Skip to main content

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S

CVR-nummer

30823095

Adresse

c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176

Postnummer og by

2610 Rødovre

Startdato

10.09.2007

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

33110024

Mail

info@nordicdevelopmentgroup.com

Kommune

Rødovre

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse samt investering i fast ejendom og projektudvikling i Danmark og i udlandet samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

30.11.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

6.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

10.09.2007 - 30.09.2008

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller den samlede bestyrelse.

Direktion

(Adm. dir.)
Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K

Bestyrelse

(Formand)
Kaare Lund Stensdal
Krügersgade 4, 2. th.
2200 København N
Valgform: Generalforsamling

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Valgform: Generalforsamling

Eske Hartmann Munck
Fuglehavevej 60
2750 Ballerup
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

NORDIC DEVELOPMENT GROUP HOLDING ApS
c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2.
2730 Herlev

Revisor

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Legale Ejere

STENSDAL GROUP A/S
Valhøjs Alle 174 - 176
2610 Rødovre
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 03.09.2015


Ophørte legale ejere

NORDIC DEVELOPMENT GROUP HOLDING ApS
c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2.
2730 Herlev
Ejerandel: 90-99,99%
Stemmerettigheder: 90-99,99%
Afhændelsesdato: 09.07.2015Reelle Ejere

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.04.2008

Dato: 12.12.2018
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.12.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.2017
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.02.2015
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 16.01.2014
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.01.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.01.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.2009
Periode: 10.09.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S

P-nummer

Adresse

c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176

Postnummer og by

2610 Rødovre

Startdato

10.09.2007

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98152800

Mail

info@nordicdevelopmentgroup.com
03.12.2018 Ændring af kapital

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 30.11.2018
Kapitalnedsættelse besluttet 30.11.2018 og gennemført 03.12.2018 dækning af underskud kr. 38.500.000,00  til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 6.500.000,00.

09.05.2018 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kaare Lund Stensdal, den 08.05.2018, Søren Stensdal (formand), den 08.05.2018, Kim Sørensen, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

Eske Hartmann Munck, den 08.05.2018, Kaare Lund Stensdal (formand), den 08.05.2018, Søren Stensdal, den 08.05.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Kim Sørensen (adm. dir), den 08.05.2018.

Tiltrådte:

Søren Stensdal (adm. dir), den 08.05.2018.

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 08.05.2018.


09.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Fratrådte:

Stig Wadmann, den 27.12.2016.

Tiltrådte:

Kaare Lund Stensdal, den 27.12.2016.


26.10.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev

Vedtægter ændret: 24.10.2016
Ny adresse: c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre
Ny kommune: Rødovre

14.09.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2, 2730 Herlev

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32067360, NDG MARINE A/S, der samtidig er opløst.
15.07.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2, 2730 Herlev

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan 

for den påtænkte fusion mellem 

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S CVR 30823095 (forsættende),

NDG MARINE A/S CVR: 32067360 (ophørende)

Kapitalejerne i 

NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S CVR 30823095

NDG MARINE A/S CVR: 32067360

har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om 

kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. 

Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for 

bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er

stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer inden fire uger fra d.d.


20.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Rentemestervej 14, 2730 Herlev

Ny adresse:

c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


28.05.2013 Statusændring

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32833403 JOC WIND ApS, CVR-NR. 33167172 NDG RENEWABLE ApS, der samtidig er opløst.


25.01.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 30823095 NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S (fortsættende).
CVR-NR. 32833403 JOC WIND ApS (ophørende).
CVR-NR. 33167172 NDG RENEWABLE ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 30823095 NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S.
CVR-NR. 32833403 JOC WIND ApS.
CVR-NR. 33167172 NDG RENEWABLE ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


26.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Pedersen, den 25.09.2012.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kim Sørensen (adm. dir), den 25.09.2012.


16.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Kuhlausvej 5, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

11.09.2012.

Ny adresse:

Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 11.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Sørensen, den 11.09.2012.


01.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


06.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9200 Aalborg SV

Ny adresse:

Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV.


14.01.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

13.01.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Mogensen Olesen, den 13.01.2010.


25.02.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

23.02.2009.


14.10.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.09.2008.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 30.09.2008.


24.04.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

01.04.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 22.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 45.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tage Kragbak, den 01.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal (formand), den 01.04.2008, Adm. direktør Stig Wadmann, den 01.04.2008.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Første regnskabsår:

10.09.2007 - 30.09.2008.


18.12.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

18.12.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 22.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.500.000,00.


05.12.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Vesterbro 18, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Nytorv 11, 3., 9000 Aalborg.


12.09.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30823095

Navn og adresse:
NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S
Vesterbro 18, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

10.09.2007.

Seneste vedtægtsdato:

10.09.2007.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 30817435 INVESTERINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 2007 ApS, Vesterbro 18, 9000 Aalborg, den 10.09.2007.

Bestyrelse:

Advokat Tage Kragbak, den 10.09.2007, Advokat Mogens Mogensen Olesen, den 10.09.2007, Direktør Morten Pedersen, den 10.09.2007.

Direktion:

Direktør Morten Pedersen, den 10.09.2007.

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller den samlede bestyrelse.

Revision:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Skelagervej 1 A, 9100 Aalborg, den 10.09.2007.

Første regnskabsår:

10.09.2007 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
20.12.2014
23.10.2016
c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2. 2730 Herlev
16.09.2012
19.12.2014
Rentemestervej 14 2400 København NV
06.06.2010
15.09.2012
Kuhlausvej 5 9200 Aalborg SV
05.12.2007
05.06.2010
Nytorv 11, 3. 9000 Aalborg
10.09.2007
04.12.2007
Vesterbro 18 9000 Aalborg
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
01.01.2008
999999 Uoplyst
10.09.2007
31.12.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
24.10.2016
29.11.2018
24.10.2016
11.09.2012
23.10.2016
11.09.2012
Registreret kapital
Fra
Til
01.04.2008
29.11.2018
45.000.000,00
18.12.2007
31.03.2008
22.500.000,00 DKK
10.09.2007
17.12.2007
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2012
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere


2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
1 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
1 medarbejdere