Skip to main content

Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS

CVR-normu

29776032

Najugaq

c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176

Postnormu aamma illoqarfik

2610 Rødovre

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

15.08.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

33110024

Kommuni

Rødovre

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Siunertaq

Selskabets formål er at eje og drive udlejning af fast ejendom med dertil hørende aktiviteter efter selskabets skøn.

Sulisut amerlassusiat

Atit allat

Formation ApS

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

30.11.2018

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

15.08.2006 - 30.09.2007

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Direktioni

(Adm. dir.)
Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K

Pilersitsisut

Rasmus Markholt
Birketinget 15
8000 Aarhus C

Mark Kaczko
Ellevej 1
8310 Tranbjerg J

Kukkunersiuisoq

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

STENSDAL EJENDOMME A/S
Valhøjs Alle 174 - 176
2610 Rødovre
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.04.2017


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

STENSDAL GROUP A/S
Valhøjs Alle 174 - 176
2610 Rødovre
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 01.04.2017

ASGAARD GROUP A/S
Valhøjs Alle 174 - 176
2610 Rødovre
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 30.09.2015Piviusumik piginnittut

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 15.08.2006

Dato: 12.12.2018
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.12.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.12.2016
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.12.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.02.2015
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 16.01.2014
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.02.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.03.2009
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.02.2008
Periode: 15.08.2006 - 30.09.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176

Postnormu aamma illoqarfik

2610 Rødovre

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

15.08.2006

Suliaqarfiup ilisarnaataa

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

70265510
03.12.2018 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
Dybendalsvænget 3, Taastrup ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 30.11.2018
Nyt navn: Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS

01.06.2018 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
Komplementar SG ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 01.06.2018
Nyt navn: Dybendalsvænget 3, Taastrup ApS
Formål ændret: Selskabets formål er at eje og drive udlejning af fast ejendom med dertil hørende aktiviteter efter selskabets skøn.
09.05.2018 Ændring i revision

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
Komplementar SG ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 08.05.2018.


24.10.2016 Ændring af adresse

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
Komplementar SG ApS
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2730 Herlev

Vedtægter ændret: 24.10.2016
Ny adresse: c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre
Ny kommune: Rødovre

17.03.2016 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Omdannelse af selskaber

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2730 Herlev

Virksomheden er omdannet til et anpartsselskab med CVR-nummer: 29776032 Vedtægter ændret: 15.03.2016
Nyt navn: Komplementar SG ApS
Ny adresse: c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2730 Herlev
Ny kommune: Herlev
Nyt binavn: Formation ApS

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Stensdal (formand), den 15.03.2016, Kim Sørensen, den 15.03.2016, Stig Wadmann, den 15.03.2016.

Direktion:

Fratrådte:

Stig Wadmann (adm. dir), den 15.03.2016.

Tiltrådte:

Søren Stensdal (adm. dir), den 15.03.2016.

Selskabet tegnes af den samlede direktion..

Formål ændret: Selskabets formål er at være komplementarselskab for koncernforbundne kommanditselskaber.


18.12.2015 Ændring af adresse

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev

Ny adresse: c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2730 Herlev
Ny kommune: Herlev

20.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Rentemestervej 14, 2730 Herlev

Ny adresse:

c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


30.07.2013 Statusændring

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S, CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS, der samtidig er opløst.


29.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S (fortsættende).
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet ASGAARD DEVELOPMENT A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


27.02.2013 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
ASGAARD PROJEKT PARTNER A/S
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

26.02.2013.

Nyt navn:

FORMATION A/S.

Slettet binavn: FORMATION A/S.


27.08.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

27.08.2012.

Nyt navn:

ASGAARD PROJEKT PARTNER A/S.

Ny adresse:

Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Nyt binavn: FORMATION A/S.
Slettet binavn: FORMATION EU.DK A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Stensdal, den 27.08.2012, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Stig Wadmann, den 27.08.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Stensdal, den 27.08.2012.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Stig Wadmann (adm. dir), den 27.08.2012.


08.06.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rasmus Markholt, den 08.06.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kim Sørensen, den 08.06.2012.


01.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


08.07.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Stensdal, den 08.07.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jonas Langhoff Jørgensen, den 08.07.2010, Mark Kaczko, den 08.07.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Stig Wadmann (formand), den 08.07.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jonas Langhoff Jørgensen, den 08.07.2010.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Søren Stensdal (adm. dir), den 08.07.2010.


07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2400 København NV

Ny adresse:

c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.


31.10.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Freddie Niels Kristensen, den 24.09.2008.

Indtrådt i direktionen:

Jonas Langhoff Jørgensen, den 24.09.2008.


