Skip to main content

MPP INVEST 3 A/S

CVR-nummer

29695024

Adresse

c/o Gorrissen Federspiel
H.C. Andersens Boulevard 12

Postnummer og by

1553 København V

Startdato

27.07.2006

Ophørsdato

19.06.2010

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter erklæring

Kommune

København

Branchekode

999999 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at investere i aktier og andre værdipapirer og finansielle instrumenter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.04.2010

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

7.063.181,00 DKK

Første regnskabsperiode

27.07.2006 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen.

Dato: 07.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2008
Periode: 27.07.2006 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

MPP INVEST 3 A/S

P-nummer

Adresse

c/o Gorrissen Federspiel
H.C. Andersens Boulevard 12

Postnummer og by

1553 København V

Startdato

27.06.2006

Ophørsdato

19.06.2010

Branchekode

999999 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


06.07.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som kompetent myndighed fået meddelelse fra den kompetente myndighed i Luxembourg om, at gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion mellem CVR-NR. 29695024 MPP INVEST 3 A/S med hjemsted i København, Danmark og MPP INVEST 3 S.A.,med hjemsted i Luxembourg i Luxembourg, og som er registreret i Luxembourgs handelsregister under reg. nr. 151.229 er registreret for det fortsættende selskab i Luxembourg. MPP INVEST 3 A/S er herefter opløst uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab.


01.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

14.04.2010.


25.05.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som kompetent myndighed i henhold til selskabslovens § 289, stk. 1, udstedt attest på, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen mellem CVR-NR. 29695024 MPP INVEST 3 A/S med hjemsted i København, Danmark, og MPP INVEST 3 S.A.,med hjemsted i Luxembourg i Luxembourg, og som er registreret i Luxembourgs handelsregister under reg. nr. 151.229, er opfyldt i relation til MPP INVEST 3 A/S. Den af Erhvervs- og Selskabstyrelsen udstedte attest skal indsendes til den komptetente myndighed i Luxembourg. MPP INVEST 3 A/S vil først i forbindelse med registreringen af gennemførelsen af fusionen i luxembourg blive registreret som opløst i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.


04.03.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan for fusion mellem
CVR-NR. 29695024 MPP INVEST 3 A/S (ophørende).
MMP INVEST 3 S.A. , 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Luxemburg, reg.nr. B 151.229 R.C.S. Luxembourg, (fortsættende).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes stilling.


05.02.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steven Richard Sher, den 02.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kwame Che van Leeuwen, den 02.02.2010.
14.10.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.


11.12.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 21.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 21.05.2008.


25.03.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

18.03.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 131.896,00 indbetalt kontant, kurs 5.383,00,

Klasser:

B kr. 83.596,00, C kr. 48.300,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.063.181,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.307.385,00, B kr. 2.412.773,00, C kr. 2.343.023,00.


04.02.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1553 Langebro

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.


06.07.2007 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Vedtægter ændret:

06.07.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 521.160,00 indbetalt kontant, kurs 4.530,00,

Klasser:

A kr. 172.260,00, B kr. 191.677,00, C kr. 157.223,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.931.285,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.307.385,00, B kr. 2.329.177,00, C kr. 2.294.723,00.


09.03.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Vedtægter ændret:

20.02.2007.


07.12.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Parsholt, den 07.12.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Bjørn Raasteen, den 07.12.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Parsholt, den 07.12.2006.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Regnar Ingwersen Paaske, den 07.12.2006.


31.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Vedrørende den under 27.07.2006 registrerede stiftelse af CVR-nr. 29695024 MPP INVEST 3 A/S meddeles, at stiftelsesdatoen fejlagtigt blev registreret som den 27. juni 2006. Stiftelsesdatoen skulle rettligt være den 27. juli 2006.


27.07.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29695024

Navn og adresse:
MPP INVEST 3 A/S
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Stiftelsesdato:

27.06.2006.

Seneste vedtægtsdato:

27.06.2006.

Kapital:

kr. 6.410.125,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.135.125,00, B kr. 2.137.500,00, C kr. 2.137.500,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 4.327,63 til kurs 2.000,00, i værdier kr. 6.405.797,37 til kurs 2.000,00.

Stiftere:

CVR-NR. 29694036 MPP INVEST 3A A/S, Bredgade 30, 1260 København K, den 27.06.2006, CVR-NR. 29694060 MPP INVEST 3B A/S, Bredgade 30, 1260 København K, den 27.06.2006, CVR-NR. 29694095 MPP INVEST 3C A/S, Bredgade 30, 1260 København K, den 27.06.2006.

Bestyrelse:

Thomas Schleicher (formand), den 27.06.2006, Direktør Steen Parsholt, den 27.06.2006, Executive Director Steven Richard Sher, den 27.06.2006.

Direktion:

Direktør Steen Parsholt, den 27.06.2006.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen.

Revision:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 27.06.2006.

Første regnskabsår:

27.07.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
04.02.2008
13.10.2009
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard
H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V
27.07.2006
03.02.2008
Bredgade 30 1260 København K
Status
Fra
Til
27.07.2006
18.06.2010
Normal
Branchekode
Fra
Til
27.07.2006
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
06.07.2007
17.03.2008
6.931.285,00 DKK
27.06.2006
05.07.2007
6.410.125,00 DKK