Skip to main content

K/S Berlin-Buchow

CVR-nummer

29922756

Adresse

c/o Athene Group A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

10.09.2006

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

41773844

Mail

mv@athenegroup.dk

Kommune

Aalborg

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved erhvervelse og senere udlejning samt eventuelt salg af erhvervsejedomme beliggende Tyskland

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

19.01.2018

Første regnskabsperiode

10.09.2006 - 31.12.2006

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af næstformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Fuldt ansvarlig deltager

Komplementarselskabet Berlin-Buchow ApS
c/o Athene Group A/S
Råensvej 1
9000 Aalborg

Direktion

(Direktør)
Jens-Ejner Rønne Pedersen
Løndalen 16
9260 Gistrup

Bestyrelse

(Formand)
Eigild Bødker Christensen
Søndre Skovvej 70
9000 Aalborg
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Jesper Bødker Christensen
Evasvej 7
9000 Aalborg
Valgform: Generalforsamling

Allan Bødker Christensen
Folehavevej 13
9000 Aalborg
Valgform: Generalforsamling

Revisor

Legale Ejere

AG-4 A/S
Råensvej 1
9000 Aalborg
Ejerandel: 90-99,99%
Stemmerettigheder: 90-99,99%
Ændringsdato: 30.09.2016

MARTIN INVEST A/S SKIVE
Resenvej 79
7800 Skive
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Ændringsdato: 30.09.2016

Reelle Ejere

Eigild Bødker Christensen
Søndre Skovvej 70
9000 Aalborg
Ejerandel: 51,00%
Stemmerettigheder: 51,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 30.09.2016

Dato: 27.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 06.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2007
Periode: 10.09.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

K/S Berlin-Buchow

P-nummer

Adresse

c/o Athene Group A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

10.09.2006

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Reklamebeskyttelse

19.01.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S Berlin-Buchow
c/o Athene Group A/S, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret: 19.01.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jesper Bødker Christensen, den 19.01.2018.

Tiltrådte:

Jesper Bødker Christensen (næstformand), den 19.01.2018.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af næstformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.


29.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o Athene Group A/S, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret: 23.05.2017
Nyt navn: K/S Berlin-Buchow

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mogens Vester Jensen, den 23.05.2017, Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand), den 23.05.2017.

Tiltrådte:

Allan Bødker Christensen, den 23.05.2017, Eigild Bødker Christensen (formand), den 23.05.2017, Jesper Bødker Christensen, den 23.05.2017.

Direktion:

Tiltrådte:

Jens-Ejner Rønne Pedersen, den 23.05.2017.


17.05.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o Athene Group A/S, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 16.04.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 29442789 REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 16.04.2017.


07.03.2017 Ændring af adresse

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 København K

Ny adresse: c/o Athene Group A/S, Råensvej 1, 9000 Aalborg
Ny kommune: Ålborg

16.12.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Peter Lange Rudbeck Jørgensen (formand), den 01.12.2016, Jakob Mark Thorsen, den 01.12.2016, Søren Hald Vestergaard, den 01.12.2016.

Tiltrådte:

Mogens Vester Jensen, den 01.12.2016, Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand), den 01.12.2016.
08.01.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ib Dybdahl Christoffersen, den 01.01.2016.

Tiltrådte:

Jakob Mark Thorsen, den 01.01.2016.


27.12.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Henrik Asschenfeldt, den 19.11.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Ib Dybdahl Christoffersen, den 19.11.2014.


03.06.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lasse Buhl Jørgensen, den 20.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Henrik Asschenfeldt (valgt af andre), den 20.05.2014.


10.10.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Jørgen Timm, den 30.09.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Lasse Buhl Jørgensen (valgt af andre), den 30.09.2013.


28.05.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

09.05.2012.


11.11.2011 Ændring i revision

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S.


20.07.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o H & F Administration A/S, Amaliegade 27, 1256 København K.


14.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

06.05.2010.


21.08.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

15.06.2009.


22.12.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Schøn Hansen, den 12.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Jørgen Timm, den 12.12.2008.


18.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens-Ejner Rønne Pedersen, den 20.04.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Reg. revisor Peter Lange Rudbeck Jørgensen (formand), den 26.04.2007, Direktør Bent Schøn Hansen, den 26.04.2007, Søren Hald Vestergaard, den 26.04.2007.


19.02.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

31.12.2006.


17.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

10.11.2006.

Nyt navn:

K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III.


16.10.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29922756

Navn og adresse:
K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18
Ny Adelgade 8-10, 1104 Ny Adelgade

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

10.09.2006.

Komplementar: CVR-NR. 29930023 KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18 ApS, Ny Adelgade 8-10, 1104 København K, den 10.09.2006.

Bestyrelse:

Geschaftsfuhrer Jens-Ejner Rønne Pedersen (formand), den 10.09.2006.

Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden i forening med mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Revision:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 10.09.2006.

Første regnskabsår:

10.09.2006 - 31.12.2006.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
10.11.2006
22.05.2017
K/S ASSCHENFELDT, BERLIN SUPER III
10.09.2006
09.11.2006
K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND 18
Adresse
Fra
Til
20.07.2011
06.03.2017
c/o H & F Administration A/S
Amaliegade 27 1256 København K
10.09.2006
19.07.2011
Ny Adelgade 8 - 10 1104 København K
Branchekode
Fra
Til
01.12.2006
31.12.2007
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
10.09.2006
30.11.2006
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
23.05.2017
18.01.2018
23.05.2017
09.05.2012
22.05.2017
09.05.2012
Tegningsregel
Fra
Til
09.05.2012
18.01.2018
Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden i forening med mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2016
0 medarbejdere
1 årsværk