Skip to main content

Milthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB

CVR-nummer

30550439

Adresse

Søgade 20

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

27.06.2007

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

58581690

Kommune

Ringsted

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Formål

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

02.01.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

27.06.2007 - 30.06.2008

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Direktion

Steffen Christian Nielsen
Bredgade 39
4653 Karise
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Louise Pauline Katrine Milthers
Zahlesvej 8
4100 Ringsted
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Steffen Christian Nielsen
Bredgade 39
4653 Karise
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

PARTNER ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB
Nørregade 54 A
4600 Køge

SELSKABET AF 27.06.2007 ApS
Birkegaardsalle 18
2680 Solrød Strand

ADVOKATANPARTSSELSKABET ANDERS BIRCH POULSEN
Lindevej 60
Hareskov
3500 Værløse

Legale Ejere

ADVOKATANPARTSSELSKABET LOUISE MILTHERS HOLDING
c/o Partner Advokater Ringsted ApS
Søgade 20
4100 Ringsted
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 01.05.2016

ADVOKATANPARTSSELSKABET HESINI HOLDING
c/o Partner Advokater Ringsted ApS
Søgade 20
4100 Ringsted
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 01.07.2014


Ophørte legale ejere

PARTNER ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB
Nørregade 54 A
4600 Køge
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 30.04.2016Reelle Ejere

Louise Pauline Katrine Milthers
Zahlesvej 8
4100 Ringsted
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.05.2016

Steffen Christian Nielsen
Bredgade 39
4653 Karise
Danmark
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.07.2014

Dato: 30.09.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.09.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.09.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.09.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 21.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.11.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.12.2008
Periode: 27.06.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

Milthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB

P-nummer

Adresse

Søgade 20

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

27.06.2007

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

58581690
23.01.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
MIlthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Vedrørende ændringen registreret den 04.01.2018 blev selskabets nye navn registreret som: MIlthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB


Der korrekte selskabsnavn er: Milthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB

04.01.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret: 02.01.2018
Nyt navn: MIlthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB

15.09.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret: 06.09.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Advokat Louise Pauline Katrine Milthers, den 06.09.2016, Steen Witthøfft (formand), den 06.09.2016.

Tiltrådte:

Advokat Louise Pauline Katrine Milthers (formand), den 06.09.2016.

Revision:

Fratrådte:

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, den 06.09.2016.


02.06.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Fratrådte:

Birgit Lund Thrusholm, den 31.05.2016.

Tiltrådte:

Advokat Louise Pauline Katrine Milthers, den 31.05.2016.


19.02.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Kapitalnedsættelse besluttet 27.11.2015 er gennemført 19.02.2016.
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00.11.12.2015 Ændring af kapital, Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Virksomheden er omdannet til et anpartsselskab med CVR-nummer: 30550439 Vedtægter ændret: 27.11.2015
Nyt navn: PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
Kapitalnedsættelse besluttet 27.11.2015 udbetaling til aktionær anpartshaver kr. 200.000,00  til kurs 100,00.
Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et andet medlem af bestyrelsen..


10.11.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Vedtægter ændret:

05.11.2014.

Nyt navn:

PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB.

Slettede binavne:

PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB, RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB, RET&RÅD PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB.


23.09.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Witthøfft, den 08.09.2014, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Birgit Lund Thrusholm, den 08.09.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mads Lyshøj Ulrikkeholm, den 08.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Steffen Christian Nielsen, den 08.09.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Witthøfft, den 08.09.2014.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Steffen Christian Nielsen, den 08.09.2014.


14.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30821963 GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 12.09.2011.

Indtrådt i revisionen:

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Jyllandsgade 9, 4100 Ringsted, den 12.09.2011.


03.06.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Birch Poulsen, den 03.06.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anders Birch Poulsen, den 03.06.2010.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Steen Witthøfft, den 03.06.2010.


03.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Albert Juul Digens, den 01.03.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Albert Juul Digens, den 01.03.2010.


09.09.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian André Bisgaard, den 07.09.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Mads Lyshøj Ulrikkeholm, den 07.09.2009.


16.01.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dorthe Westerdahl, den 16.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Christian André Bisgaard, den 16.01.2009.


01.04.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25164792 G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 16.11.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30821963 GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Fændediget 13, 4600 Køge, den 16.11.2007.


25.10.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Witthøfft, den 25.10.2007.

Indtrådt i direktionen:

Albert Juul Digens, den 25.10.2007, Anders Birch Poulsen, den 25.10.2007.


28.06.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30550439

Navn og adresse:
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
Søgade 20, 4100 Ringsted

Binavne:

PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB (PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB), RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB (PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB), RET&RÅD PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB (PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB).

Stiftelsesdato:

27.06.2007.

Seneste vedtægtsdato:

27.06.2007.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 200,00.

Stiftere:

CVR-NR. 26404606 PARTNER ADVOKATER KØGE ADVOKATAKTIESELSKAB, Nørregade 54A, 4600 Køge, den 27.06.2007, CVR-NR. 30696131 ADVOKATANPARTSSELSKABET ANDERS BIRCH POULSEN, Manøgade 1, 1. th., 2100 København Ø, den 27.06.2007, CVR-NR. 30696220 ADVOKATANPARTSSELSKABET ALBERT JUUL DIGENS, Birkegaardsalle 18, 2680 Solrød Strand, den 27.06.2007.

Bestyrelse:

Birgit Lund Thrusholm (formand), den 27.06.2007, Albert Juul Digens, den 27.06.2007, Anders Birch Poulsen, den 27.06.2007, Advokat Dorthe Westerdahl, den 27.06.2007, Advokat Steen Witthøfft, den 27.06.2007.

Direktion:

Advokat Steen Witthøfft, den 27.06.2007.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.

Revision:

CVR-NR. 25164792 GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Fændediget 13, 4600 Køge, den 27.06.2007.

Første regnskabsår:

27.06.2007 - 30.06.2008.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
02.01.2018
22.01.2018
MIlthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB
27.11.2015
01.01.2018
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATANPARTSSELSKAB
05.11.2014
26.11.2015
PARTNER ADVOKATER RINGSTED ADVOKATAKTIESELSKAB
27.06.2007
04.11.2014
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD RINGSTEDADVOKATAKTIESELSKAB
Virksomhedsform
Fra
Til
27.06.2007
26.11.2015
Aktieselskab
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
01.01.2008
999999 Uoplyst
01.08.2007
31.12.2007
741100 Advokatvirksomhed
27.06.2007
31.07.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
06.09.2016
01.01.2018
06.09.2016
27.11.2015
05.09.2016
27.11.2015
05.11.2014
26.11.2015
05.11.2014
Registreret kapital
Fra
Til
27.06.2007
26.11.2015
500.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
05.11.2014
10.12.2015
Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2019
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


2. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
3. kvt2013
1 medarbejdere
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
2-4 medarbejdere
1. kvt2008
2-4 medarbejdere
4. kvt2007
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
1 medarbejdere