Skip to main content

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS

CVR-nummer

30485998

Adresse

Granvænget 21

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

13.03.2007

Ophørsdato

15.04.2011

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

21206502

Kommune

Randers

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Formål

Fondens formål er at drive forskning på internationalt niveau og detil knyttet formidlings- og rådgivningsvirksomhed inden for seniorområdet. Fondens formål kan bl.a. opfyldes ved at: Fondens egne medarbejdere alene eller i samarbejde med andre forskere eller forskningsinstitutioner iværksætter, koordinerer og/eller gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter indenfor området Formidle danske og udenlandske forskningsresultater indenfor området og tage aktivt del i den offentlige debat på området Udbud af forskningsydelser og rådgivning til aktører på området, herunder blandt andre offentlige myndigheder, kommuner, institutioner, organisationer og danske og internationale erhvervs-virksomheder.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.03.2007

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

13.03.2007 - 31.12.2007
Dato: 31.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 15.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.02.2009
Periode: 13.03.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS

P-nummer

Adresse

Granvænget 21

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

13.03.2007

Ophørsdato

15.04.2011

Branchekode

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

21206502


01.06.2011 Statusændring

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Granvænget 21, 8920

Likvidation sluttet, og fonden opløst.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
01.06.2011.


26.11.2010 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Granvænget 21, 8920

Likvidation vedtaget 25.11.2010.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
26.11.2010.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Jes Weyhe Grønbæk, (udnævnt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25.11.2010), Rådhustorvet 4, 8900 Randers C, den 25.11.2010.

Ledelsen fratrådt.
Fonden tegnes af likvidator.
Fondens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


14.04.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Granvænget 21, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Haubo Christensen, den 01.03.2009.


10.03.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Granvænget 21, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Pia Haugaard Jensen, den 23.02.2009.


19.02.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Vestervold 24, st. th., 8920

Ny adresse:

Granvænget 21, 8920 Randers NV.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Wegens, den 11.06.2008.
01.07.2008 Ændring af adresse

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Vestervold 24, st. th., 8900 Randers

Som led i ændringen af postnr. i en række kommuner er selskabets hjemstedsadresse blevet ændret.


26.01.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Vestervold 24, st. th., 8900 Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Birgitte Drud Nielsen, den 02.11.2007, Else Kirstine Andersen, den 02.11.2007, Max Vitus Bæhring, den 02.11.2007.


06.05.2007 Nye selskaber

CVR-nummer: 30485998

Navn og adresse:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND 50PLUS LAB FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTER I RANDERS
Vestervold 24, st. th., 8900 Randers

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vedtægtsdato:

13.03.2007.

Kapital:

kr. 300.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00.

Bestyrelse:

Adm. direktør Per Nørret (formand), den 13.03.2007, Prorektor Jørgen Vesteraa Østergaard (næstformand), den 13.03.2007, Markedschef Pia Haugaard Jensen (næstformand), den 13.03.2007, Birgitte Drud Nielsen (næstformand), den 13.03.2007, Institutionsleder Aage Stenz (næstformand), den 13.03.2007, Fhv. Socialminister MF Else Kirstine Andersen, den 13.03.2007, Forbundsformand Max Vitus Bæhring, den 13.03.2007, Direktør Bjarne Haubo Christensen, den 13.03.2007, Borgmester Keld Hüttel, den 13.03.2007, Direktør Knud Overgaard Jakobsen, den 13.03.2007, Afdelingsdirektør Frank Pihlmann Pedersen, den 13.03.2007, Jesper Wegens, den 13.03.2007.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller én næstformand i forening med yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede betyrelse i forening.

Revision:

CVR-NR. 76487316 KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Middelgade 6, 8900 Randers, den 13.03.2007.

Første regnskabsår:

13.03.2007 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
13.03.2007
15.02.2009
Vestervold 24, st. th. 8900 Randers C
Status
Fra
Til
25.11.2010
14.04.2011
Under frivillig likvidation
13.03.2007
24.11.2010
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.06.2007
31.12.2007
741490 Anden virksomhedsrådgivning
13.03.2007
31.05.2007
980000 Uoplyst