Skip to main content

MEDIMEX ApS

CVR-nummer

14010211

Adresse

c/o Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

10.12.1977

Ophørsdato

05.08.2002

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at drive køb og salg af værdipapirer, herunder pantebreve, aktier og obligationer, samt anden investerings- og finsnsieringsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

24.08.2001

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene.

Dato: 15.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 22.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.05.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.08.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1976 - 31.12.1976
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

MEDIMEX APS

P-nummer

Adresse

c/o LRS.PER E. H. STAKEMANN.
Kronprinsessegade 18

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

01.01.1976

Ophørsdato

24.09.2001

Branchekode

741100 Advokatvirksomhed

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

MEDIMEX ApS

P-nummer

Adresse

Kronprinsessegade 18

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

25.09.2001

Ophørsdato

05.08.2002

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


27.08.2002 Statusændring

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 10302633 AKTIESELSKABET STAKEMANN, og selskabets binavn DATAKON ApS, ELEKTRONISK DATABEHANDLING AF KONTRAKTER (MEDIMEX ApS) er slettet.


04.06.2002 Statusændring

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 14010211 MEDIMEX ApS. der tillige driver virksomhed under navnet DATAKON ApS, ELEKTRONISK DATABEHANDLING AF KONTRAKTER (MEDIMEX ApS).
CVR-NR. 10014689 VX 10.312 ApS.
CVR-NR. 10302633 AKTIESELSKABET STAKEMANN. der tillige driver virksomhed under navnene STAKEMANN A/S (AKTIESELSKABET STAKEMANN), A/S PSE NR. 2000 (AKTIESELSKABET STAKEMANN).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


25.09.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Ny adresse:

c/o Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.


11.09.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

24.08.2001.


14.08.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.06.2001.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Madsen (formand), den 20.06.2001, Jørgen Herman Melchior, den 20.06.2001, Ulrik Mikael Stakemann, den 20.06.2001.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene.
19.03.1998 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Kim Madsen.


08.01.1996 Ændring i revision, Statusændring, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

19.12.1995.

Likvidationen hævet og selskabet er trådt.
i virksomhed på ny 21.10.1995.

Fratrådt som likvidator:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt kontant, kurs 416,67.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 3., 1306 København K, den 21.10.1995.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Østergade 11, 4., 4000 Roskilde.


11.01.1995 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS I LIKVIDATION
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Likvidation vedtaget 01.01.1995.

Tiltrådt som likvidator:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 3., 1306 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


17.03.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

ADVOKATFULDMÆGTIG HANS CHRISTIAN GALST NIELSEN


16.10.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.08.1989

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen


01.03.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.01.1988

Selskabet tegnes af en direktør eller af den
samlede bestyrelse


15.03.1985 Nye selskaber

CVR-nummer: 14010211

Navn og adresse:
MEDIMEX ApS
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Binavn:

DATAKON ApS, ELEKTRONISK DATABEHANDLING AF KONTRAKTER (MEDIMEX ApS)

Stiftelsesdato:

10.12.1977

Seneste vedtægtsdato:

21.12.1984

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

I/S Revisorgruppen, Algade 10, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Adresse
Fra
Til
10.12.1977
24.09.2001
c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Status
Fra
Til
21.10.1995
04.08.2002
Normal
01.01.1995
20.10.1995
Under frivillig likvidation
10.12.1977
31.12.1994
Normal
Branchekode
Fra
Til
10.12.1977
24.09.2001
741100 Advokatvirksomhed
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
02.11.1995
80.000,00 DKK