04.03.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Kurt Lægård Statsaut. Revisor, den 29.02.2008.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 29.02.2008.


11.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt Freddie Niels Kristensen (adm. dir), den 01.01.2008.


01.02.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Markersen, den 21.11.2007.


19.11.2007 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

30.09.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


27.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION A/S
c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Ny adresse:

Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre.


28.02.2007 Ændring i personkreds, Omdannelse af selskaber, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

11.12.2006.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 29776032.
NAVN: FORMATION A/S.
ADRESSE: c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre.

Kommune:

Rødovre.

Binavn:

FORMATION EU.DK A/S (FORMATION A/S).

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Direktør Søren Stensdal (formand), Jonas Langhoff Jørgensen, Mark Kaczko, Rasmus Markholt.

Direktion:

Direktør Ole Markersen, den 11.12.2006.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Kurt Lægård Statsaut. Revisor, Østerbrogade 62, 2100 København Ø.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.

Første regnskabsår:

15.08.2006 - 30.09.2007.


19.12.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

11.12.2006.

Kapitalforhøjelse kr. 375.000,00: kr. 325.000,00 indbetalt kontant, kurs 307,70, kr. 50.000,00 indbetalt i værdier, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


19.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

11.12.2006.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden alene.


19.12.2006 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal (formand), den 11.12.2006, Jonas Langhoff Jørgensen, den 11.12.2006, Mark Kaczko, den 11.12.2006, Rasmus Markholt, den 11.12.2006.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Kurt Lægård Statsaut. Revisor, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 11.12.2006.


10.10.2006 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Ny adresse:

c/o Askov Development, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre.


16.08.2006 Nye selskaber

CVR-normu: 29776032

Navn og adresse:
FORMATION EU.DK ApS
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Stiftelsesdato:

15.08.2006.

Seneste vedtægtsdato:

15.08.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Mark Kaczko, den 15.08.2006, Rasmus Markholt, den 15.08.2006.

Direktion:

Mark Kaczko, den 15.08.2006, Rasmus Markholt, den 15.08.2006.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Første regnskabsår:

15.08.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.06.2018
29.11.2018
Dybendalsvænget 3, Taastrup ApS
15.03.2016
31.05.2018
Komplementar SG ApS
26.02.2013
14.03.2016
FORMATION A/S
27.08.2012
25.02.2013
ASGAARD PROJEKT PARTNER A/S
11.12.2006
26.08.2012
FORMATION A/S


15.08.2006
10.12.2006
FORMATION EU.DK ApSNajugaq
Uannga
Uunga
17.03.2016
23.10.2016
c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A 2730 Herlev
18.12.2015
16.03.2016
c/o ASGAARD GROUP A/S
Lyskær 13 A 2730 Herlev
20.12.2014
17.12.2015
c/o ASGAARD GROUP A/S
Lyskær 13 A, 2. 2730 Herlev
27.08.2012
19.12.2014
Rentemestervej 14 2400 København NV
07.06.2010
26.08.2012
c/o ASGAARD Group A/S
Rentemestervej 14 2400 København NV


27.06.2007
06.06.2010
Valhøjs Alle 174 - 176 2610 Rødovre
10.10.2006
26.06.2007
c/o Askov Development
Valhøjs Alle 174 - 176 2610 Rødovre
15.08.2006
09.10.2006
Valhøjs Alle 174 - 176 2610 RødovreSuliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
11.12.2006
14.03.2016
Aktieselskab
15.08.2006
10.12.2006
Anpartsselskab
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
15.03.2016
31.07.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
01.09.2012
14.03.2016
433900 Anden bygningsfærdiggørelse
15.02.2011
31.08.2012
643030 Investeringsselskaber
01.01.2008
14.02.2011
412000 Opførelse af bygninger
15.08.2006
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Siunertaq
Uannga
Uunga
17.03.2016
31.05.2018
Selskabets formål er at være komplementarselskab for koncernforbundne kommanditselskaber.
26.02.2013
16.03.2016
Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri samt herved relateret virksomhed
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
01.06.2018
29.11.2018
01.06.2018
24.10.2016
31.05.2018
24.10.2016
15.03.2016
23.10.2016
15.03.2016
26.02.2013
14.03.2016
26.02.2013
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
11.12.2006
29.09.2007
500.000,00 DKK
15.08.2006
10.12.2006
125.000,00 DKK
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
26.02.2013
16.03.2016
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden alene.
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
0 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2013
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


3. kvartalimut 2013
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
1 Sulisut
4. kvartalimut 2012
1 Sulisut
3. kvartalimut 2012
1 Sulisut
4. kvartalimut 2008
1 Sulisut
3. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2007
0 Sulisut