Skip to main content

GJERN BAKKER K/S

CVR-nummer

30575695

Adresse

Ortenvej 80

Postnummer og by

6800 Varde

Startdato

02.05.2007

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Varde

Branchekode

552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

Formål

Virksomhedens formål er opførelse og videresalg af ferieboliger beliggende på ejendommene delnr. 4 af matr.nr. 4 G, delnr. 5 af matr.nr. 4 M, delnr. 10 af matr.nr. 4 D og delnr. 8 af matr.nr. 4 C, alle Skannerup By, Skannerup, og eventuelt vidersalg af 110 ferieboliger samt centerbygning opført på matr.nr. 6 I Holmstol By, Skannerup.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.04.2012

Første regnskabsperiode

27.03.2007 - 31.12.2007

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med en direktør

Fuldt ansvarlig deltager

Direktion

(Direktør)
Martin Bøgh Jensen
Ortenvej 80
6800 Varde

Revisor

Legale Ejere

ELMEVANGEN VARDE ApS
Ortenvej 80
6800 Varde
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 30.06.2013

Reelle Ejere

Bjarne Jensen
Vesterport 10, 2. tv.
6800 Varde
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 30.06.2013

Dato: 23.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 12.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2008
Periode: 27.03.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

GJERN BAKKER K/S

P-nummer

Adresse

Ortenvej 80

Postnummer og by

6800 Varde

Startdato

02.05.2007

Branchekode

552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

Reklamebeskyttelse

Nej
20.10.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Ortenvej 80, 6800 Varde

Direktion:

Fratrådte:

Bjarne Jensen, den 16.10.2017.

Tiltrådte:

Martin Bøgh Jensen, den 16.10.2017.


07.06.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Ortenvej 80, 6800 Varde

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 25.05.2012.

Indtrådt i revisionen:

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Markedspladsen 25, 6800 Varde, den 25.05.2012.


19.04.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 6800 Varde

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

18.04.2012.

Ny adresse:

Ortenvej 80, 6800 Varde.

Ny kommune:

Varde.


27.02.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan Vestergaard Rasmussen, den 23.01.2012.

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Bjarne Jensen, den 23.01.2012.


02.12.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Vestre Havnepromenade 21, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

25.11.2011.

Ny adresse:

Lille Amerika 10, 8883 Gjern.

Ny kommune:

Silkeborg.
14.10.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Calum, den 04.10.2011.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Vestergaard Rasmussen, den 04.10.2011.


29.10.2010 Ændring i revision

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV.


26.10.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

12.10.2010.


24.06.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Komplementar:

Udtrådt:

CVR-NR. 29516448 SØHØJLANDET INVEST ApS.


14.06.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

05.05.2010.

Ny adresse:

Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg.

Ny kommune:

Aalborg.

Komplementar:

Tiltrådt:

CVR-NR. 32890873 KOMPLEMENTARSELSKABET SØHØJLANDET ApS, Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg, den 05.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Ravn Andersen, den 05.05.2010, John Staal, den 05.05.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Peter Balling, den 05.05.2010, Kjeld Palsten Sørensen, den 05.05.2010.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Henrik Calum, den 05.05.2010.

Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 05.05.2010.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 05.05.2010.


01.12.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Direktion:

Udtrådt:

Henrik Carl Meding, den 25.11.2009, Lars Westergaard Petersen, den 25.11.2009, Lotte Tidemann Stenstrop, den 25.11.2009.

Indtrådt: Regnskabschef Niels Peter Balling, den 25.11.2009, Registreret revisor Kjeld Palsten Sørensen, den 25.11.2009.


04.01.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, den 12.09.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 12.09.2007.


24.10.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

28.09.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Ravn Andersen, den 28.09.2007, Direktør John Flemming Staal Pedersen, den 28.09.2007.

Direktion:

Udtrådt:

John Flemming Staal Pedersen, den 28.09.2007, den 28.09.2007, Morten Pedersen, den 28.09.2007.

Indtrådt: Lars Westergaard Petersen, den 28.09.2007, Lotte Tidemann Stenstrop, den 28.09.2007.
Virksomheden tegnes af to medlemmer af direktionen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.


04.06.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30575695

Navn og adresse:
GJERN BAKKER K/S
Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

27.03.2007.

Komplementar: CVR-NR. 29516448 SØHØJLANDET INVEST ApS, Lille Amerika 10, 8883 Gjern, den 27.03.2007.

Direktion:

Henrik Carl Meding, den 27.03.2007, Direktør John Flemming Staal Pedersen, den 27.03.2007, Direktør Morten Pedersen, den 27.03.2007.

Virksomheden tegnes af to medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion.

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Åboulevarden 31, 8100 Århus C, den 27.03.2007.

Første regnskabsår:

27.03.2007 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
19.04.2012
17.12.2017
Ortenvej 80 6800 Varde
25.11.2011
18.04.2012
Lille Amerika 10 8883 Gjern
05.05.2010
24.11.2011
Vestre Havnepromenade 21 9000 Aalborg
02.05.2007
04.05.2010
Lille Amerika 10 8883 Gjern
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
30.09.2016
682030 Anden udlejning af boliger
02.05.2007
31.12.2007
980000 Uoplyst