Skip to main content

ENERGI VIBORG GADELYS A/S

CVR-nummer

30593855

Adresse

Industrivej 15

Postnummer og by

8800 Viborg

Startdato

01.04.2007

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Viborg

Branchekode

432100 El-installation

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med etablering, produktion og levering af gade- og vejbelysning og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. Selskabet kan derudover efter bestyrelsens skøn udøve anden tilknyttet virksomhed efter elforsyningslovens § 4, stk. 2. Selskabets virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.05.2019

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.2007 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Direktør)
Mette Urup
Nyrupvej 29
Nyrup
9600 Aars

Bestyrelse

(Formand)
Allan Clifford Christensen
Østergade 2
7470 Karup J
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Peter Juhl
Rødkløvervej 6
Løvel
8830 Tjele
Valgform: Generalforsamling

Ove Kent Jørgensen
Teglbrændervej 26
8800 Viborg
Valgform: Generalforsamling

Martin Sanderhoff
Skovkrattet 9
8850 Bjerringbro
Valgform: Generalforsamling

Anders Kristian Korsbæk Jensen
Trekronervej 86
Tulstrup
9620 Aalestrup
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS
Højbro Plads 10
1200 København K

Legale Ejere

ENERGI VIBORG A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.04.2007

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 15.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 13.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2008
Periode: 01.04.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

ENERGI VIBORG GADELYS A/S

P-nummer

Adresse

Industrivej 15

Postnummer og by

8800 Viborg

Startdato

01.04.2007

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Industrivej 15, 8800 Viborg

Direktion:

Fratrådte:

Christian Hagelskjær, den 14.08.2019.

Tiltrådte:

Mette Urup, den 15.08.2019.


06.06.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Industrivej 15, 8800 Viborg

Vedtægter ændret: 13.05.2019

07.02.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Industrivej 15, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Allan Clifford Christensen (næstformand), den 19.01.2018, Niels Jørgen Dueholm (formand), den 19.01.2018, Peter Juhl, den 19.01.2018, Flemming Lund, den 19.01.2018.

Tiltrådte:

Allan Clifford Christensen (formand), den 19.01.2018, Peter Juhl (næstformand), den 19.01.2018, Ove Kent Jørgensen, den 19.01.2018, Martin Sanderhoff, den 19.01.2018.


15.09.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Ny adresse: Industrivej 15, 8800 Viborg

21.12.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Gytz Olesen, den 17.12.2015.

Tiltrådte:

Flemming Lund, den 17.12.2015.
28.09.2015 Ændring i revision

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 04.05.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Resenvej 81, 7800 Skive, den 04.05.2015.


02.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nikolai Hylleberg Norup, den 07.10.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kundechef Peter Juhl Stadsbjerg, den 07.10.2014.


07.02.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Allan Clifford Christensen, den 24.01.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Inger Løjengaard Jakobsen, den 24.01.2014, Lea Brun Flarup, den 24.01.2014, Torsten Brask Møller Nielsen, den 24.01.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Anders Kristian Korsbæk Jensen, den 24.01.2014, Nikolai Hylleberg Norup, den 24.01.2014, Lærer Søren Gytz Olesen, den 24.01.2014.


27.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

22.10.2012.


27.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

19.04.2010.


15.05.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Benny Lajer Ragner, den 06.05.2013, Rikke Cramer Christiansen, den 06.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Falckredder Niels Jørgen Dueholm (formand), den 06.05.2013, Ejendomsmægler Torsten Brask Møller Nielsen, den 06.05.2013.


15.05.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nina Arnfeldt Hygum, den 15.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Lea Brun Flarup, den 15.04.2013.


09.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.


31.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mette Urup, den 30.08.2010.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Christian Hagelskjær, den 30.08.2010.


26.04.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

19.04.2010.


21.01.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Kornbek, den 14.01.2010, Svend Aage Jensen, den 14.01.2010, Christian Hagelskjær, den 14.01.2010, Annette Kløjgaard Jensen, den 14.01.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Benny Lajer Ragner (formand), den 14.01.2010, Kontorass Inger Løjengaard Jakobsen (næstformand), den 14.01.2010, Seniorsergent Allan Clifford Christensen, den 14.01.2010, Rikke Cramer Christiansen, den 14.01.2010, Advokat Nina Arnfeldt Hygum, den 14.01.2010.


03.02.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Andersen, den 31.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Annette Kløjgaard Jensen, den 01.02.2009.


06.03.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Aastrup, den 01.10.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Christian Hagelskjær, den 25.02.2008.


03.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
Bøssemagervej 8, 8800 Viborg

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

01.04.2007 - 31.12.2007.


14.06.2007 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
VICH 9723 A/S
c/o Advokat Victor Christoffersen, Rosenborggade 3, 3., 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

11.06.2007.

Nyt navn:

ENERGI VIBORG GADELYS A/S.

Ny adresse:

Bøssemagervej 8, 8800 Viborg.

Ny kommune:

Viborg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, den 11.06.2007, Victor Christoffersen, den 11.06.2007, Helen Mimi Janniche, den 11.06.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Byrådsmedlem Bent Kornbek (formand), den 11.06.2007, Borgmester Svend Aage Jensen (næstformand), den 11.06.2007, Direktør Bjarne Aastrup, den 11.06.2007, Allan Andersen, den 11.06.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Victor Christoffersen, den 11.06.2007.

Indtrådt i direktionen:

Statsautoriseret revisor Mette Urup, den 11.06.2007.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Karl-Alfred Brylle, den 11.06.2007.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 11.06.2007.


23.05.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30593855

Navn og adresse:
VICH 9723 A/S
c/o Advokat Victor Christoffersen, Rosenborggade 3, 3., 1130 Rosenborggade

Stiftelsesdato:

01.04.2007.

Seneste vedtægtsdato:

01.04.2007.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 73233313 ASX 4050 ApS, Rosenborggade 3, 1130 København K, den 01.04.2007.

Bestyrelse:

Cand. Jur Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, den 01.04.2007, Advokat Victor Christoffersen, den 01.04.2007, Dekorationschef Helen Mimi Janniche, den 01.04.2007.

Direktion:

Advokat Victor Christoffersen, den 01.04.2007.

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller den samlede bestyrelse.

Revision:

Statsautoriseret revisor Karl-Alfred Brylle, Rosenørns Allé 16, 4., 1634 København V, den 01.04.2007.

Første regnskabsår:

01.04.2007 - 30.09.2008.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.04.2007
10.06.2007
VICH 9723 A/S
Adresse
Fra
Til
15.09.2016
19.10.2018
Industrivej 15 8800 Viborg
14.06.2007
14.09.2016
Bøssemagervej 8 8800 Viborg
01.04.2007
13.06.2007
c/o Advokat Victor Christoffersen
Rosenborggade 3, 3. 1130 København K
Branchekode
Fra
Til
01.04.2007
31.12.2007
453100 El-installation
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
22.10.2012
12.05.2019
22.10.2012