinært interessentskabsmøde i By og Havn den 20. februar 2015
17.02.2015  
Vedtagelse af lov
05.02.2015  
Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde
05.02.2015  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2014
03.11.2014  
Indsendelse af halvårsrapport
28.08.2014  
Meddelelse om ændring i ejerforhol
14.05.2014  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
08.05.2014  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2014
06.05.2014  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2013
06.05.2014  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
08.04.2014  
Indsendelse af regnskabsmeddelelse 2013
31.03.2014  
Indsendelse af halvårsrapport
29.08.2013  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
29.04.2013  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2013
25.04.2013  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
22.03.2013  
Indsendelse af regnskabsmeddelelse 2012
20.03.2013  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2012
30.10.2012  
Indsendelse af halvårsrapport 2012
29.08.2012  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2012
03.05.2012  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
26.04.2012  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
29.03.2012  
Indsendelse af regnskabsmeddelelse 2011
26.03.2012  
Indberetning vedr. forventet årsresultat for 2011
07.02.2012  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2011
01.11.2011  
Indsendelse af halvårsrapport 2011
30.08.2011  
Forretningsorden for bestyrelsen af juni2011
11.07.2011  
Indberetning vedr. lejeaftale om FN-By, Campus 1
26.05.2011  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
13.05.2011  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2011
02.05.2011  
Indsendelse af årsrapport 2010
29.04.2011  
Indsendelse af regnskabsmeddelelse 2010
19.04.2011  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
15.04.2011  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2010
04.11.2010  
Regnskabsmeddelelse halvårsrapport 2010
27.08.2010  
Indsendelse af halvårsrapport
26.08.2010  
Indberetning vedr. indgåelse af totalentreprisekontrakt for FN-Byen
30.06.2010  
Bestyrelsens forretningsorden
14.06.2010  
Indberetning vedr. lejeaftale om FN-By, Campus 2
18.05.2010  
Indsendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2010
03.05.2010  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
28.04.2010  
Indsendelse af årsrapport 2009
22.04.2010  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
26.03.2010  
Pressemeddelelse årsrapport 2009
25.03.2010  
Indberetning vedr. lejeaftale om FN-By
09.03.2010  
Indsendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2009
03.11.2009  
Indsendelse af halvårsrapport for 2009
28.08.2009  
Regnskabsmeddelelse vedr. halvårsrapport for 2009
28.08.2009  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
07.05.2009  
Indsendelse af
05.05.2009  
Indsendelse af årsrapport 2008
24.04.2009  
Indkaldelse til interessentskabsmøde
03.04.2009  
Pressemeddelelse årsrapport 2008
03.04.2009  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
03.11.2008  
Pressemeddelelse vedr. kvartalsrapport
03.11.2008  
Indsendelse af meddelelse om Halvårsrapport 2008
25.08.2008  
Pressemeddelelse vedr. Halvårsrapport
25.08.2008  
Indsendelse af referat af ekstraordinær generalforsamling
23.05.2008  
Nyt navn
23.05.2008  
Referat af ordinært interessentskabsmøde
30.04.2008  
Ekstraordinært interessentskabsmøde
29.04.2008  
Pressemeddelelse vedr. kvartalsrapport
29.04.2008  
Indsendelse af meddelelse om kvartalsregnskab
29.04.2008  
Meddelelse om udviklingsprojekt
25.04.2008  
Indkaldelse til interessentmøde
08.04.2008  
Indsendelse af meddelelse om årsrapport
26.03.2008  
Pressemeddelelse årsrapport 2007
26.03.2008  06.01.2020 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Carsten Johan Koch, (formand), den 01.01.2020.

Tiltrådte:

Pia Gjellerup, (formand), den 01.01.2020.


20.11.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Alex Dominique Kristensen Vanopslagh, den 31.10.2019.

Tiltrådte:

Heidi Lee-Jyh Olesen, den 31.10.2019.


27.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Charlotte Lund Dideriksen, den 22.08.2019.

Tiltrådte:

Zenia Baungaard Berg Nørregaard, den 22.08.2019.


02.05.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Group CFO Marianne Sørensen Henriksen, den 25.04.2019.


23.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Zenia Baungaard Berg Nørregaard, den 14.12.2018.

Tiltrådte:

Charlotte Lund Dideriksen, den 14.12.2018.
20.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Direktion:

Tiltrådte:

Filantropidirektør Anne Andersen (adm. dir), den 20.08.2018.


20.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Direktion:

Fratrådte:

Michael Soetmann (adm. dir), den 19.08.2018.


01.08.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Direktion:

Fratrådte:

Jens Kramer Mikkelsen (adm. dir), den 01.08.2018.

Tiltrådte:

Michael Soetmann (adm. dir), den 01.08.2018.


29.06.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Dorte Krak, den 29.06.2018.


22.01.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Zenia Baungaard Berg Nørregaard, den 01.01.2018.


03.01.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Berg Dueholm, den 31.12.2017, Morten Kabell Lundberg, den 31.12.2017, Lars Henrik Weiss, den 31.12.2017.

Tiltrådte:

Jonas Bjørn Jensen, den 01.01.2018, Alex Dominique Kristensen Vanopslagh, den 01.01.2018.


12.07.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, 1259 København K

Vedtægter ændret: 19.04.2017

01.09.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

30823702.

NAVN:

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S.

Adresse: Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1259 København K.
Kommune: København.
Retsform: Interessentskab.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådte:

Nina Dahle Rasmussen, den 31.07.2015.

Tiltrådte:

Ida Lysbeck Madsen, den 17.08.2015.


02.06.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

30823702.

NAVN:

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S.

Adresse: Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1259 København K.
Kommune: København.
Retsform: Interessentskab.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Morten Kabell Lundberg, den 12.03.2015.


06.03.2015 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Vedtægter ændret:

20.02.2015.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dorthe Nøhr Pedersen, den 20.02.2015.


15.05.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Agneta Bjorkman, den 30.04.2014, Carl Christian Ebbesen, den 31.12.2013, Peter Maskell, den 30.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Berg Dueholm (valgt af andre), den 01.01.2014, Direktør Dorte Krak (valgt af andre), den 01.01.2014, Kontorchef Dorthe Nøhr Pedersen (valgt af andre), den 01.01.2014.


13.11.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Vedtægter ændret:

13.04.2012.


19.07.2012 Ændring i revision

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.11.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S.


09.01.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Vedtægter ændret:

29.04.2011.


03.11.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mette Reissmann, den 29.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Henrik Weiss, den 29.09.2011.


18.02.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune, den 22.04.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 22.04.2009.


19.01.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Hansen, den 31.12.2009, Anne Vang Rasmussen, den 31.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mads Ulrik Lebech (næstformand), den 01.01.2010, Mette Reissmann, den 01.01.2010.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rita Bente Justesen, den 31.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Regnskabschef Nina Dahle Rasmussen, den 01.01.2010.


04.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 04.11.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


31.08.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 31.08.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af halvårsrapport.


11.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 11.05.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


06.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.05.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


27.04.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 27.04.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af årsrapport 2008.


06.04.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 06.04.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.
Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 06.04.2009 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


06.04.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.04.2009 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Pressemeddelelse vedr. Helårsrapporten.


04.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 04.11.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af kvartalsrapport.


04.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 04.11.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Pressemeddelelse vedr. kvartalsrapport.


25.08.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 25.08.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Indsendelse af halvårsrapport.


25.08.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 25.08.2008 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Pressemeddelelse vedr. Halvårsrapporten.


24.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Vedtægter ændret:

14.05.2008.

Nyt navn:

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S.


23.06.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Indtrådt i bestyrelsen:

Byplanchef Rita Bente Justesen, den 05.12.2007, John Erik Krommes, den 05.12.2007.


29.10.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Interessenter:

Tiltrådt:

Transport- og Energiministeriet Departementet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, den 26.10.2007, KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, 3. Kontor Finans, Fore byggelse og Forsikring, Rådhuspladsen 77, 3., 1550 København V, den 26.10.2007.


26.10.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30823702

Navn og adresse:
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S
Nordre Toldbod 7, postboks 2083, 1013

Retsform:

Interessentskab.

Seneste vedtægtsdato:

26.10.2007.

Stiftere:

Transport- og Energiministeriet Departementet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, den 26.10.2007, KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, 3. Kontor Finans, Fore byggelse og Forsikring, Rådhuspladsen 77, 3., 1550 København V, den 26.10.2007.

Bestyrelse:

Adm. direktør Carsten Johan Koch, (formand), (udnævnt af andre), Turistvej 192, 3460 Birkerød, den 26.10.2007, Skohandler Flemming Hansen, (næstformand), (udnævnt af andre), Langagervej 5, 7120 Vejle Øst, den 26.10.2007, Direktør Agneta Björkman, (udnævnt af andre), Bellisvej 17, 2970 Hørsholm, den 26.10.2007, Carl Christian Ebbesen, (udnævnt af andre), Grønbakken 8, 2720 Vanløse, den 26.10.2007, Professor, dr.merc Peter Maskell, (udnævnt af andre), Heisesgade 29, 2100 København Ø, den 26.10.2007, Stud. scient. pol Anne Vang Rasmussen, (udnævnt af andre), Rørsangervej 61, 3., 2400 København NV, den 26.10.2007.

Direktion:

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, (adm. dir), Islevhusvej 61, 2700 Brønshøj, den 26.10.2007.

Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Revision:

Rigsrevisor, Store Kongensgade 45, 1264 København K, den 26.10.2007, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune, Stormgade 20, 1555 København V, den 26.10.2007.

Første regnskabsår:

01.01.2007 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
26.10.2007
13.05.2008
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2018
841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme
27.10.2007
31.12.2007
751300 Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
26.10.2007
26.10.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
20.02.2015
18.04.2017
20.02.2015
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk


2. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2014
100-199 medarbejdere
1. kvt2014
100-199 medarbejdere
4. kvt2013
100-199 medarbejdere
3. kvt2013
100-199 medarbejdere
2. kvt2013
100-199 medarbejdere
1. kvt2013
100-199 medarbejdere
4. kvt2012
100-199 medarbejdere
3. kvt2012
100-199 medarbejdere
2. kvt2012
100-199 medarbejdere
1. kvt2012
100-199 medarbejdere
4. kvt2011
100-199 medarbejdere
3. kvt2011
100-199 medarbejdere
2. kvt2011
100-199 medarbejdere
1. kvt2011
100-199 medarbejdere
4. kvt2010
100-199 medarbejdere
3. kvt2010
100-199 medarbejdere
2. kvt2010
100-199 medarbejdere
1. kvt2010
100-199 medarbejdere
4. kvt2009
100-199 medarbejdere
3. kvt2009
100-199 medarbejdere
2. kvt2009
100-199 medarbejdere
1. kvt2009
100-199 medarbejdere
4. kvt2008
100-199 medarbejdere
3. kvt2008
100-199 medarbejdere
2. kvt2008
100-199 medarbejdere
1. kvt2008
50-99 medarbejdere