Skip to main content

DET GRØNNE TEAM ApS

CVR-nummer

30598075

Adresse

Magle Alle 6

Postnummer og by

2770 Kastrup

Startdato

29.05.2007

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Tårnby

Branchekode

813000 Landskabspleje

Formål

Selskabets formål er at drive anlægsgartner- og kloakeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.09.2017

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

301.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

29.05.2007 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af 2 direktører

Direktion

(Direktør)
Brian Flemming Henrik Jensen
Magle Alle 6
2770 Kastrup
Danmark

(Direktør)
Niels Glissov
Højsletten 8
Dalby
4690 Haslev
Danmark

Stiftere

BRIAN J. HOLDING ApS
Magle Alle 6
2770 Kastrup

ANLÆGSTEKNIKER NIELS GLISSOV ApS
c/o Niels Glissov
Højsletten 8
Dalby
4690 Haslev

Revisor

Dansk Revision København A/S
Skindergade 38, 2.
1159 København K

Legale Ejere

BRIAN J. HOLDING ApS
Magle Alle 6
2770 Kastrup
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 29.05.2007

ANLÆGSTEKNIKER NIELS GLISSOV ApS
c/o Niels Glissov
Højsletten 8
Dalby
4690 Haslev
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 29.05.2007


Ophørte legale ejere

Brian Flemming Henrik Jensen
Magle Alle 6
2770 Kastrup
Danmark
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 29.05.2007

Niels Glissov
Højsletten 8
Dalby
4690 Haslev
Danmark
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 29.05.2007Reelle Ejere

Brian Flemming Henrik Jensen
Magle Alle 6
2770 Kastrup
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 29.05.2007

Niels Glissov
Højsletten 8
Dalby
4690 Haslev
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 29.05.2007

Dato: 28.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.10.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 02.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2008
Periode: 29.05.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

DET GRØNNE TEAM ApS

P-nummer

Adresse

Magle Alle 6

Postnummer og by

2770 Kastrup

Startdato

29.05.2007

Branchekode

813000 Landskabspleje

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

32847300

Mail

info@dgteam.dk
25.06.2019 Ændring i revision

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Magle Alle 6, 2770 Kastrup

Revision:

Fratrådte:

DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.06.2019.

Tiltrådte:

CVR-NR. 32671608 Dansk Revision København A/S, Skindergade 38, 2., 1159 København K, den 19.06.2019.


18.10.2017 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring af kapital

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Magle Alle 6, 2770 Kastrup

Den under 30.08.2017 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af virksomheden, er tilbagetaget.

Vedtægter ændret: 29.09.2017
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 29.09.2017.
kr. 1.000,00, indbetalt kontant, kurs 40.000,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 301.000,00.

Direktion:

Tiltrådte:

Niels Glissov, den 29.09.2017, Brian Flemming Henrik Jensen, den 29.09.2017.

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af 2direktører.

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 26580390 DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød, den 29.09.2017.


30.08.2017 Ændring i revision, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Magle Alle 6, 2770 Kastrup

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 30.08.2017

Direktion:

Fratrådte:

Brian Flemming Henrik Jensen, den 30.08.2017.

Direktionssuppleanter:

Fratrådte:

Niels Glissov, den 30.08.2017.

Revision:

Fratrådte:

Aage & Povl Holm I/S, den 30.08.2017.


28.11.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Magle Alle 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Glissov, den 28.11.2014.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Brian Flemming Henrik Jensen, den 28.11.2014.

Direktørsuppleant:

Tiltrådt som suppleant:

Anlægsgartner Niels Glissov, den 28.11.2014.


07.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Skottegården 11, st. th., 2770 Kastrup

Ny adresse:

Magle Alle 6, 2770 Kastrup.
01.04.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Skottegården 11, st. th., 2770 Kastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 28861133 TIMEVISION SR STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 15.11.2007.

Indtrådt i revisionen:

Aage & Povl Holm Statsautoriserede revisorer, Rustenborgvej 7A, 2800 Kongens Lyngby, den 15.11.2007.


30.05.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30598075

Navn og adresse:
DET GRØNNE TEAM ApS
Skottegården 11, st. th., 2770 Kastrup

Stiftelsesdato:

29.05.2007.

Seneste vedtægtsdato:

29.05.2007.

Kapital:

kr. 300.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 16.666,00 til kurs 120,00, i værdier kr. 283.334,00 til kurs 120,00.

Stiftere:

CVR-NR. 20204346 ANLÆGSTEKNIKER NIELS GLISSOV ApS, Højsletten 8, Dalby, 4690 Haslev, den 29.05.2007, CVR-NR. 29391602 BRIAN J. HOLDING ApS, Magle Alle 6, 2770 Kastrup, den 29.05.2007.

Direktion:

Anlægsgartner Niels Glissov, den 29.05.2007.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 28861133 DANSK REVISION ØST STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød, den 29.05.2007.

Første regnskabsår:

29.05.2007 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
29.05.2007
06.07.2008
Skottegården 11, st. th. 2770 Kastrup
Status
Fra
Til
30.08.2017
17.10.2017
Under tvangsopløsning
29.05.2007
29.08.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
30.05.2007
31.12.2007
014120 Anlægsgartnerier
29.05.2007
29.05.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
29.05.2007
28.09.2017
29.05.2007
Registreret kapital
Fra
Til
29.05.2007
17.10.2017
300.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
29.05.2007
30.08.2017
Selskabet tegnes af direktøren.
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk


2. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere